Ľúbostná lyrika v poézii Štúrovcov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 07.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 6 444
Tlačení: 322
Uložení: 399
Ľúbostná lyrika v poézii Štúrovcov

Andrej  SLÁDKOVIČ
 
ŽIVOTOPIS:
Narodil sa 30. marca 1820 v Krupine ako ôsme dieťa krupinského učiteľa a literáta. Občianskym menom Andrej Braxatoris. Nižšie školy vychodil v rodisku, potom študoval na piaristickom gymnáziu v Krupine a od roku 1832 na lýceu v Banskej Štiavnici. 
Roku 1838 pre nedostatok finančných prostriedkov štúdiá prerušil a prijal miesto pomocného učiteľa v Ladzanoch. Po roku sa vrátil na Banskoštiavnické lýceum, dával súkromné hodiny v meštianskych rodinách, zapájal sa do práce v študentskom Ústave reči a literatúry. Od septembra 1840 pokračoval  v štúdiách na lýceu v Bratislave.
V rokoch 1842-1843 bol vychovávateľom v Hodruši. V septembri 1843 odišiel študovať na univerzitu do Halle. Po návrate do vlasti (1844) sa stal vychovávateľom  v Rybároch.
Roku 1847, 9. júna  nastúpil na miesto evanjelického farára v Hrochoti.  Počas tohto pôsobenia sa oženil a narodili sa mu dve dcéry a traja synovia, z ktorých ale posledný syn rok po narodení zomrel. V revolučných udalostiach r. 1849 bol zaistený a vyšetrovaný.
Od 12. Mája 1856 pôsobil ako farár v Radvani nad Hronom. Zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej.
Koncom roku 1868 vážne ochorel na vodnatieľku, z ktorej sa už nevyliečil, no tvoril až do posledných chvíľ. Umrel 20. apríla 1872 v Radvani nad Hronom.
  Jeho poézia výrazne ovplyvnila vývin slovenskej poézie v období literárneho romantizmu na Slovensku.

Tvorba:
Básne:
K Nitře“, „Potěcha“, „Ctibor“ – písané po česky, publikované v prvom ročníku almanachu NITRA z roku 1842.
„Nehaňte ľud moj“, „Hron“, „More“, „Morava“, „Krajanom“, „Mládenec“ – majú vlastenecký náboj, posiľňujú vlastenecké povedomie.
„Ohlasy“, „Prosba“ – polemika a oslava rodnej reči.
„Spisy básnické“ – súbor jeho poézie, ktorý mu vyniesol povesť „prvého básnika“ Slovenska.
„Marína“, „Opustená“, „Vraví oko tvoje“ – básne  ľúbostného charakteru.
„Detvan“ – lyricko-epická báseň.
„Kĺzačka“, „Prízdniny a škola“, „Obri a zakrpenci“, „Malý Kristus“ – básne venované mládeži.
„Pamiatka pre deň 4. augusta“ – bola napísaná v roku 1863 pri zakladaní Matice slovenskej.
„Lipa cyrilometodejská“ – napísaná v roku 1864 na oslavu príchodu slovanských vierozvestov.
 
Próza: „“Posestrima“, dráma: „ „Nezaľúbený zaľúbenci“.
 
Poéma: „Svätomartiniáda“ – bola napísaná v roku 1861 pri príležitosti memorandového zhromaždenia v Martine.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.084