Druhá svetová vojna v literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 326 slov
Počet zobrazení: 16 759
Tlačení: 977
Uložení: 912
-  2.SV najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva, nesmierne ovplyvnila spoločenský a politický vývin
-  je inšpiračným zdrojom až dodnes
-  po vojne snaha o nové usporiadanie sveta, zabránenie ďalším konfliktom: OSN
-  autori „svedomím národa“ – pôsobia na city, prehodnocujú minulosť, vyrovnávajú sa so zážitkami
-  rozdelenie Európy na západný (USA – trhová ekonomika, demokracia) a východný (plánované hospodárstvo, diktatúra proletariátu) blok
-  Z: nadv. na predvojnové smery, experimenty/  V: soc. realizmus, pokusy o novoty dekadentné, odsúdené
- ... uvoľnenie až koncom 50-ich rokov (kritika kultu osobnosti)
 
USA

Norman MAILER
r. NAHÍ A MŔTVI
-  tichomorský ostrov, tesne pred koncom 2.SV: prieskumný oddiel seržanta Crofta – idú do akcie pod vedením poručíka Harna – po vylodení sa snažia preniknúť k Japoncom – Harn zastrelený – chcú prejsť cez hory – napadnú ich sršne – do tábora sa vracajú polomŕtvi – zistia, že ich útrapy boli zbytočné (vojenské operácie sa kvôli vyčerpanosti Japoncov skončili)
- dej prerušovaný retrospektívami: život vojakov pred vojnou – psychologická hĺbka; ľudia v hraničných situáciách, cítiaci bezmocnosť – dezorientované masy, no stále hrdí, silní absurdnosť vojny
 
Joseph HELLER
r. HLAVA XXII
-  (ostrov Pinosa pred koncom 2.SV) vojak americkej armády Yosarian – letec, neznáša vojnu, nepáči sa mu, že je všetko v rukách náhody – Hlava 22 je stelesnením vojenskej byrokracie („Hlave 22 neprešiel nikto cez rozum!“)= súbor absurdných nariadení a predpisov, ktorý proti sebe stavia vojakov a armádu ako inštitúciu (vojak môže byť prepustený z armády, ak je blázon, ak však vie, že je – potom je normálny a nemôže byť prepustený ...) nemožno mu porozumieť – po 30-ich náletoch by mali byť vystriedaní, no plukovník Cathcart počet náletov zvyšuje kvôli povýšeniu – Yosarian predstiera bolesť pečene, bláznovstvo (posunie hranicu na mape, na udeľovanie vyznamenaní príde nahý), jeho spolubývajúceho zastrelia, je na tom psychicky zle; „našťastie je ranený do nohy, no lekár si pomýli mená, Yosarian ostáva
-  (nešťastie na pláži – pilot predvádza nízky let, zotne človeka, nálet do skál) :: Yosarian odchádza do Talianska oznámiť smrť spolubojovníka, šokovaná frajerka ho chce bodnúť ... Yosarian už odmieta lietať, dovolia mu odísť ak bude vychvaľovať jednotku, podmienky na vojne – odmieta, ide na vlastnú päsť do Ríma, kde ho omylom zatknú kvôli znásilneniu – útek do Švédska
-  42 kapitol pomenovaných podľa jednotlivých hrdinov; satira, čierny humor, nonsens
-  odsúdenie vojny, zabíjania, vojenskej mašinérie, potlačenia ľudskej individuality – ako vojna ničí ľudí (žiadne hrdinstvo, len túžba prežiť)
 
