Voľný verš

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 129 slov
Počet zobrazení: 27 429
Tlačení: 1 120
Uložení: 1 128
Voľný verš
- protiklad  viazaného verša
- všeobecne sa tak označuje nemetrický verš, ktorý nemá presne vymedzenú normu zakotvenú
  v niektorom veršovom systéme
- vlastnosť: intonácia jednotlivých veršov
- nenachádzame tu záväzný počet slabík ani pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík
- základná funkcia: rytmický impulz
- najzákladnejšou zložkou rytmického impulzu je dvojdielna intonačná schéma, ktorá je jedinou
  nevyhnutnou črtou veršovej intonácie
- vo verši sú najcitlivejšie miesta na začiatku a na konci (lebo tam sa umiestňujú významovo
  najpodstatnejšie časti výpovede)
- stred verša je bod obratu, ktorý aj z hľadiska významu rozčleňuje verš na dve časti
- tým sa zosilňuje tlak veršového členenia na logicko-syntaktické členenie, čiže intonácia sa podriaďuje
  významovému  faktoru väčšmi ako vo viazanom verši
- zdanlivo ide o text pripomínajúci prózu, ale líšiaci sa od nej tým, že podáva viac informácií a využíva
  básnickú skratku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014