Osvietenstvo (Fándly, Bajza, Bernolák) + znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 568 slov
Počet zobrazení: 18 736
Tlačení: 1 041
Uložení: 1 055
Osvietenstvo – nová ideológia v 18.storočí. Snaha rozumom a vedou prekonať náboženské ideológie a absolutizmus. Názor, že ľudia sú si od prírody rovní (toto vyhovovalo meštianstvu), majú právo na slobodu myslenia a presvedčenia. Veľký dôraz sa kládol na vzdelanie, fungovanie vesmíru sa vysvetľovalo fyzikou.

Najvýznamenjší z Európskeho osvietenstva:
Denis Diderot (F)
- Encyklopédia – zhrnutie vtedajších vedomotí z najrôznejších odborov, filozofie a remesiel. Obsahovala cca 1000 hesiel. Biblia nového myslenia.
 
Voltaire (F)
- Candide alebo optimizmus – filozofická poviedka, satira na učenie o vševláde Božej prozreteľnosti (že všetko zlé je na niečo dobré, všetko je správne zariadené,...). Odhaľuje podstatu vojen, pracovné zneužívanie domorodcov v kolóniách, intrigy francúzskeho súdu, povery a útlak zo strany katolíckej cirkvy.
- Filozofické listy, Storočie Ľudovíta XIV.

Daniel Defoe (Ang)
- Robinson Crusoe – dobrodružný román o stroskotanom námorníkovi
 
Jonathan Swift (Ang)
- Guliverove cesty – filozofický román, kritizuje pomery v Anglicku, nedostatky európske civilizácie.
 
 
Osvietenstvo na Slovensku:
 
Spoločensko-historické pomery
-  Viedenský panovnícky dvor (osvietenský absolutizmus – Jozef II, Mária Terézia) podporoval rozvoj manufaktúr, výrobné vzťahy začali byť kapitalistické
-  zrušenie nevoľníctva, tolerančný patent (rovnaké podmienky pre katolíkov a evanjelikov), rozpustenie žobravých rádov, hospodárske reformy, zrušenie cenzúry atď.
-  lepšie postavenie obyvateľstva, zvýšené nároky na vzdelanie a kultúru (kultúru mali v rukách Maďari, slovenské povedomie podporovala inteligencia)
 
Charakteristika slovenského osvietenstva
-  protifeudálny a proticirkevný charakter, právo na nezávislosť a slobodu presvedčenia
-  viera v rozum, boj proti dogmatizmu a poverám, zmyslová skúsenosť a poznanie, vzdelávanie
Znaky:
§ ľudový ráz
§ osvetová činnosť – vznikajú spoločnosti ako Slovenské učené tovarišstvo (šéfstvo: Bernolák, Fándly)
§ periodická tlač – Prešpurské noviny, Týdenník, Staré noviny literního umění
§ konfesionálne spory – preto snaha vytvoriť jednotný spisovný jazyk (Bajza, Bernolák)
 
Anton Bernolák
-  uzákonenie spisovnej slovenčiny r.1787, bernolákovčina bola mix západoslovenčiny so stredoslovenskými prvkami – neujala sa
- Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách – prvý krok ku kodifikácii spisovnej slovenčiny, zásada píš ako počuješ, tvrdil že spisovná reč musí vychádzaťz jazyka a výslovnosti ľudu (základ: západoslovenské nárečie fuj blaváci).
- Grammatica slavica (Slovenská gramatika) – prvý ucelený pohľad na gramatiku slovenčiny
- Slovár Slowenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí – slovník, príručka slovnej zásoby
 
Jozef Ignác Bajza
-  spor s bernolákovcami o prvenstvo v uvádzaní slovenčiny do literatúry
- René mládenca príhodi a skusenosti – prvý slovenský román písaný západoslovenským nárečím a pravopisom. Formou denníka a listu, postupné odhaľovanie vzťahov a príčin konania – retrospektíva. René je typická postava osvietenstva, túži poznávať rozmanitosť sveta.
1.zväzok: Dobrodružný román z orientálneho prostredia.René je syn bohatého benátskeho kupca, so svojím učiteľom Stiphoutom cestuje do Tripolisu a hľadá svoju sestru Fatimu. Dostanú sa do otroctva, René sa zamiluje do dcéry sultána Hadixy. Ujdú do Benátok a nájdu Fatimu.
2.zväzok: Výchovný román, spoločenská kritika. Hlavnépostavy putujú po slovenských dedinách, v rôznych situáciách sa odhaľujú chyby všetkých vrstiev spoločnosti.
- Slovenské dvojnásobné epigrammata – epigramy, kritizujú ľudské slabosti a chyby (lakomstvo, hnev, opilstvo, závisť) – kritika zo strany Bernoláka a Fándlyho, že nepoužíva bernolákovčinu
 
Juraj Fándly
- Dúverná zmlúve medzi mnichom a diablom – prvé väčšie dielo písané bernolákovčinou, vysvetľuje a schvaľuje zrušenie žobravých rádov (mnísi upustili od telesnej práce a stali sa príťažou spoločnosti). Kontrastuje blahobyt mníchov a chudobu ľudu. Kritizuje povery, predávanie odpustkov a falošné zázraky. Cirkevné majekty chce využiť na stavbu škôl, nemocníc a pomoc ľudu. (cenzúra dielo zhabala a autor dostal 2 týždne kláštorného väzenia)
- Piľní domajší a poľní hospodár, Zelinkár, Slovenský včelár – dôležitosť poľnohospodárskeho stavu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019