ČESKO

Ján OTČENÁŠEK
n. ROMEO, JÚLIA A TMA (podobnosť – Námestie svätej Alžbety)
-  Praha:tesne po atentáte na Heydricha, kruté ovzdušie fašistickej okupácie: stredoškolák Pavel, židovka Ester, kt. má odísť do Terezína, kam odviezli aj jej rodičov – Pavel ju schová do komôrky vedľa krajčírskej dielne – otec o tom vie, mame nepovedia: je chorá – dozvie sa o tom kolaborant Rejsek – za ukrývanie trest smrti – Pavel chce odviesť Ester k príbuzným na vidiek – ona je na tom psychicky zle, rozhodne sa neohrozovať iných a počas domovej prehliadky vybehne von – dostane sa k mostu, tam ju zastrelia
-  P+E plánovali spoločnú budúcnosť – Pavel bojoval nielen za lásku, ale aj rovnoprávnosť; protivilo sa mu udavačstvo, strach – proti zlu sa človek musí postaviť, bojovať
 
Bohumil HRABAL
n. OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY
-  zobrazuje koniec 2.SV; hlavnou postavou je Miloš Hrma, mladý výpravca vlakov na stanici, zmieta sa medzi ľúbostnou túžbou a nedostatkom skúseností, svoje problémy chce riešiť samovraždou, no neúspešne; jeho vzorom je výpravca Hubička, ktorý si nerobí žiadne problémy zo svojich ľúbostných aférok
-  stanicou prechádzajú nielen ostro sledované vlaky vezúce zbrane na front, ale aj rozstrieľané vlaky z Poľska, vlaky vezúce zúbožené zvery z frontu
-  Miloš tragicky umiera počas akcie, keď dobrovoľne vhadzuje bombu do nemeckého vlaku – jeden vojak ho zbadá a zasiahne do pľúc – ranený Miloš streľbu opätuje, obaja padajú do snehu – Miloš chytí Nemca za ruku a do ucha mu povie „Mali ste sedieť doma na zadku!“
-  Novela je postavená na kontraste – malicherné problémy zamestnancov stanice verzus krutosť vojny
-  Autor dosiahol vyváženosť tým, že ženou, ktorá Milošovi pomôže k milostnému prebudeniu, je Nemka
 
SLOVENSKO

Rudolf JAŠÍK
r. NÁMESTIE SV. ALŽBETY
-  problematika vnútorného zápasu jednotlivca s neľudskosťou a obludnosťou fašizmu
-  mesto „ pod viničným vrchom“ – Nitra; tragická láska Igora a židovky Evy; ďalšie významné – no záporné postavy: Žltý Dodo, ktorý vyrastal spolu s Igorom na N.S.A., pre zisk je ochotný zradiť každého a holič Flórik – typický výtvor režimu = karierista a vrah
-  Židia riešia svoju situáciu rôzne – odchodom za hranice, sobášom s Nemcami, vzburou – hviezda na chrbte
-  Igor sa mení z chlapca na muža, vyvíja sa z proletára, ktorý sa politicky uvedomuje, chce zachrániť Evku, no odvádzajú ju do transportných vlakov a zastrelia – vývin udalostí prinúti Igora ku konaniu, ktorého vrcholom je násilný čin, akt pomsty za stratu Evy = vražda Flórika; jeho konanie je individuálna vzbura
-  psyhologická hĺbka – pôsobivé stvárnenie ľudských charakterov; odpor prerastajúci do  rezignácie
-  autor kritizuje fašizmus, komentuje dej, postavám sa prihovára, radí im
-  „ Láska je nesmrteľná, neumiera, len ide do hrobu.“
r. MŔTVI NESPIEVAJÚ
-  rozporuplnosť vojny, analýza myslenia postáv: konfrontácia života a názorov otcov doma a synov na bojisku (2 dejové línie: život v slovenskom mestečku Pravno so zmiešaním slovensko-nemeckým obyvateľstvom/udalosti na východnom fronte – strata ilúzií a demoralizácia slovenskej armády)
 
