Hľadanie novej práce

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 660 slov
Počet zobrazení: 2 769
Tlačení: 209
Uložení: 234
Hľadanie novej práce
Hľadanie novej práce je fyzicky a psychicky náročný proces. Preto je dobré sa pripraviť a zorganizovať si čas na každú pracovnú príležitosť, kde sme dostali šancu. Pohovor trvá približne 1 hodinu. Tento čas by sme mali naplánovať tak, aby sme ho náležite a vecne využili a dali o sebe čo najlepší a najdôveryhodnejší obraz. Improvizácia je neprofesionálna a neunikne bez povšimnutia.

Správny výber a príprava na zamestnanie zvyšuje šance na pohovore. Čo máte pre to spraviť?
A.  Uvedomte si, čo vás v práci najviac motivuje, prečo si idete hľadať prácu, aký typ práce by vám najviac vyhovoval, aké pracovné prostredie by sa vám  najviac páčilo.
B.  Uvedomte si vaše prednosti a v akých oblastiach by ste sa mali rozvíjať.
C.  Zamyslite sa nad tým, aký ste, čo sa vám v živote podarilo dosiahnuť.
D.  Skúste vyhľadať a poradiť sa s niekým, kto absolvoval pracovný pohovor,  prípadne pracuje ako personalista. Získate cenné rady na vaše otázky o pohovore.
E.  Investujte váš čas a získajte potrebné informácie týkajúce sa výberových  procesov, napríklad ako napísať životopis, motivačný list, výška platu a pod.
F.  Premyslite si, kde všade sa môžete uplatniť, ako si hľadať prácu.
Odozva na životopis
Ak na váš životopis zareagoval potenciálny zamestnávateľ a pozval vás na pohovor, tak vám gratulujeme. Znamená to, že ste vášho potenciálneho zamestnávateľa zaujali a splnili ste základné požiadavky na postup do ďalšieho kola výberového procesu. V užšom výbere sa pravdepodobne ocitli aj ďalší nádejní kandidáti a zamestnávateľ si z nich bude vyberať toho najvhodnejšieho. Aby sa zvýšili vaše šance na úspech, je dobré sa na pohovor pripraviť.

Bez odozvy na životopis
Ak na váš životopis nereagovali a máte o pracovnú ponuku veľký záujem, pričom spĺňate stanovené požiadavky, kontaktujte spoločnosť a overte si svoje možnosti uchádzania sa o pracovné miesto. Ak na váš životopis nezareagujú, nevešajte hlavu a buďte vytrvalý v sledovaní ponúk a v reagovaní na ne.

Domáca príprava na pohovor

Sústreďte sa na niektoré podstatné body, ktoré môžu zvýšiť vaše šance na úspech.
A.  Vaše údaje: Personalista si bude pravdepodobne overovať informácie zo životopisu alebo motivačného listu, preto nebuďte prekvapený, keď sa na ne bude  pýtať. Je dobrým zvykom spomínané informácie podložiť ďalšími relevantnými faktami, znalosťami.
B.  Informácie o firme: Je užitočné zistiť si aspoň základné informácie (oblasť  pôsobenia, produkty, služby, prípadne informácie o konkurencii). Zdrojom informácií môže byť internet - webová stránka firmy, iné internetové odkazy, napríklad výročné správy a pod. Vhodným zdrojom informácií môžu byť aj vaši  známi, ktorí v danej firme pracujú.
C.  Obsah inzerovanej pozície: Môže sa stať, že si nebudete presne pamätať obsah danej pozície, nakoľko ste kontaktovali viacero spoločností. Preto si inzerovanú ponuku vytlačte a prípadne zoberte so sebou. Prejdite si pracovnú náplň, požiadavky pracovného miesta a pripravte si otázky k pracovnému miestu.
D.  Pohovor v cudzom jazyku: Pripravte sa na to, že ak ste uviedli vo vašich  materiáloch znalosť jazyka, môže byť časť, prípadne celý rozhovor, vedený v  cudzom jazyku.
E.  Viacero kôl a viacerí záujemcovia: Súčasťou výberového procesu býva niekoľko kôl pohovorov, preto sa pripravte na to, že vám pracovné miesto neponúknu hneď po prvom pohovore. Počas pohovorov sa môžete stretnúť i s viacerými zástupcami spoločnosti naraz.
F.  Často kladené otázky: Dopredu si pripravte odpovede na často kladené otázky:
Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
Vymenujte vaše silné stránky. Ako sa prejavili v poslednom zamestnaní?
Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo.
Pracujete radšej v kolektíve alebo sám? A prečo?
Ako riešite konflikty? Popíšte konkrétnu situáciu, ako ste zvládli konflikt.
Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
Aké sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity? A iné.
G.  Psychická pohoda: Obdobie, v ktorom si hľadáte prácu je veľmi vyčerpávajúce.  Napriek tomu sa snažte byť v psychickej pohode. Pracovné pohovory berte tak, že  ide o partnerské stretnutie, pri ktorom môže prísť k uzavretiu, resp. neuzavretiu  dohody z ktorejkoľvek strany. Počas nich nedávajte najavo nervozitu, netrpezlivosť, ostýchavosť a nerozhodnosť. 
 
