Romantizmus v európskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 991 slov
Počet zobrazení: 6 344
Tlačení: 432
Uložení: 511
Romantizmus v európskej literatúre
Romantizmus je umelecký a literárny smer, ktorý sa rozvíjal koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia. Jeho vznik a rozvoj súvisel s priemyselnou revolúciou v Anglicku (parný stroj,...) a s francúzskou revolúciou (1789 - 1794). Heslo: "Sloboda, rovnosť, bratstvo." dávalo ľuďom pocit voľnosti, v praxi sa však nedalo realizovať. Znaky:
 
 1. Oproti rozumu -racionalizmu, ktorý bol vyzdvihovaný v klasicizme, sa uprednostňoval cit a  fantázia - sentimentalizmus.
  2. Hrdina je výnimočná postava (zbojník, žobrák, väzeň, pútnik), ktorá je ovládaná silnými vášňami. Často koná vo výnimočných situáciách.
  3. Autor sa často stotožňuje so svojím hrdinom, vkladá do postavy autobiografické črty - autoštylizácia.
  4. Konflikt vyplýva z rozporu medzi snom a skutočnosťou,  rozumom a citom..
  5. Hlavným literárnym druhom sa stáva lyrika. Umelci sa inšpirovali ľudovou slovesnosťou a využívajú prvky hovorovej reči.
 
ANGLICKÝ ROMANTIZMUS
George  Gordon  Byron  (džordž gódn bajrn)
- pochádzal z aristokratickej rodiny, mal šľachtický titul (lord) a aj napriek tomu obhajoval práva robotníkov. Mal búrlivú povahu a veľa cestoval po Európe. Svoje úvahy z ciest vydal v skladbe Child Haroldova púť (čajld heroldova). Byron podporoval národnooslobodzovacie hnutie - vyzbrojil loď na pomoc gréckym povstalcom proti Turkom, nečakane však ochorel a zomrel. Vytvoril nový typ romantického hrdinu, silnú osobnosť (titana), ktorý však nemôže zvíťaziť v nerovnom boji so spoločnosťou.
Walter Scott (skot) - škótsky básnik, ktorý bol zakladateľom tradície historického románu  v Európe. V románe Ivanhoe (ajvenhou) oživil históriu Anglicka a Škótska.
 
NEMECKÝ ROMANTIZMUS
V Nemecku v druhej polovici 18. storočia vzniká hnutie mladých protifeudálne naladených spisovateľov (Sturm und Drang - Búrka a nápor), ktorí videli zmysel literatúry v slobodnom vyjadrovaní myšlienok a citov. Centrom kultúry je malé kúpeľné mestečko Weimar, kde žili Goethe, Schiller a Herder.

Johann Wolfgang Goethe
- bol najvýznamnejším spisovateľom tohto hnutia.
Utrpenie mladého Werthera je prvý román vo forme listov (Briefroman) a denníkových zápiskov. Mladý vzdelanec Werther sa beznádejne zaľúbi do Lotty, snúbenice svojho priateľa. Prežíva muky, nenachádza východisko zo situácie a zvolí si dobrovoľnú smrť. Je to typický romantický hrdina, ktorý bojuje medzi snom a skutočnosťou, citom a rozumom.
Veršovaná dráma Faust nadväzuje na stredovekú povesť o legendárnom doktorovi Faustovi. Hlavná postava drámy, učenec Faust, v úsilí o absolútnu dokonalosť a šťastie, uzavrie pakt s diablom Mefistofelom. Hrdina prežije lásky i sklamania a nakoniec nachádza zmysel života v práci pre spoločnosť- premení neúrodný močaristý kraj na krajinu hojnosti a šťastia. Faust zomiera, ale Mefistofeles stávku prehrá, lebo Faust sa zachráni zásahom vyššej moci. Faust je symbolom ľudskej aktivity a tvorivej práce.
 
 Friedrich Schiller  (šiler) bol básnikom a dramatikom; vo svojej tvorbe vyslovoval túžbu  po národnej i osobnej slobode. Proti feudálnemu absolutizmu vystúpil v hre Zbojníci. Hrdinom je Karol Moor, okradnutý bratom o česť, priazeň otca, milú i majetok. Vzbúri sa a stáva sa vodcom zbojníkov, aby pomstil svoju krivdu, ale nakoniec ho popravia.
V historickej dráme Wilhelm Tell (Viliam Tell) zobrazuje boj Švajčiarov proti habsburskému útlaku. Keď Tell nevzdá úctu vystavenému klobúku, ktorý predstavuje symbol Habsburgovcov, nemecký miestodržiteľ Gessler ho prinúti zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Tell to urobí, syna pritom nezraní, ale z nenávisti zabije Gesslera. Jeho výstrel bol výzvou do povstania, v ktorom Švajčiari vyhnali nenávidených Nemcov.
 
