Postmoderna

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 379 slov
Počet zobrazení: 7 676
Tlačení: 397
Uložení: 429
POSTMODERNA
- po moderne - 2.pol.20.stor.
- súhrny pojem pre rôzne prejavy euro - americkej kultúry a umenia poslednej tretiny 20.stor.(hlavne od 80-tych rokov)
- definuje umenie ako stav mysle, alebo ducha
- do konca 60.tych rokov sa strieda množstvo hnutí, prúdov a štýlov
-kladie otázky čo je to originalita a či má zmysel, lebo všetko už bolo- ostáva už len apropriácia =(privlastňovanie už existujúcich obrazov zo sveta médií, reklamy a umenia vrátane konkrétnych umeleckých diel- východisko u Duchampa)

- kým moderna bola sociálne kritická, mala za cieľ zmenu v spoločnosti,  v postavení človeka, zaujímala ju originalita, inovácia a pokrok  postmoderna  je apolitická, nemá v úmysle meniť svet, zdôrazňuje subjekt, všetko ironizuje a spochybňuje.
 
KONCEPTUÁLNE UMENIE
- umelecký smer 60-70 tych rokov 20.stor.   prezentuje sa ideou, myšlienkou , konceptom  dáva nový ideový zmysel umeleckého diela
- v konceptuálnom umení je idea- koncepcia najdôležitejšou časťou umelcovej práce ( plány, nákres, náčrt, osnova, návrh= koncept),samotná realizácia sa stáva mechanickou záležitosťou
- stáva sa základnou formálnou metódou pre ready-made, environment, inštalácie, akčné formy umenia  event, happening, performancia, body-art...
-napr. práce J.Kosutha, ktorý uplatňoval Duchampové idei obyčajných predmetov ,ktoré sa stávajú nositeľmi nových umeleckých významov
- R.Barry, D.Huebler...
 
 
AKČNÉ UMENIE
- HAPPENING, PERFORMANCE, BODY ART,VIDEOPERFORMANCE, LAND ART
·EVENT forma akčného umenia, predstupeň happeningu
- Krátka udalosť, sprievodný prvok k nejakej hlavnej akcii, môže byť realizovaný pred publikom, alebo sa prezentuje ako súkromná hra aktéra
- Vychádza z tanečných a divadelných predstavení dadaizmu, autormi sú výtvarníci, hudobníci, herci...
- Snaha o poetizáciu, symboliku , skrytý význam
- Event môže mať podobu krátkeho gesta smerujúceho k deštrukcii (rozbitie hudobného nástroja)alebo konkrétnej činnosti(Sledovanie motýlieho letu L. M. Younga)
 
·HAPPENINGorganizovaná kolektívna udalosť spájajúca výtvarné umenie, divadlo a hudbu
- Vznik 60-té roky USA
- realizuje sa na základe plánu bez skúšok a repríz
- môže sa konať hocikde, v obchod. dome, na diaľnici, pod kopou handier, v kuchyni...a môže trvať neobmedzený čas
- prví predstavitelia v USA : Rauschenberg, Lichtenstein, Oldenburg + skupina Fluxus( Joseph Beyus)
- J.Beyus: „Ako vysvetliť mŕtvemu zajacovi obraz“(sedel na stoličke uprostred obrazov a držal na kolenách mŕtveho zajaca celý deň, hlavu mal natretú medom a zlatom)
- Jeho H. boli dielom jednotlivca ,divák sa nezapájal- je to takmer divadlo jedného herca
- „Mám rád Ameriku, Amerika má rada mňa“- akcia s kojotom(nechal sa zavrieť do presklenej Manhattanskej galérie na niekoľko dní spolu s kojotom- džungľa prírodná v džungli ľudskej)
 
·PERFORMANCIA
- koncom 70-tych rokov
- prezentácia pred publikom, prvky tanca, poézie, hudby, ale aj nových médií napr. video
- publikum je nevyhnutné
- prvé performance sa konali v galériách alebo v exteriéri v trvaní niekoľkých minút až po niekoľko dní, len výnimočne reprízovanie
- používanie tela ako významového znaku
- r.1969 -„živé sochy“
- extrém -skúmanie hraníc ľudského tela- neznesie to opakovanie ani veľa divákov( napr. Gina Pane- miesto priečky rebríka bola britva a ona po ňom vystupovala, Tibor Hajasz- používal el. prúd, ktorý si púšťal do tela)
 
