Etela Farkašová

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 252 slov
Počet zobrazení: 2 847
Tlačení: 264
Uložení: 344
Etela Farkašová
O autorke: Narodila sa 5. októbra 1943 v Levoči v úradníckej rodine. Detstvo prežila, do základnej školy a do gymnázia chodila v Bratislave, kde roku 1960 aj zmaturovala. Po absolvovaní štúdia matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte v Trnave roku 1964 a aj počas štúdia filozofie a sociológie na FF UK v Bratislave roku 1972 pôsobila ako stredoškolská profesorka. Od roku 1972 prednáša na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, venuje sa epistemológii, predovšetkým problematike zmyslovej percepcie, ale aj vzťahu vedy, filozofie a umenia. V posledných rokoch rozšírila svoj bádateľský záujem o feministickú filozofiu (predovšetkým epistemológiu). Je spoluautorkou monografie Teória poznania (spolu s V. Černíkom a J. Viceníkom, 1980, 1987); odborné state publikuje v domácich i zahraničných časopisoch a kolektívnych monografiách. V šk. roku 1995/96 prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina. Venuje sa aj kultúrnej publicistike a esejistike. Príležitostne prekladá z nemeckého a anglického jazyka.

Tvorba
 
Próza:
Reprodukcia času (1978),Snívanie v tráve (1983), Nočné jazvy (1986), Unikajúci portrét (1989), Nedeľné fotografie (1993), Deň za dňom (1997), Hodina zapadajúceho slnka (1998), Po dlhom mlčaní (2001), Záchrana sveta podľa G. (2002)
 
Eseje:
Teória poznania (1980), Život ako rozhovor (1993), Etudy o bolesti a iné eseje (1998), Zbližovanie (1996), Uvidieť hudbu a iné eseje (2003)
 
Preklady:
Die zeit der untergehenden Sonne (2000 - dvojjazyčná publikácia spoločne s K. Köttner-Benigni)
Farkašovej poviedky vyšli vo viacerých domácich i zahraničných antológiách a časopisoch, boli preložené do nemčiny, angličtiny, češtiny, rumunčiny, japončiny.
 
Editorská činnosť:
Rok 2000: úzkosti a nádeje (2000), Filozofia v kultúrnom kontexte (2001 - spolu s M. Marcellim)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#eseje


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037