FRANCÚZSKY ROMANTIZMUS
Victor Hugo (igo) sa prejavil ako básnik, dramatik, prozaik a esejista. Najvýznamnejším dielom je historický román Chrám Matky Božej v Paríži, dej ktorého sa odohráva v 15. storočí v Paríži (katedrála Notre-Dame).
Základom deja sú osudy mladej cigánky Esmeraldy, najmä vášnivá láska pokryteckého kňaza Frolla k nej. Frollo prekvapil Esmeraldu s jej milým, kapitánom lukostrelcov, a prebodol ho dýkou. Z vraždy obvinia a na smrť odsúdia Esmeraldu. Hrbáč Quasimodo, zvonár v Chráme Matky Božej, ju ukryje vo veži kostola. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo Esmeraldu unesie. Keď ho ona odmieta, vydá ju na smrť. Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám zomiera pri mŕtvej Esmeralde. Pod jeho odpudzujúcim zovňajškom sa ukrýva šľachetné srdce. Pre román je typická harmónia kontrastov (škaredý Quasimodo, ale jeho krásne činy; krásna Esmeralda; láska a žiarlivosť, dobro a zlo, spravodlivosť a bezprávie). Pre román je typické napätie, protiklady, nečakané zvraty.
Po nastúpení Napoleona III. na trón odišiel V. Hugo do exilu, kde napísal román Bedári. Hlavnou postavou je Jean Valjean (žán valžán), bývalý trestanec, z ktorého sa stane ctihodný občan a vychováva osirelé dievčatko Cosette.
 
RUSKÝ ROMANTIZMUS
 
Alexander Sergejevič Puškin - najznámejší predstaviteľ ruského romantizmu, ktorého tvorba smeruje k realizmu. Písal poéziu, prózu i drámu. Vo veršovanom románe Eugen Onegin vytvoril typ tzv. zbytočného človeka. Onegin nie je schopný urobiť šťastným seba ani iných. Žije prázdnym životom petrohradskej vyššej spoločnosti, odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života. Tu sa však nudí. Pre malicherný spor zabije v súboji básnika Lenského, Oľginho snúbenca, a odmietne jej sestru Tatianu, ktorá mu v liste otvorene vyznáva lásku. Bezcieľne putuje po Rusku a po návrate do Petrohradu opäť stretáva Tatianu ako manželku kniežaťa. Vyznáva jej lásku, ale Tatiana ho odmieta, hoci ho stále ľúbi.
 
POĽSKÝ ROMANTIZMUS
Adam Mickiewicz (mickievič) zobrazil tragický osud poľského národa, jeho boj za oslobodenie spod cudzej nadvlády.
 
MAĎARSKÝ ROMANTIZMUS
Sándor PetŐfi  písal revolučné básne.
 
ČESKÝ ROMANTIZMUS
Karel Hynek Mácha predstavuje umelecký vrchol v českom romantizme lyricko-epickou skladbou Máj. Dej tvoria osudy troch ľudí. Vilém, ktorého v mladosti otec vyhnal z domu, sa stáva vodcom zbojníkov. Zavraždí zvodcu svojej milej Jarmily, v ktorom spoznáva svojho otca.  Za to je uväznený a popravený. Jarmila končí život vo vlnách jazera. Skladba je postavená na protikladoch (mladosť-smrť) a máj je symbolom prebúdzania sa národného života Čechov.
 Božena Němcová - jej nájznámejším dielom je autobiografický román Babička, v ktorom opisuje vlastnú babičku (Magdalénu Novotnú) a seba v postave vnučky Barunky. Jej dielo tvorí prechod od romantizmu k realizmu – v knihe V zámku a podzámčí - poukazuje na sociálne rozdiely medzi chudobnými a bohatými.
Karel Jaromír Erben bol zberateľom ľudovej slovesnosti a vydal básnickú zbierku Kytice (obsahuje baladu Vodník)
Jozef Kajetán Tyl bol básnikom, prozaikom a dramatikom. Napísal veselohru Fidlovačka -  v nej odznela pieseň Kde domov můj, ktorá sa stala českou hymnou (hudbu zložil František Škroup).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016