Talianska, nemecká, ruská a anglická literatúra po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 02.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 777 slov
Počet zobrazení: 5 985
Tlačení: 543
Uložení: 576
Talianska, nemecká, ruská a anglická literatúra po roku 1945
 
TALIANSKA  LITERATÚRA
Po 2. svetovej vojne sa v literatúre a vo filme sformoval neorealizmus (nový realizmus) - zameriava sa na sociálne problémy, hrdinami sa stávajú jednoduchí ľudia z vidieka a periférií veľkomiest; autori využívajú ľudový jazyk. Neorealizmus preslávila hlavne kinematografia (režiséri Rossellini, De Sica, scenárista Zavattini, herci Lorenová, Lollobrigida, Mastroianni). Filmy sa natáčali v autentickom prostredí a často s nehercami. Predstavitelia literatúry:
 
ALBERTO  MORAVIA
Takmer vo všetkých svojich prácach zostal verný rímskemu prostrediu: Rímske poviedky, romány Rimanka a Vrchárka.
Rimanka – príbeh dievčaťa, ktorej jediným majetkom je jej krása. Vyrastá bez šťastného zázemia u ziskuchtivej matky, ktorá je odhodlaná ťažiť z dcériných pôvabov. Adriana najprv pracuje ako modelka maliarovi, neskôr ju sklamanie v láske privádza do náručia iných mužov. V kútiku duše skrýva malý sen: túži po pokojnom šťastí pri rodinnom krbe, po čistej domácnosti bez kriku a biedy. V závere románu pochopí, že najväčšou hodnotou v živote je čestnosť a zmysel života nájde v materstve. K úspechu románu prispelo umiestnenie príbehu do Ríma, sídla pápežskej duchovnej moci, mesta škandálov a ľahko prístupnej erotiky.
Vrchárka - je príbehom obchodníčky Cesiry (čezira), ktorá rozpráva o svojom osude v prvých rokoch vojny. S dcérou odchádza na vidiek, do hôr, kde chce prečkať prechod frontu. Obe sa stanú obeťami násilia vojakov a do Ríma sa vracajú fyzicky i psychicky zlomené, ale s nádejou, že začnú znovu žiť.

NEMECKÁ  LITERATÚRA
Nemecká literatúra sa po 2. svetovej vojne vyvíjala v zložitej situácii, navyše s komplexom viny za vojnové hrôzy.
 
BERTOLD  BRECHT
Bol všestranne činným literátom - básnikom, prozaikom, dramatikom. Je zakladateľom tzv. epického divadla - príbeh je často prerušovaný výkladom, komentovaním rozprávača a aby odpútal divákov od deja, využíva songy (piesne) a neobvyklú techniku (film, titulky). Najznámejšie hry:
Žobrácka opera - populárna hlavne postavou zabijaka Meckieho Messera a songami
Matka Guráž a jej deti - z obdobia tridsaťročnej vojny
Život Galileiho - príbeh talianskeho astronóma, ktorý pod nátlakom inkvizície odvolá svoje učenie o heliocentrizme
Kaukazský kriedový kruh - príbeh z Kaukazu o spore pravej a nepravej matky o dieťa. Sudca prisúdi dieťa slúžke, ktorá prejaví viac materinskej lásky.

ANNA  SEGHERSOVÁ
Obraz prvých rokov fašizmu v Nemecku a odpor voči nemu priniesla v románe Siedmy kríž. Je to príbeh siedmich väzňov, ktorým sa podarilo utiecť z koncentračného tábora. Postupne šiestich chytia a pre výstrahu ich mŕtvoly zavesia na kríže v tábore. Jeden z utečencov sa však vďaka obetavým ľuďom zachráni a jeho kríž zostane prázdny.
RUSKÁ  LITERATÚRA
 
Tragédia 2. svetovej vojny bola taká veľká, že i niekoľko rokov po nej sa spisovatelia vracali k tejto téme. Všímali si však i politické a spoločenské problémy súčasnosti. Mnohí otvorene nesúhlasili s vládnucou politikou, preto museli nútene opustiť svoju vlasť. Mnohí nesmeli verejne publikovať a svoje diela vydávali ako samizdaty  (z ruského: sam izdal – sám vydal).
 
BORIS  PASTERNAK
Svetovú slávu získal románom Doktor Živago, ktorý vyšiel v Taliansku. Domáca kritika mu vyčítala protisovietske tendencie a keď mu bola zaň udelená Nobelova cena, bol prinútený odmietnuť ju. Túto cenu prevzal po tridsiatich rokoch Pasternakov syn.
Autor v ňom zobrazil udalosti v Rusku na začiatku nášho storočia. V popredí sú doktor Živago a Larisa, ktorých revolúcia zničila. Osudy Živaga zobrazil autor od jeho detstva až  po smrť.
 
ALEXANDER  SOLŽENICYN
Na základe falošného obvinenia bol odsúdený na dlhé roky väzenia v pracovnom tábore na Sibíri (gulag) a vyhnanstva, bol zbavený občianskych práv a prinútený opustiť vlasť. Usadil sa v USA a v roku 1994 sa vrátil do vlasti. Zomrel v lete v roku 2008.
V novele Jeden deň Ivana Denisoviča zachytáva všedný deň v pracovnom tábore.
Súostrovie Gulag je svedectvom o vzniku a fungovaní koncentračných táborov, kde fyzicky a duševne likvidovali sovieti nepohodlných jednotlivcov, celé rodiny i národy. Dielo je mementom (výstrahou) pre všetky národy, aby sa nikdy nedopustili pošliapavania ľudských práv.
Román Rakovina situoval do nemocničného prostredia a v románe Červené koleso interpretuje dejiny Ruska od roku 1914 po súčasnosť. Červeným kolesom nazýva komunistickú diktatúru, ktorá dlávila všetko, čo jej stálo v ceste.
 
BÁSNICI: Jevgenij Jevtušenko
  Andrej Voznesenskij
  Vladimír Vysockij - básnik, herec, spevák, skladateľ

ANGLICKÁ  LITERATÚRA
Mladá generácia autorov, ktorá vstupovala do literatúry po 2. sv. vojne, si uvedomovala bezvýchodiskovosť situácie a prejavil sa u nej hnev a kritika, ktorou útočili na všetko, z čoho mali strach. Dostali  meno "rozhnevaní mladí muži" - názov vznikol podľa drámy JOHNA OSBORNA Obzri sa v hneve, ktorá je výpoveďou o neschopnosti mladej generácie hľadať životnú perspektívu. "Rozhnevaní mladí muži" upustili od skúmania podvedomia a realisticky zobrazili mladú generáciu, ktorá pohŕda všetkým a ničomu neverí.
 
GEORGE ORWELL - román Zvieracia farma; je to paródia na politické udalosti v Rusku; v roku 1948 napísal utopický román 1984, v ktorom kritizuje pomery v novovzniknutých socialistických krajinách, a preto bol u nás zakázaný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Talianska, nemecká, ruská a anglická literatúra po roku 1945

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020