Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Manažment IS a ochrana informácií Referát 1437 slov 888 47 46 10.11.2015 0
Slovenčina Business intelligence Referát 1900 slov 897 63 68 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment zmien a ICT/IS Referát 461 slov 868 49 50 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment projektov IS Referát 1405 slov 863 56 64 10.11.2015 0
Slovenčina Strategická rola informačných systémov Referát 283 slov 852 60 65 10.11.2015 0
Slovenčina Informačné systémy a jeho druhy Referát 1470 slov 915 60 63 10.11.2015 0
Slovenčina Web - ako funguje zdieľanie informácií Referát 725 slov 946 51 53 10.11.2015 0
Slovenčina Exchange server a digitálny podpis Referát 344 slov 738 46 48 10.11.2015 0
Slovenčina VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax Referát 909 slov 783 45 53 10.11.2015 0
Slovenčina Kompresia dát Referát 435 slov 803 44 53 10.11.2015 0
Slovenčina Mobilné siete a mobilná komunikácia Referát 630 slov 1144 104 124 10.11.2015 2
Slovenčina Databázové systémy Referát 597 slov 812 60 67 10.11.2015 0
Slovenčina Autentifikačné zariadenia a postupy Referát 483 slov 715 51 54 10.11.2015 0
Slovenčina Bezpečnostné štandardy Referát 817 slov 836 43 45 10.11.2015 0
Slovenčina Elektronický obchod, elektronický marketing, push a pull technológie, reklama na internete Referát 1732 slov 1189 88 99 10.11.2015 0
Slovenčina Intranet výhody Referát 148 slov 639 36 42 10.11.2015 0
Slovenčina Prepájanie LAN sietí Referát 382 slov 600 44 55 10.11.2015 0
Slovenčina Internet/ICT/IS Referát 373 slov 647 34 42 10.11.2015 0
Slovenčina Komunikačné metódy, štandardy a protokoly Referát 730 slov 1732 87 94 10.11.2015 0
Slovenčina Bežné médiá Referát 262 slov 543 37 38 10.11.2015 0
Slovenčina Čo je to sieťová architektúra Referát 587 slov 791 66 70 10.11.2015 0
Slovenčina Peer-to-peer (P2P) a klient/server Referát 717 slov 1501 101 102 10.11.2015 0
Slovenčina 57. Komunikácia Referát 1094 slov 676 47 48 09.11.2015 0
Slovenčina 56. Internet a informačné technológie Referát 1998 slov 907 64 74 09.11.2015 0
Slovenčina 55. Manažment IS a ochrana informácií Referát 2908 slov 719 36 40 09.11.2015 0
Slovenčina 54. Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania Referát 1392 slov 1082 68 68 09.11.2015 0
Slovenčina 53. Implementácia IS Referát 1402 slov 543 64 66 09.11.2015 0
Slovenčina 52. Role IS Referát 1109 slov 614 52 57 09.11.2015 0
Slovenčina 51. Tvorba IS: Súčasné trendy Referát 963 slov 731 44 48 09.11.2015 0
Slovenčina 50. Organizačné základy IS Referát 1144 slov 698 43 42 09.11.2015 0
Slovenčina 49. Strategická rola informačných systémov Referát 970 slov 791 49 51 09.11.2015 0
Slovenčina 48. Systém Referát 1061 slov 616 38 48 09.11.2015 0
Slovenčina 47. Údaje a informácie Referát 940 slov 767 45 55 09.11.2015 0
Slovenčina 46. Finančné plánovanie Referát 1433 slov 1036 95 80 09.11.2015 0
Slovenčina 45. Finančná analýza Referát 2180 slov 1056 74 78 09.11.2015 0
Slovenčina 44. Manažment pracovného kapitálu (working capital) Referát 1823 slov 1156 104 100 09.11.2015 0
Slovenčina 43. Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie Referát 2023 slov 1117 83 90 09.11.2015 0
Slovenčina 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy Referát 2587 slov 960 82 96 09.11.2015 0
Slovenčina 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Referát 512 slov 1040 81 87 09.11.2015 0
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Referát 1054 slov 1174 75 78 09.11.2015 0
Slovenčina 39. Distribučné systémy a logistika Referát 1338 slov 1254 71 83 09.11.2015 0
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Referát 1320 slov 1880 100 93 09.11.2015 0
