Humanizmus a renesancia, barok

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 836 slov
Počet zobrazení: 3 664
Tlačení: 283
Uložení: 305
Humanizmus a renesancia, barok
14. – 17 st. Mení sa vzťah človeka k svetu – viac sa začína zamýšľať nad prírodou a neverí sa cirkvi. Renesancia – znovuzrodenie antiky – ideálov človeka). Zaznamenáva sa tu aj technologický pokrok a rozvoj prírodných vied – ďalekohľad, kompas, heliocentrická sústava...
TAL – Dante Alighieri – 1.renesančný spisovateľ – narodil sa vo Florencií, ale pre hájenie mestských slobôd proti pápežskej moci ho vyhostili. Beatrice Portinariovú – múzu a osudovú lásku stretol už ako 9 ročný!!!
, napísal epos (100 spevov) s názvom Božská komédia (z tal. Ogirinálu Commedia /báseň so smutným začiatkom, ale optimistickým koncom/ - božskou ju nazval Boccaccio)
– má 3 diely – Peklo; Očistec; Raj – je to o básnikovi, ktorý zablúdil v lese na pomyslenej ceste svojho života – odoháva sa to zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok – stretávame sa tu s mytologickými postavami,magickými obrazmi (napr. číslami 3 a 7) – jeho cesta vrcholí v záveečnom speve oslavou Beatrice a Božskej autority, ale nie „zjazvenej“ cirkevnej autority... toto dielo je charakteristické túžbou človeka po poznaní a po spravodlivosti. Dante sa tu stretáva s priateľmi i odporcami filozofmi a teológmi a zhovára sa s nimi...
 
Giovani Boccaccio – taliansky spisovateľ, obchodník a diplomat... preslávil sa biografiou Život Danteho a komentárom k jeho Božskej komédií. Vrcholom jeho tvorby je novelistický román Dekameron – súbor sto noviel spojených rámcovým príbehom. Spoločnosť 7 dievčat a 3 mládencov, ktorí zo strachu pred morom ušli z Florencie do vidieckeho sídla počas desiatich dní sa každodenne zabávajú rozprávaním 10 príbehov...rozoberarajú v nich pestrý obraz spoločenského života, vysmieva sa z pokrytectva, povier a prehnaných svetuškárov, oslavuje ľudí, ktorí vedia odraziť vtipy a hanbu, o ľuďoch, ktorý aj napriek ťažkým postihnutiam zvládli život taký aký je a hlavne o ľúbostné príbehy, v ktorých Boccacciou ukazuje, že láska je hlavným zdrojom ľudských radostí, ale aj žiaľu, a je hybnou silou života..
 
ESP – Miguel de Cervantes y Saavedra – španielsky renesančný spisovateľ – zúčastnil sa vojnových výprav v alžírsku, kde ho zajali, exomunikovali ho z cirkvy... bol to ganster :P. Najznámejšie dielo: Dômyselný rytier don Quijote de La Mancha – je to 2zväzkový román – vrcholný román renesančnej prózy. Schudobnený zeman Don Quijote, pomätený čítaním rytierskych románov, chce obnoviť zašlú slávu rytierstva – myslí si ,že je rytier, že porazí veterné mlyny, ktoré sú v jeho milných predstavách obri, že sa vydá za krásnu princeznú Ducienu atď... napriek mnohým neúspechom sa nepoddáva a znovu a znovu podstupuje nezištný boj za ideál, ktorý chápe ako skutočnosť – po návrate domov zo svojho poblúznenia vytriezvie a umiera, ale jeho sluha Sancho Panza sľubuje, že bude v jeho úsilí pokračovať...
 
ANG – William Shakespeare – najväčší dramatik všetkých čias, rodák z anglického Stratfordu nad Avonou, kde žil, zomrel a je aj pochovaný... napísal 37 hierhistorické /Henrich V./, komédie /Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Benátsky kupec, Veselé panie z Windsoru.../, tragédie /Rómeo a Júlia, Hamlet, Kráľ Lear, Macbeth.../ a tiež napísal mnoho sonetov /Sonety/. 1) neobmedzený námet, čas, miesto konania
2) dráma podáva obraz pozemského života (žiarlivosť, vášeň ...)
3) postavy žien samostatne rozhodujú o svojom živote, nikomu sa nepodriaďujú, sú energické a rozhodné
- priniesol ženské postavy z ľudu
4) príčinou tragédie je vždy ľudská vášeň, alebo náhoda
Hamlet, princ dánsky – syn zosnulého dánskeho kráľa sa rozhodne pomstiť smrť svojho otca, kt. zavraždil vlastný brat aby sa zmocnil trónu /+oženil sa aj s jeho vdovou Gertrúdou/. Princ Hamlet predstiera, že je blázon čím raní dievča, ktoré ľúbi – Oféliu (pomiatla sa a utopila). Jej brat vyzýva Hamleta na súboj, v ktorom má princ zomrieť otrávenou kopijou, tá ho však len štrajchne a Leartes je sám smrteľne zranení...Gertrúda pripíja na synovu slávi otráveným vínom a umiera. Hamlet ešte z posledných síl zabíja vraha svojho otca (Claudiusa).
Hamlet – jeho postava verí v čísté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou realitou v ňom vyvoláva pesimizmus a sklamanie, napriek tomu sa nevzdá vznešených ideálov...
 
BAROK
Vznikol v TAL a ESP z portugalského barocco /perla nepravidelných tvarov/.
- človek stráca vieru v pozemský život (samé vojny, vzbury, nepokoje) a orientuje sa na život nadpozemský /návrat k stredoveku/. Vyznačuje sa pompéznosťou, symbolikou a protikladmi (ozdobnosť a nadnesenosť - surová jednoduchosť alebo nádej vo večný život- strach zo smrti....).
Barokové obdobie v Uhorsku bolo veľmi pochmúrne a bezútešné. Vyznačovalo sa vystupňovaním protiľudovej a protimeštianskej politiky uhorskej šľachty a Habsburgovcov, upevnením feudalizmu a prehĺbením hospodárskeho i spoločenského úpadku.

CZE- Jan Amos Komenský – český prírodovedec, jazykovedec, pedagóg, kňaz Jednoty bratskej /protestanské hnutie/ - kvôli tomu musel ujsť preč z CZE, žena aj deti zomreli na mor... zomrel v Holandsku, kde je aj pochovaný. Vypracoval dielo pre pedagógov Didactica magna – škola by mala byť dielňou múdrosti,  vzdelanie má patriť všetkým a bez rozdielov, je to vlastne niečo ako návod pre učiteľov:
Kto získal na vzdelaní a stratil na mravoch, viac stratil ako získal.
 
SVK – Humelín Gavlovič – kňaz františkánskej cirkvi a spisovateľ. Veľmi často chodil do hôr a na hoľe – tam navštevoval aj salaše a tie ho inšpirovali v tvorbe diela Valaská škola mravúv stodola  je to zbierka didakticko-reflexívnych básní /zameriavala sa na mravoučné uvažovanie o rozmanitých životných a spoločenských javoch a otázkach/. Mala cca 1 300 strof – každá strofa mala 12 veršov – bol to vlastne breviár /zbierka/ životných príbehov a ponaučení o vzťahu človeka k Bohu a ľuďom...
Veľmi je hlúpy, kto vlasť svú tupí
Hle, človek opilý, žádnemu nemilý
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016