Literatúra - 6. ročník - opakovanie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: respect_me (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 11.05.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 143 slov
Počet zobrazení: 24 148
Tlačení: 1 315
Uložení: 1 168
1. Čo je dialogizácia?
- prozaický alebo básnický text môžeme pretvárať na formu rozhovoru melady.dzi 2 alebo viacerými osobami.

2. Vymenuj 2 balady
- Jeden otec dobrý,Išli hudci horou.

3. Kto napísal Lucijný stolček?

- Ján Botto

4. Ako sa volá autor,ktorý napísal baladu Zuzanka Hraškovie?

- Pavol Oszágh Hviezdoslav.

5. Čo napísal Ján Navrátil?
- Strieborné šaty,Oči  

6. Čo je metafora?
- Umelecká básnická prostriedok-obrazné pomenovanie,ktoré vzniká prenášaním vlastností na základe vonkajšej podobnosti=Metafora 

7. Kto písal nonsens?
- Tomáš Janovic, Miroslav Válek  

8. Čo je epiteton?
- Umelecký prívlastok,citový význam.

9. Čo je to združený rým?(Ako vzniká?)
- vzniká vtedy keď sa rýmujú vždy len dva po sebe nasledujúce verše. 

10. Spoj:        
Dramaturg  =>stvárňuje  postavu diela 
Režisér => má na starosti situcáiu na pódiu(hudba)
Herec => vyberá dielo na divadelnú realizáciu
Hudobný skladateľ => tvorca spôsobu stvárnenia divadelnej  hry 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012