História jazyka a zaradenie slovenčiny do skupiny jazykov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 302 slov
Počet zobrazení: 13 150
Tlačení: 815
Uložení: 923
História jazyka a zaradenie slovenčiny do skupiny jazykov
Na svete je asi 2500 až 5000 jazykov.Koľko ich je presne, nevieme,lebo ani jazykovedci neraz nedokážu rozlíšiť jazyky od nárečí.Navyše so zánikom či splynutím prírodných národov a kmeňov jazyky ustavične zanikajú a iné zasa,najmä v oblastiach,kde sa jazyk bývalých kolonizátorov mieša s domorodými jazykmi,vznikajú.Okrem prirodzených jazykov sa tvoria aj umele (plánové) jazyky,ktoré slúžia na medzinárodné dorozumivanie. Najrozšírenejšie z nich je esperanto,ktoré r. 1879 vypracoval Poliak L. L. Zamenhof.

Jazyky,ktorými sa už dnes nehovorí,lebo ich používatelia vymreli,sa nazývajú mŕtve.Patrí sem napr. latinčina,ktorá sa však ešte uplatňujevo vedeckom názvosloví,pri tvorbe odborných termínov a v náboženských kresťanských obradoch.
 
o  pre rodiny jazykov je charakteristický divergentný vývin, čiže jazyky patriace do takejto rodiny sa vyvinuli z jedného spoločného prajazyka,
o naopak, jazyky v jazykových zväzoch sa k sebe pomaly približijú (konvergujú), stále sa viac na seba podobajú, avšak nikdy nesplynú do jedného jazyka
 
- slovenčina patrí do rodiny indoeurópskych jazykov; táto rodina obsahuje ešte množstvo iných jazykov, ktoré sú usporiadané podľa podobných znakov do deviatich vetiev:
indoiránska – patrí sem o.i. staroindický prajazyk sanskrit
albánska
arménska
grécka
baltská – lotyština, lytovčina
keltská – írčina, welština
románska – francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina, rumunčina, moldavčina
germánska:
  - severogermánska – dánčina, švédčina, nórčina, islandčina
  - západogermánska – holandčina, flámčina, angličtina, nemčina
  - východogermánska – patria sem jazyky vyhynutých germánskych kmeňov
slovanská:
  - zápodoslovanské jazyky – slovenčina, čeština, poľština, horná a dolná lužičtina
–  východoslovanské jazyky – ukrajinčina, ruština, bieloruština
–  juhoslovanské jazyky – chorvátčina, srbčina, bulharčina, macedónčina, slovinčina
 
- rómčina nepatrí do rodiny indoeurópskych jazykov
- ugrofínske jazyky (maďarčina, fínčina, estónčina) patria do rodiny uralských jazykov.
 
Jazyky sú dôležite!Bez nich by sme sa nevedeli dorozumievať
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021