Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ivana123
Typ práce: Referát
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 473 slov
Počet zobrazení: 89 348
Tlačení: 2 060
Uložení: 1 936

Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte

Rozdelenie umeleckých jazykových prostriedkov:

Trópy (nepriamo označujú javy a predmety na základe podobnosti), 
patria k nim:

Metafora - prenesenie významu na základe podobnosti, 
príklad: Horela roľa. Slnko sadá.

Personifikácia - zosobnenie, 
príklad: Cesto rastie. Slnko sa smeje.

Prirovnanie - spočíva v porovnávaní dvoch vecí alebo javov na základe podobnosti alebo spoločných znakov,

príklad: Rapoce ako straka.

Metonymia - prenesenie významu na základe vnútornej podobnosti,
príklad: Dedina mlčí.

Synekdocha - zámena pomenovania časti, za pomenovanie celku,
príklad: Neprišla ani noha.

Hyperbola - zveličenie,
príklad: Nevidel som ťa sto rokov.

Eufemizmus - zjemnenie,
príklad: Pominul sa. (zomrel)
Irónia - spôsob vyjadrovania, skutočný význam je opačný ako ten, čo z danej formulácie vyplýva,
príklad: Tak ty tomuto hovoríš zárobok! 

Symbol - konkrétna predstava, ktorá slúži k označeniu abstraktného pojmu,
príklad: srdce - láska, kríž - kresťanstvo

Básnický prívlastok (Epiteton) - pripisuje predmetu zvláštnu, nezvyčajnú vlastnosť, má citové zafarbenie,

príklad: červené líčka, zlatisté lúče

Figúry
(sú založené na opakovaní, hromadení slov/hlások),
patria k nim:
Anafora - opakovanie slov na začiatku veršov,
príklad: rieka.....
rieka.....
rieka.....
rieka.....
Epifora - opakovanie slov na konci veršov,
príklad: .....rieka
.....rieka
.....rieka
.....rieka
Epanastrofa - opakovanie slov na konci jedného a začiatku druhého verša,
príklad: ....rieka
rieka. .......dom
dom......úsmev
úsmev.....
Epizeuxa - opakovanie slov za sebou,
príklad: rieka, rieka, rieka...
Onomatopoja - zvukomalebnosť - zoskupenia hlások má napodobniť zvuk alebo vyvolať citový dojem,
príklad: aaaaau, vrrrrrr, sssss
Oxymoron - spojenie slov s protichodným významom,
príklad: láska neláskavá
Aliterácia - opakovanie hlások na žaciatku nasledujúcich slov,
príklad: Horí hlavná hasiaca hadica, hlavný hasič horekuje, hubuje, haste, hoväda..
Inverzia - vzniká zmenou slovosledu vo vetem pod vplyvom požiadaviek básne
Apostrofa - rečnícke oslovenie, oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu,
príklad: Ty Štedrý večer... , Ty tajomný sviatok...
Refrén - opakovanie rovnakého verša alebo viacerých veršov na konci jednotlivých strof básne,
príklad: Horela hora, horela..... Horela hora, horela.....
... ...
... ...
... ...
Elipsa - výpustka, vypustenie slova (zvyčajne sponového slovesa) vo verši alebo vete,
príklad: Bez nevesty ťažko.
 
Andrej Sládkovič
Marína
Venovanie
 
Keď sa lístoky tieto rozvinú
pred tebou v chvíľkach pokoja,
pozdrav mi, krásna, moju Marínu,
veď je ona družka tvoja:
Objím ju, krásnomladá je ona,
dcérka je nášho šumného Hrona,
Slovenka je ľúbohlasná:
Objím ju, a keď v tomto objatí
duša jej v tvojej duši sa stratí,
i na mňa si spomeň, krásna!

Epiteton 
moju Marínu
nášho šumného Hrona
 
Personifikácia - dcérka je nášho šumného Hrona
Metonymia - duša jej v tvojej duši sa stratí

Janko Kráľ
Duma bratislavská

Ten prešporský zámok pekný murovaný —
čudujú sa z neho na Dunaj tí páni,
čuduje sa z neho aj záhorský šuhaj:
ako pekne tečie ten povestný Dunaj.
Tí nádherní páni pilnú radu majú,
že oni povestný Dunaj zahatajú;
a tie naše Tatry zďaleka sa smejú;
„Zahatajte, páni, keď máte nádeju!“
 
Zrekli sa tí páni na chlapcov junákov,
a čo by tí páni zedli tisíc zrakov!
„A čože vy, páni, čože máte s nami?“
Skočili na nohy chlapci pod Tatrami.
„Hej, chlapci slovenskí, nič sa my nebojme,
len my v našich Tatrách ak’ tie Tatry stojme.
Nič sa my nebojme, keď sme telo jedno,
či nás i znivočia — veď padneme vedno!“

Epiteton 
prešporský zámok
pilnú radu
naše Tatry
záhorský šuhaj 
nádherní páni
povestný Dunaj

Personifikácia - tie naše Tatry zďaleka sa smejú 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.029 s.
Zavrieť reklamu