V deň pohovoru
Oblečenie a celkový vzhľad, prvý dojem
Šaty robia človeka. V prípade pracovného pohovoru to platí dvojnásobne, preto klaďte dôraz na váš výzor a vystupovanie. Potenciálny zamestnávateľ si o vás vytvára obraz i na základe vizuálneho dojmu. Preto majte na mysli, že v jednoduchosti je krása a jemná elegancia vám môže byť na prospech. Primeranosť oblečenia závisí od pracovnej pozície.
Čo si so sebou priniesť
A.  Preukaz totožnosti (občiansky preukaz, pas, príp. vodičský preukaz), ktorý  môže byť potrebný na identifikáciu sa pred vstupom do budovy.
B.  Životopis a prípadne vytlačenú pracovnú ponuku. Materiály, len ak ste o ne  požiadaný - diplomy, vysvedčenia, certifikáty, odporúčania, prípadne ukážky prác.
C.  Zápisník a pero (nie s potlačou konkurenčnej firmy) na prípadné zapisovanie  informácii.
 
Miesto, čas stretnutia a príchod na pohovor
A.  Pred odchodom na pracovný pohovor sa uistite, či poznáte presné miesto a čas  konania pohovoru a meno kontaktnej osoby.
B.  Na stretnutie príďte 5-10 min. vopred. Ak sa stane, že budete meškať, informujte  o tom kontaktnú osobu. Ak ste prišli na stretnutie skôr, ohláste sa až 5 min. pred  časom stretnutia (môžete využiť čas na prechádzku, čakať na recepcii, v  nezafajčenej kaviarni a pod.).
C.  Ak plánujete ísť vlastným autom a cestu nepoznáte, je dobré sa spýtať, či nie je  prístup do firmy náročný, resp. aké sú možnosti parkovania.
D.  Plánujte si rezervu na neočakávané udalosti (dopravná zápcha a pod.).
 

Tesne pred pohovorom

Pripravte sa na pohovor:
-  Sústreďte sa na seba, „odstrihnite sa" pokiaľ možno od všetkého, čo nebude predmetom nasledujúcich 60 minút.
-  Prejdite si svoj životopis.
-  Premyslite si, čo budete rozprávať, snažte sa naladiť na prichádzajúcu osobu a majte pripravené podklady.
-  Vypnite alebo stíšte si mobilný telefón.
-  Odstráňte žuvačku.
-  Snažte sa byť prirodzený.

Komunikácia

Nemenej dôležitý je štýl komunikácie počas celého výberového procesu. Vaša promptnosť, ochota, ústretovosť, pozitívne naladenie od prvého momentu môžu zvýšiť šance na úspech
V priebehu rozhovoru udržujte očný kontakt. Dbajte na to, aby vaše verbálne a neverbálne konanie bolo pokiaľ možno v súlade. Vyhýbajte sa konfrontačným prejavom nesúhlasu a nezáujmu.

Jadro pracovného pohovoru

Cieľom je získať a zdieľať čo najviac informácií o vašich znalostiach, zručnostiach, postojoch, potrebách, motivácii ako aj osobnostných predpokladoch. V dnešných podmienkach nestačí byť na prácu len odborne zdatný, mnohé firmy kladú dôraz aj na zapadnutie do tímu, do firemnej kultúry a podobne.

