Kubizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 235 slov
Počet zobrazení: 4 447
Tlačení: 517
Uložení: 613
Kubizmus

ARCHITEKTÚRA  BRAQUE    FULLA  PICASSO 
Kubizmus – avantgardné umelecké hnutie, ktoré vo výtvarnom umení vytvára priam revolučné náhľady. Princíp kubizmu spočíva v jeho priestorovej koncepcii diela. Predmet nezobrazuje len z jedného uhla, ale z mnohých uhlov súčasne. Zobrazovaný predmet bol rozkladaný na najjednoduchšie geometrické tvary ( predovšetkým kocky ). Tie potom pomocou fantázie boli  skladané do obrazu. Preto zobrazené predmety pôsobia dojmom, že sú deformované a objavujú sa zároveň z niekoľkých pohľadov.
Kubizmus sa snažil počítať aj so štvrtou dimenziou. Preto kubizmus musel riešiť nové problémy perspektívy a vytváral nové priestorové vzťahy medzi predmetmi.
Kubizmus mal veľký dopad na umelcov prvých desaťročí 20. storočia, a tým ovplyvnil ( priamo či nepriamo ) vývoj nových umeleckých štýlov - futurizmus, konštruktivizmus a expresionizmus
Prvé prejavy kubizmu sú datované približne do roku 1906 pri dielach, ktoré počas svojich štúdií v Paríži vytvárali Georges Braque (Francúz) a Pablo Picasso (Španiel). Spočiatku bola ich tvorba na sebe nezávislá. Roku 1907 začali pracovať spoločne a zostali spolu až do vypuknutia prvej svetovej vojny - 1914.
BRAQUE
· Domy
· Hudobné nástroje
· Člny a ryby
· Žena s gitarou

ĽUDOVÍT FULLA
· Madona
· Pieseň a práca
· V poli na jeseň
· Ilustrácie slov. ľudových rozprávok
· Spomienky na Benátky
· Na blšom trhu

PABLO PICASSO
· Autoportrét
· Továreň
· Interiér s kresliacim dievčaťom
· Jacqueline a kvety
· Dora Maar
· Priateľstvo
· Traja hudobníci
· Tri ženy
· Viola s gitarou
· Čítajúca žena
· Ukrižovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034