Staroslovienska vzdelanosť

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: martinkafify
Typ práce: Poznámky
Dátum: 02.04.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 371 slov
Počet zobrazení: 3 774
Tlačení: 414
Uložení: 451
MO 1 – Staroslovienska vzdelanosť
1. Lit. Písaná po starosloviensky (863-1000)
2. Lit. Písaná po latinsky (1000 -1500) a po česky alebo slovakizovanou češtinou (od 2. polovice 14.stor.)

Začiatky našej literatúry ešte pred vznikom VM. Zachované zlomky ľudovej slovesnosti, ktorá vznikla pred písanou literatúrou. (piesne- Hoja ďuňďa hoja, príslovia, porekadlá, fantastické rozprávky)

Heslo : ORA ET LABORA = Modli sa a pracuj

Vyzdvihovanie Boha, práce, náboženstvo je dôležité, úcta k Bohu
Pribina – 1. slovanský kostol v NR
Literatúra vychádza z tradícií, dôležitá je forma, nie obsah

- útvar na území dnešného SVK – 833 n.l. = Veľká Morava
- založil – knieža Mojmír I. a zveľadil knieža Rastislav
- veľký vplyv Východofranskej ríše, šírenie kresťanstva – franskí kňazi
- liturgia, obrady – latinčina , pre ľud nezrozumiteľný jazyk
- r. 862 – kniža Rastislav – pomoc od byzantského kráľa Michala III.
- vyslanie vierozvestcov, solúnsky bratia Konštantín a Metod
- príchod r. 863 – vytvorili 1. slovanský jazyk – staroslovienčinu (slovanské nárečie z okolia Solúna)
- pred príchodom - písmo – Hlaholika – malé písmená gréckej abecedy
- Konštantín a Metod obvinení, neoprávnené používanie staroslovienčiny pri šírení kresťanstva
- 3 jazyky schválené – latinsky, grécky, hebrejsky
- r. 867 – odchod do Ríma, obhajoba staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka
- pápež Hadrián II. schválil jazyk, aj staroslovienske preklady
- vymenoval Metoda za arcibiskupa
- Konštantín – ostal v Ríme, v kláštore. Prijal meno Cyril a tam aj zomrel – r. 869
- Metod – späť na VM, uväznený Svätoplukom, prepustil ho S. nástupca Ján VIII.
- po Metodovej smrti r. 885- zakázaná slovanská bohoslužba aj staroslovienčina(Štefan V.), jeho žiaci museli opustiť krajinu – Česko, Bulharsko
- Hlaholika prerobená na Cyriliku – (veľké písmená gréckej abecedy- základ pre azbuku)
Literatúra na území VM :
1. prekladová náboženská :
- Misál (omšová kniha) preložili Konštantín a Metod
- Žaltár (kniha žalmov)
- Breviár (modlitebná kniha pre kňazov)
- Evanjeliá (Nový Zákon)
- Starý zákon, Súdny zákonník pre svetských ľudí - preložil Metod

2. pôvodná neprekladová:
- Moravsko- panónske legendy: život Konštantína : Kliment
Život Metoda : Gorazd
- Proglas: napísal Konštantín, veršovaný predhovor k prekladu evanjelia,
1.slovanská báseň. Topika, alegória, lit. Synkretizmus
- Zánikom VM:
zač. 10 stor. SVK sa stáva súčasťou Uhorska, ktoré sa orientovalo na latinskú kulúru a vzdelanie.
- latinčina- vzdelávací jazyk, jazyk štátnej správy
- strediská vzdelania- kláštory, univerzity – Praha, Krakov, Viedeň
- lit. Žánre- legedy, kroniky, exemplá
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012