Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Manažment IS a ochrana informácií Referát 1437 slov 877 47 46 10.11.2015 0
Slovenčina Business intelligence Referát 1900 slov 887 63 68 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment zmien a ICT/IS Referát 461 slov 862 49 50 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment projektov IS Referát 1405 slov 846 56 64 10.11.2015 0
Slovenčina Strategická rola informačných systémov Referát 283 slov 845 60 65 10.11.2015 0
Slovenčina Informačné systémy a jeho druhy Referát 1470 slov 883 60 63 10.11.2015 0
Slovenčina Web - ako funguje zdieľanie informácií Referát 725 slov 933 51 53 10.11.2015 0
Slovenčina Exchange server a digitálny podpis Referát 344 slov 732 45 47 10.11.2015 0
Slovenčina VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax Referát 909 slov 777 45 53 10.11.2015 0
Slovenčina Kompresia dát Referát 435 slov 794 43 52 10.11.2015 0
Slovenčina Mobilné siete a mobilná komunikácia Referát 630 slov 1124 104 124 10.11.2015 2
Slovenčina Databázové systémy Referát 597 slov 799 59 67 10.11.2015 0
Slovenčina Autentifikačné zariadenia a postupy Referát 483 slov 706 51 53 10.11.2015 0
Slovenčina Bezpečnostné štandardy Referát 817 slov 827 42 45 10.11.2015 0
Slovenčina Elektronický obchod, elektronický marketing, push a pull technológie, reklama na internete Referát 1732 slov 1162 88 99 10.11.2015 0
Slovenčina Intranet výhody Referát 148 slov 628 36 42 10.11.2015 0
Slovenčina Prepájanie LAN sietí Referát 382 slov 593 43 54 10.11.2015 0
Slovenčina Internet/ICT/IS Referát 373 slov 642 34 42 10.11.2015 0
Slovenčina Komunikačné metódy, štandardy a protokoly Referát 730 slov 1677 86 93 10.11.2015 0
Slovenčina Bežné médiá Referát 262 slov 534 37 38 10.11.2015 0
Slovenčina Čo je to sieťová architektúra Referát 587 slov 774 66 70 10.11.2015 0
Slovenčina Peer-to-peer (P2P) a klient/server Referát 717 slov 1447 99 100 10.11.2015 0
Slovenčina 57. Komunikácia Referát 1094 slov 661 47 48 09.11.2015 0
Slovenčina 56. Internet a informačné technológie Referát 1998 slov 887 64 74 09.11.2015 0
Slovenčina 55. Manažment IS a ochrana informácií Referát 2908 slov 703 35 39 09.11.2015 0
Slovenčina 54. Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania Referát 1392 slov 1061 68 67 09.11.2015 0
Slovenčina 53. Implementácia IS Referát 1402 slov 537 64 66 09.11.2015 0
Slovenčina 52. Role IS Referát 1109 slov 610 52 57 09.11.2015 0
Slovenčina 51. Tvorba IS: Súčasné trendy Referát 963 slov 726 44 48 09.11.2015 0
Slovenčina 50. Organizačné základy IS Referát 1144 slov 684 43 42 09.11.2015 0
Slovenčina 49. Strategická rola informačných systémov Referát 970 slov 786 49 51 09.11.2015 0
Slovenčina 48. Systém Referát 1061 slov 612 38 48 09.11.2015 0
Slovenčina 47. Údaje a informácie Referát 940 slov 742 45 55 09.11.2015 0
Slovenčina 46. