Kronika

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča petuska1 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 4 138
Tlačení: 424
Uložení: 444
Kronika
Kronika je (nie vedecký) literárny žáner opisujúci udalosti z minulosti v časovom slede, v ktorom sa odohrali. Na rozdiel od letopisov spravidla neopisuje udalosti podľa rokov ale podľa väčších časových celkov a často má zložitejšiu formu (široko sa opisujú príčiny a súvislosti, hodnotia sa udalosti a ich aktéri). Kronika je jeden z najdôležitejších naratívnych historiografických prameňov. Vznikol v antike, najväčší rozkvet dosiahol v stredoveku.

Podľa obsahu a formy sa rozlišujú:
-svetové kroniky: opisujúce príbeh od stvorenia sveta po súčasnosť
-ríšske kroniky: plynulý prechod zo svetovej kroniky
-národné kroniky: o počiatkoch národov
-biskupskékláštornérádové kroniky:o založení a dejinách biskupstva, kláštora, rádu
-gesta (alebo činy): kroniky kráľovstiev, dejiny činov ich predstaviteľov
-dynastickézemské kronikygenealógie
-mestské kroniky
: najmä o talianskych stredovekých mestách
-vojnové kroniky a kronky križiackych výprav
-biografie
 a autobiografie
-cestovné správy
-zbierky exempier
kniežacie zrkadlá: poučenie o dobrej správe pre nasledovníkov aristokrata

Kroniky na Slovensku

Medzi významné kroniky dotýkajúce sa slovenského stredoveku patria:
-Fredegarova kronika - najstaršia stredoveká kronika týkajúca sa aj územia Slovenska-Fredegarova kronika alebo Kronika takzvaného Fredegara alebo (najmä spolu s rozšírením pridaným v roku 751 zriedkavo aj) Historia Francorum alebo Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV ("Štyri knihy kroník takzvaného Fredegara scholastika") je franská kronika spísaná v 7. storočí v Burgundsku. Má šesť častí. Ako Fredegarova kronika sa označuje od 16. storočia, aj keď je zrejmé, že autorov diela bolo viac. Nie je známe ani presné meno údajného autora, môže to byť Fredegar alebo Fredegart. Je najstarším dôveryhodným zdrojom informácií o Slovanoch na území Strednej Európy v období Samovej ríše.
-Kronika Reginona - informácie o Veľkej Morave
-Kronika biskupa Ditmara - zač. 11. storočia
-Kosmasova kronika - do 1125
-Gallova kronika - zač. 12. stor.

Medzi uhorské kroniky významné pre Slovensko patria:

-Anonymova kronika - okolo 1200
-Kronika Šimona z Kézy - koniec 13. stor.
-Uhorsko-poľská kronika
-Dubnická kronika - 14. st.- Cronica de gestis Hungarorum
-Bratislavská kronika - 14. st.
-Viedenská maľovaná kronika - 14. st.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016