·BODY ART
-  používanie tela ako východiska a vlastného materiálu umeleckej tvorby.
-  v 60. rokoch v súvislosti s rozvojom performance a happeningu.
-  Umelci experimentujúci so svojím telom často evokujú základné vedomé i podvedomé pohnútky určujúce naše správanie (sexuálnu túžbu, agresivitu, strach).
- Yves Klein v 60tych rokoch robí akčné maľby odtláčaním tiel modeliek natretých farbou na papier - antropometria
- Od jednoduchých odtlačkov až po testovanie fyzických limitov a rôzne formy sebapoškodzovania – sadomasochistická provokácia – šokovanie
-  Akcie väčšinou nemajú povahu príbehu, ale zhusťujú prežitok tela prostredníctvom jednoduchého gestá, bolesti, rituálneho opakovania, fyzického obmedzenia, extrémneho telesného nasadenie či narcistickej posadnutosti vlastnou osobou.
-  V niektorých prípadoch využíva body art karnevalové motívy -masky a transvestitismus) a svojou formou a účinkom pripomína exorcizmus alebo šamanský rituál.
- Akcie BA často stelesňujú drámu konfliktov odohrávajúci sa v psychike jednotlivca, ale aj v jeho interakciách s okolím.
- Spoločensky kritický rozmer body artu zdôrazňovali predovšetkým feministicky zamerané umelkyne, lesbické umelkyne a umelci z radov gayov, či umelci iní ako bielej farby pleti.
-  Body art sa úzko dotýka aj mimoumeleckých oblastí spojených so zdobením a rituálnymi úpravami tela ako je napríklad tetovanie, piercing, obriezka ...
- Rovnako ako u performance je výstupom väčšinou fotografická alebo filmová dokumentácia, či slovný záznam.
- Body painting – istá forma body artu
 
- Medzi významných predstaviteľov body artu patrí medzi inými Herman Nitsch, Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler, Günter Brus, Chris Burden, Vito Acconci, Marina Abramovic, Gina Pane, Anna Mendieta, Jana Šterbák.
 
- P. Štembera „Vštepovanie“
 „Vštepovanie“  „ Moje pančuchy“
·LAND ART
- 70 té roky 20.stor. v USA
- tvorba diel v krajine, práca s prírodnými materiálmi(hlina, piesok, tráva, stromy, plody, voda, ľad...)
- citlivé zásahy človeka do prírodného prostredia – splynutie diela s prírodou – prepojenie civilizácie s prírodou
- využívanie pri zemných prácach ťažké stroj. mechanizmy
- pominuteľnosť, nestálosť- súvis s ideológiou zen budhizmu
- spojenie s fotografiou a filmom - land art je závislý na múzeu (zachytenie pominuteľnosti na fotkách a filmových dokumentoch- ich prezentácia divákovi – R. Smithson- dnes už  neexistujúca Špirála Yetti - „Špirálové mólo“1970 -na brehoch veľkého soľného jazera v Utahu)
- R.Morris: „Observatórium“1977 v Nórsku- kruhový násyp s priemerom 90 metrov + väčší kruh. násyp s výsekmi  v ktorých sa pretínali lúče slnka v čase letného a zimného slnovratu a jesennej a jarnej rovnodennosti
- presun prírod. materiálov do galérie (R. Long- z kameňov vytvára obrazce- kruhy, zo 4 druhov  kameňov z rôzných americ. štátov.
- Walter de Maria- preniesol do galérie v Mníchove časť krajiny-50m3  zeminy
- CHristo (bulhar, spolu so svojou ženou)-„ paketáž“- rituálne zabaľovanie objektov- most,budova..., krajinné inštalácie napr.1980-83 obkolesil 11 ostrovov v Biskajnskom  zálive  na Floride červeným plátnom
- 760 žltých dáždnikov v Kalifornii+ 1340 modrých dáždnikov v umiestnených v Japonsku

