Klasicizmus a preromantizmus v SK literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 438 slov
Počet zobrazení: 5 539
Tlačení: 379
Uložení: 401
Klasicizmus  a  preromantizmus  v SK  literatúre
Je to obdobie vzniku „spisovnej“ slovenčiny – obdobie nástupu Jozefa II., ktorý zaviedol toleračný patent – prenasledovanie katolíkov bolo zastavené, ale zároveň zrušil žobrácke mníšske rehole. 1781 – zrušil poddanstvo.
1789 – SK učené tovarišstvo – rozširovali 1. formu Slovenčiny od Antona Bernoláka.

Ján Kollár – vrcholový básnik SK klasicizmu a preromantizmu –  myšlienky všeslovanskej vzájomnosti /idea slovanstva, viera, že Slovanov čaká v budúcnosti významné poslanie v dejinách Európy, ak budú spolu držať/.
Najvýznamnejším jeho dielom je SLÁVY DCERA, ktorá sa skladá z predspevu, 5 spevov a 645 zneliek.
SPEVY
- Sála: spomína si tu na lásku v Jene a lúči sa s Mínou,
-Labe, Rén, Vltava: opisuje putovanie po slovanských krajoch,
-Dunaj: opisuje dojmy z pobaltských krajín,
-Léthe: z gréckeho prekladu znamená rieka v podsvetí, označuje ju za slovanské nebo, po ktorom sa prechádza spolu s Mínou,
-Acheron: tiež je to rieka v podsvetí, označuje ju za slovanské peklo, dostáva sa do pekla a zatracuje všetkých neprajníkov Slovanov.
PREDSPEV- je to najsilnejšia časť deja, je to žalospev nad slovanskou minulosťou, kde víťazí násilie nad spravodlivosťou. Básnik sa prejavil ako humanista. Je písaný časomierou v elegickom distichu.
DEJ SKLADBY je jednoduchý. Bohyňa Sláva sa sťažuje bohom, aké krivdy postihli Slovanov. Bohovia rozhodnú, že Milek (syn bohyne Lady) stvorí dcéru Slávy, ako ideál pre slovanskú budúcnosť.
VLASTENECKÉ ZNELKY- autor vyjadruje vlastenecké názory. Vlasť preňho neznamená územie, ale niečo, čo nosíme v srdci. Zamýšľa sa nad budúcnosťou Slovanov.
ĽÚBOSTNÉ ZNELKY- vyjadruje lásku k Míne. Autor spája ľúbostný cit s vlasteneckým, pretože na začiatku diela rozdelil svoje srdce na 2 polovice. Jednu dal Míne a druhú vlasti. Na konci deja oba city splývajú.
Príklad:
Láska je všech velkých skutkú zárod,
A kdo nemiloval, nemúže
Ani znáti, co je vlast a národ.

Ján HOLLÝ – katolícky kňaz – pôsobil v Mladuniciach, v tvorbe ho ovplyvnila antika. Práve za ním boli štúrovci či im odsúhlasí „ich“ Slovenčinu /1843/.
Svätopluk – víťazná báseň v 12 spevoch. Svätopluk túžiaci po moci vydá svojho strýka Rastislava do rúk „Nemcom“, tí Rastislava oslepia, ale zajmú aj Svätopluka – nem. vládcovi Karolmanovi sa v sne zjaví kresťanský Boh a povie mu aby Svätopluka vyslobodil – Karolman dá však Svätoplukovi podmienku – vyslobodí ho, ak bude bojovať na strane „Nemcov“ – Svätopluk to prijme a na znak priatia si zoberie Karolmanovu sestru – Svätopluk sa svojej svadbe prednáša prípitok o Slovanoch – o ich mirumilovnosti, pohostinnosti a pracovitosti....Neskôr – bavorské vojsko vedené Svätoplukom smeruje pod hrad Devín – do deja vstupujú slovanskí bohovia, ktorí komplikujú cestu bavorov – Svätopluk rokuje so Slovanským vodcom a jeho svedomie mu ukáže „kam patrí“ – Svätopluk už na strane Slovanov im pomáha poraziť Bavorov – zakladá Slovanské kráľovstvo.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041