Slovenčina 37. Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby znaky, manažment portfólia produktov Referát 855 slov 1729 105 117 09.11.2015 1
Slovenčina 36. Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Referát 1937 slov 807 53 63 09.11.2015 0
Slovenčina 35. Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Referát 2476 slov 1197 116 113 09.11.2015 0
Slovenčina 34. Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Referát 4046 slov 1247 81 88 09.11.2015 9
Slovenčina 33. Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku Referát 1693 slov 1457 83 99 09.11.2015 0
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Referát 1833 slov 2407 126 135 09.11.2015 0
Slovenčina 31. Implementácia stratégie a strategická kontrola Referát 1220 slov 1571 93 102 09.11.2015 0
Slovenčina 30. Rastové stratégie a zdroje rastu Referát 1304 slov 1016 88 91 08.11.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Manažment - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diverzifikácia organizačných foriem v školstve #manažment #charakteristika podniku #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #organizačná štruktúra podniku #hotelierstvo-charakteristika #výchova manažérov vypracovaná maturitná otázka #prínos a skúsenosti odbornej praxe #organizačná štruktúra #projekt na založenie ovocného sadu #organizácia práce v sekretariáte #vyrobne stredisko a pracovnici vyrobneho strediska #organizacia prace na pracovisku #priama a nepriama distribúcia produktu hotela v marketingu #produktová stratégia #MARKETING #Podnikateľský plán ambulancia #formálne znaky moci a mocenských štruktúr #osobnost manažera #uvaha komunikacia medzi ludmi #pastevný denník #organizačný dizajn #charakteristika podnikania - cukráreň #segmentácia trhu príklad #e-distribúcia vo vzťahu k  e-commerce #autorita manažéra #práce s kancelárskou a výpočtovou technikou #projektový manažment #strategicky manazment #marketing, esej #intrapersonálna komunikácia #esej medzinárodné podnikanie #podnikatelska analyza #žiadosť o zníženie pracovného úväzku #ako žiť hospodárne #styly vedenia ludi #podnikateľský plán- fitness centrum #organizačná štruktúra hotela #produkt hotela #manažérska pyramída #znaky charakteristiky #podstata a obsah kontroly #nove trendy v manazmente #cena-marketing #komunikacia #seminárna práca projektový manažment #MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA A SOCIOLOGIA #komunikačný mix #organizacna diferenciacia a integracia #rozhodovacia matica

Manažment - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Manažment Kategória Rozsah
Slovenčina Analýza trhu ako súčasť marketingových analýz Manažment 1158 slov
Slovenčina Charakteristika, znaky a funkcie podniku Manažment 593 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra podniku Manažment 924 slov
Slovenčina Vypracované otázky z manažmentu Manažment 5157 slov
Slovenčina 23. Stratégia a strategické myslenie manažérov Manažment 829 slov
Slovenčina Zodpovednosť, autorita a delegovanie Manažment 593 slov
Slovenčina Riešenie konfliktov Manažment 736 slov
Slovenčina Elektronické podnikanie Manažment 7556 slov
Slovenčina Vyjednávanie Manažment 842 slov
Slovenčina Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje Manažment 833 slov
Slovenčina Poslanie, úlohy a druhy sekretariátov Manažment 1136 slov
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Manažment 1833 slov
Slovenčina Predmet a funkcie výrobného manažmentu Manažment 1182 slov
Slovenčina Proces riadenia realizácie projektu Manažment 1304 slov
Slovenčina Metódy marketingového výskumu Manažment 837 slov
0.027