GRAFITY  ( GRAFFITI)
-  grafity nájdeme na mnohých prehistorických a historických pamiatkach od praveku až po súčasnosť
- zač.20.stor. sa grafity stali súčasťou tvorby dadaistov a surrealistov (Duchampove domaľované fúzy Mone Lise)
- zač.70.tych rokov- objavili sa na trhu farebné spreje, už sa nevyrývali anonymné správy do omietok, alebo do tehál a kameňov, ale  ich striekali syntetickými aerosolmi na budovy, ploty, autá, tričká, železničnú, autobusovú a mestskú hromadnú dopravu, metro...
   graffiti“ - anonymný výtvarný prejav rozšírený najmä od začiatku 70.  rokov 20. storočia - USA - Hlavným médiom v New Yorku bol obrovský dopravný systém metra. Písanie svojho mena sa stalo prestížnou záležitosťou svojského sebavyjadrenia, ten, kto mal najviac podpisov = tag, na najrozličnejších miestach, bol uznávaný a mal rešpekt ostatných „writerov“.
- grafity boli najmä médiom mestskej subkultúry, stali sa vyjadrovacím prostriedkom tínedžerov, spoločenských outsiderov
- rozvíjal sa v kontexte so štýlom tanečného break dancu ,hip-hopu a hudobného rapu
- sprejeri vytvárajú konšpiračné komunity, v ktorých sa neoslovujú vlastnými menami, ale pseudonymami – mladí ľudia so subjektívnym a provokatívnym výtvarným prejavom vyjadrujú svoje alternatívne postoje voči väčšinovej spoločnosti a štátnym inštitúciám
- Podstata grafity spočíva v tom, že writer alebo sprejer sa snaží prezentovať svoje pseudomeno - tag pomocou farby v spreji (ale aj inými prostriedkami), a tým sa odlíšiť od ostatných writerov. Vo väčšine prípadov writeri píšu alebo maľujú svoje mená alebo mená svojich crew. Za graffiti ale môžeme považovať aj rôzne nápisy alebo reklamné logá a slogany - ak sú namaľované sprejmi alebo podobnou technikou.
Za graffiti však nemôžeme považovať všetko, čo je namaľované sprejom. Túto skutočnosť bežní ľudia ťažko rozlišujú. Graffiti je individuálny umelecký smer, tak ako ľudia, ktorí sa mu venujú, preto je zodpovedný každý sám za seba a vonkoncom sa nemôže celá scéna posudzovať podľa činov jedného jedinca
- v 80.tych rokoch 20.stor. s nástupom postmoderny sa o grafity začala zaujímať aj umelecká kritika   prienik niekoľkých sprejerov do tzv. vysokého umenia  ( Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf )
Keith Haring
 
Jean-Michel Basquiat

Kenny Scharf
- „Graffiti“, ako umelecký smer, sa od jednoduchých fixových podpisov pretransformovalo do dynamického kreatívneho umenia, z ktorého v priebehu 90.rokov vznikla odnož graffiti - Street Art. Street Art má viacero podôb, napr. obstriekavanie šablón, lepenie nálepiek, plagátov a mozaík, maľovanie lôg a rôznych znakov...
- Graffiti sa do Bratislavy dostali pomerne neskoro – začiatkom roku 1995 zo susednej Českej republiky, ktorá sa stala na dlhší čas vzorom (čo sa štýlov týka). Po meste sa začali objavovať prvé tagy a prvé farebné maľby pod mostom Lafranconi. Jeden z prvých pieces namaľoval Slimer už v roku 1994, ale za ozajstného otca bratislavských graffiti je považovaný Scott. Mimo Bratislavy sú za prvých priekopníkov graffiti, aktívnych v roku 1995 považovaný: Nomad, Niob, Soul.
- Hoci je graffiti vo svojej vrcholovej podobe nesporne umeleckým prejavom, vo všeobecnosti je väčšinou v spoločnosti vnímané ako negatívny jav. Z pohľadu majiteľov plôch, na ktorých je graffiti realizované bez ich povolenia, ide o vandalizmus, ktorý ich stojí nemalé finančné prostriedky, pri ich odstraňovaní. Niektoré samosprávy sa preto snažia určiť plochy, na ktorých sa môžu writeri beztrestne realizovať. Z hľadiska grafitti, ako druhu adrenalínovej zábavy, sa však takto stráca isté čaro.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016