Primerané správanie

1.  Nechajte si na odpovede primeraný čas.
2.  Neskáčte pohovorujúcemu do reči.
3.  Nechajte ho dohovoriť.
4.  Vyhýbajte sa vágnym, obšírnym a zavádzajúcim odpovediam („Na žiadny taký  prípad si nemôžem spomenúť..., Áno, pred nedávnom sme aktualizovali jeden  software..., Teraz sme práve jednu podobnú správu napísali..., Informácie som  poslal ďalej...").
5.  Snažte sa obmedziť tzv. generalizujúce, nič nevypovedajúce, ale zato  frekventované slová, napríklad flexibilita, tímový hráč a iné. Snažte sa byť  konkrétnejší pri ich definovaní.
6.  Prílišná sebaprezentácia a prehnaná snaha zapáčiť sa tiež nie sú vhodnou  cestou, ako uspieť. Takéto odpovede vám môžu skôr poškodiť, ako pomôcť. 

Vaše odpovede by mali obsahovať popis konkrétneho správania sa, najlepšie z pracovného života. Porozmýšľajte o vhodnom príklade, úspechu, či situácii. Vyhýbajte sa všeobecným odpovediam, ktoré viac zahmlievajú ako odkrývajú skutočnosť. V žiadnom prípade nezavádzajte.
Alternatívne  otázky na pohovore :
1.  Čo chcete dosiahnuť v rámci ponúkanej pozície?
2.  Aký projekt ste naposledy vyriešili?
3.  Čo viete o nás?
4.  Prečo práve my?
5.  Čím sa líšite od ostatných? úspešná?
6.  Prečo práve táto pozícia?
7.  Čo by pre vás znamenalo, keby sme vás neprijali?
8.  Prisniesli ste niečo nové, tvorivé do spoločnosti?
9. Čo vás motivuje v práci?
10. V čom sa chcete zlepšiť

Návod na odpoveď

Vyberte vhodný príklad, kde ste doteraz aplikovali zručnosti a vedomosti, na ktoré sa pohovorujúci pýta. Popíšte situácie, v ktorých ste boli proaktívny, kde ste mali niečo na zodpovednosť. Zhodnoťte si vopred svoje silné a slabé stránky. Podporte ich príkladom z práce, projektom, situáciou, kde sa prejavili, kde ste ich doteraz využili alebo rozvíjali. Nezabúdajte, že každý má aj stránky na rozvoj. Aj tie si vopred pripravte.
Citlivé otázky
Pozor na etické pravidlá a otázky a témy osobného charakteru:
zasahujúce do súkromia,
náboženstvo,
rodinný stav,
sexuálna orientácia a iné.

Ak sa vás ich pohovorujúci predsa len opýta, skúste taktne odpovedať napríklad nasledovne:
Ak by bolo možné, rád/a by som sa tejto otázke vyhol/hla.
Môže moja odpoveď ovplyvniť výsledok pohovoru?
Rád by som sa zameral na osobnostné predpoklady a zručnosti viažuce sa k pozícii.

Záver pracovného pohovoru

Cieľom záverečnej fázy pohovoru je zosumarizovať, o čom ste sa rozprávali doteraz, aké informácie už máte a čo ešte potrebujú obe strany získať. Väčšinou je to priestor práve pre vás, tak ho naplno využite. Neostávajte ticho. Majte pripravené otázky dopredu, najlepšie viac ako jednu otázku. Voľte vhodne i poradie otázok. Ak je pre vás dôležitá pracovná doba, spýtajte sa na pracovný čas vo vzťahu k náplni práce, ako vyzerá bežný pracovný týždeň, nie priamo na čas „od-do".
Personalisti zvyčajne sledujú počet a hlavne kvalitu otázok. Je totiž indikátorom vašej motivácie ako aj pripravenosti na pohovor.

Na konci pohovoru by ste mali vedieť :

-  Čo je náplňou práce na pozícii?
-  Ako firma pracuje s ľuďmi?
-  Kedy je plánovaný predbežný nástup?
-  Aký dlhý bude výberový proces, koľko kôl?
-  Kedy môžete očakávať vyrozumenie?
-  Aký je ďalší postup?
-  Či je potrebné dodať doplňujúce materiály?
-  Či je potrebné ísť na testy (odborné, jazykové, psychologické)?
  Pýtajte si spätnú väzbu na seba. Tým dáte najavo, že máte záujem počuť o sebe, dokážete byť sebakritický, prijať a spracovať spätnú väzbu, na druhej strane máte záujem sa rozvíjať. Predovšetkým sa dozviete informácie, ktoré vám môžu pomôcť uspieť na iných pohovoroch. 

  Na záver pohovoru môžete byť požiadaný o referencie. V dnešnej dobe je to bežná prax. Zväčša sa overujú vaše odborné znalosti, ale môže ísť aj o vaše pôsobenie, správanie sa, či vzťahy sa na pracovisku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037