Ladislav ŤAŽKÝ
r. AMENMÁRIA (s podtitulom SAMÍ DOBRÍ VOJACI) = 3 knihy
-  autobiografický príbeh o vine, svedomí, duševnom prežívaní slovenských vojakov na východnom fronte
-  stotníka Mišo Skaličan volajú Amenmária, lebo často hreší “Amenmária!“; bol akoby otcom vokajov
-  dej je rámcovaný odchodom Matúša Zraza (musí bojovať na strane Nemcov) na front v úvode a jeho skepsou voči vojenskej povinnosti v závere diela – motívy, nálady, city, postoje, naivita mladého človeka
-  1. M. pobyt v BA, cesta vlakom na Ukrajinu; 2. Ukrajina: psychický šok z toho, čo sa tam robí, prechod slovenských vojakov na sovietsku stranu, morálny i fyzický rozklad divízie
-  Matúš neheroická postava; „vojna zmývala z ľudí človečinu“; román končí: „V prilbe je moja mŕtva tvár.“
-  hlavnou témou je konflikt medzi nezmyselnou povinnosťou a charakterom a túžbami mladého muža – ide o iniciačnú prózu, Matúš dospieva v dôsledku príkazov, zákazov a rozhodnutí absurdnej vojenskej mašinérie
voľné pokračovanie r. EVANJELIUM ČATÁRA MATÚŠA
-  osudy príslušníkov stratenej divízie, ktorých Nemci po vypuknutí SNP odsunuli do zajateckých táborov
zb. noviel a poviedok POCHOVAL SOM HO NAHÉHO
-  osud slovenskej rodiny v pohnutých vojnových časoch (5 próz: Sestra, Otec, Syn, Matka, Brat)
 
Vladimír MINÁČ
-  veľmi ho ovplyvnil pobyt v koncentračnom tábore
trilógia GENERÁCIA = 1. DLHÝ ČAS ČAKANIA, 2. ŽIVÍ A MŔTVI, 3. ZVONY ZVONIA NA DEŇ

-  výpoveď autorovej generácie; život slovenskej spoločnosti v tragických vojnových rokoch, počas SNP a v prvých rokoch po vojne, keď sa pod tlakom udalostí odhaľovali a kryštalizovali ľudské charaktery
-  1. obraz života v slovenskom štáte počas vojny; obraz fašizmu, ľudských osudov a úsilia namiereného proti tejto temnej ideológii; 3 druhy postáv – tí čo sa dištancujú (Marek Uhrín, kpt. Labuda, Oľga Ferkodičová), ľudia, čo sú fašizmom poznačení, nejako s ním spojený (architekt Ferkodič, starý Uhrín) a tí, čo proti fašizmu vystupujú/bojujú (Janko Krap, jeho otec); román sa končí vypuknutím SNP

-  2. po „dlhom čase čakania“ sa všetko dá do pohybu: neľudské činy nacistov kontra kladné postavy: Janko Krap, človek činu – povstalecký kapitán Labuda; problematická postava Mareka Uhrína: váhavý, nerozhodný
-  veľa postáv; Marek Uhrín – vysokoškolák, chce sa dištancovať od toho, čo sa deje; Janko Krap – priateľ, partizán, bojuje proti zlu, vysmeje Marekove názory; Marek cíti, že ho to vťahuje na stranu proti Nemcom, stáva sa vojakom, je nemotorný, no majú ho radi; má zvláštne rodinné zázemie: otec (veľký, mocný, bystrý) sa v ňom sklamal, je proti nemu
-  Oľga Ferkodičová – Marek ju ľúbi, ona jeho nie, vykopnú ju tehotnú z domu (otec architekt Ferkodič); prvé dieťa má s kapitánom Labudom (Oľgina matka milovala jeho otca), do ktorého sa zamiluje Hanka Krapová, tú na návrh Oľginho bratanca (Valér) gardisti znásilnia a zabijú
-  Kam až vedie siaha ľudská necitlivosť: na oslave hral malý cigánik na husle, budova sa zrúti, vidia, že sa mu rúčka hýbe, mávnu rukou, nechajú ho tam
-  3. = február 1946 – február 1948: spoločenské javy a konfrontácia hlavných hrdinov: niektorí nájdu uplatnenie, iní prežívajú trpký pocit zbytočnosti a rezignácie (Labuda) 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020