Humanizmus a renesancia v európskych literatúrach

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 728 slov
Počet zobrazení: 3 818
Tlačení: 352
Uložení: 374
Humanizmus a renesancia v európskych literatúrach (14. - 17. storočie)
 
Humanus - z latinčiny - ľudský (vzniká v Taliansku)
Renaissance (renesáns) - z francúzštiny - znovuzrodenie, obnova, obroda, návrat k antickému umeniu (staroveké umenie grécke a rímske)
 
Nový umelecký smer - humanizmus vzniká ako reakcia na predchádzajúce obdobie - stredovek, ktorý sa zameral na posmrtný život.
 
Humanizmus hlása právo človeka na šťastný život na zemi, nie v záhrobí, a úctu k rozumu - racionalizmus.
 
Humanizmus súvisí so vznikom novej spoločenskej vrstvy - meštianstva - bohatí, zámožní obyvatelia miest, ktorí si chceli užiť svoje bohatstvo, a tak nepriamo podporovali rozvoj umenia (sochárstvo -Michelangelo, maliarstvo -Leonardo da Vinci, hudba, architektúra -gotika ...)
 
Toto obdobie je typické rozvojom prírodných vied (astronómia - heliocentrický názor, M.Koperník; jeho prívrženci: G. Galilei, G. Bruno – upálený v r.1600), dochádza k objavom a vynálezom (Amerika – l492 Kolumbus, kníhtlač – Johannes Gutenberg (l455 – Biblia), pušný prach, ďalekohľad... Veda sa chce oslobodiť od vplyvu cirkvi.
 
Ideálom pre umelcov sa stáva antické umenie (staroveké umenie grécke a rímske), ktoré zdôrazňuje harmónia tela a duše (kalokagatia).
 
Z jazykov sa používa v literatúre najprv len latinský, neskôr aj národné jazyky. Z literárnych druhov prevláda lyrika. Renesančná literatúra kládla dôraz na radostné užívanie života.
 
TALIANSKO
Dante ALIGHIERI (aligjéri) - Božská komédia - epická báseň, ktorá má 3 časti: Peklo, Očistec a Raj; Peklom ho sprevádza básnik Vergilius a Rajom jeho milá Beatrice.
Francesco PETRARCA (frančesko petrarka) - Spevník - zbierka ľúbostných sonetov, v ktorých ospevuje svoju milú Lauru.
Lodovico ARIOSTO - Zúrivý Roland - epos
Giovanni BOCCACCIO (džovani bokačo) - Dekameron - zbierka noviel - zakladateľ novely, ide tu o 10 ľudí, z ktorých každý rozpráva po dobu 10 dní 10 príbehov - spolu je ich 100. Sú to vtipné príbehy, v ktorých víťazia šikovné ženy nad dôverčivými manželmi a sluhovia nad svojimi pánmi (príbeh s pečeným žeriavom).
 
FRANCÚZSKO
Francois VILLON (fransoa vijon) - Veľký a Malý testament
Francois RABELAIS (fransoa rablé) - satira, paródia na rytierske príbehy - Gargantua a Pantagruel - o obroch, otcovi a synovi.
 
ŠPANIELSKO
Miguel de CERVANTES Saavedra - prozaik - satira na rytierske romány - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (kichot de la manča) - schudobnelý zeman de la Mancha sa pomätie z čítania rytierskych románov a začne si namýšľať, že je rytierom. So svojím nevládnym koňom Rosinantom a šikovným sluhom Sanchom Panzom (sančom pansom) blúdi po Španielsku a chce konať hrdinské činy, pričom sa vždy strápni a dostane sa do nešťastia (napr. boj s veternými mlynmi). Jeho ideálne predstavy uzemní vždy reálnym pohľadom na svet práve jeho sluha.
Tento román bol „zvolený“ za najúspešnejší román v histórii literatúry.
 
ANGLICKO
William SHAKESPEARE (viljem šejkspír) – básnik a dramatik; jeho tvorbu (asi 400 hier) môžeme rozdeliť  na tragédie, komédie a historické hry.
Do literatúry priniesol nový typ hrdinu - renesančný hrdina - šľachtic - morálne čistý človek, ktorý sa dostane do konfliktu s morálne pokrivenou spoločnosťou. V boji o spra-vodlivosť a nápravu zomiera. Pre jeho myslenie sú charakteristické monológy o zmysle života - Hamlet: "Byť, či nebyť".

TRAGÉDIE:
Rómeo a Júlia - príbeh dvoch milencov z Verony zo znepriatelených rodín Montekovcov (Rómeo) a Kapuletovcov (Júlia). Až ich smrť zmieri obe rodiny.
Othello - čierny vojvodca podľahne intrigám karieristu Jaga a v žiarlivosti zabije svoju bielu ženu Desdemonu. Keď zistí, že sa dal oklamať, spácha samovraždu.
Macbeth - ctižiadostivý muž, ktorý v túžbe po moci a sláve zabije kráľa a dopustí sa ďalších zločinov, no napokon zistí, aké nezmyselné je jeho správanie.
Kráľ Lear - hrdý kráľ, ktorý sa začne na svet dívať očami chudobných, až keď ho zradia jeho dve dcéry.
Hamlet - je to spracovaný príbeh z dánskej kroniky z 12. storočia. Hamletovho otca, dánskeho kráľa, zavraždí vlastný brat Claudius, aby sa zmocnil trónu a vzal si za manželku jeho ženu. Kráľ posiela Hamleta do Anglicka, pretože má strach, že Hamlet tuší, kto je vrahom jeho otca. Hamlet chce pomstiť otcovu smrť. Predstiera choromyseľnosť, zabije dvorana Polónia, otca svojej milej - Ofélie. Ofélia sa pomätie a utopí. Laertes, brat Ofélie, vyzve Hamleta na súboj. Potrie svoj kord jedom. Laertes zraní Hamleta, ale Hamlet, po výmene kordov v boji, poraní Laerta a prebodne kráľa. Všetci zomierajú. Smrti neujde ani kráľovná, lebo sa napila z otráveného vína, ktoré prichystal pre Hamleta kráľ.
Hamlet je renesančný hrdina, ktorý sa dostáva do konfliktu s morálne pokrivenou spoločnosťou.

KOMÉDIE:
V komédiách vystupujú ľudia prirodzení, nespútaní, majú energické a temperamentné správanie, bojujú o svoje osobné šťastie a o prirodzené vzťahy medzi ľuďmi, napr. Skrotenie zlej ženy, Veľa kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru, Sen noci svätojánskej.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021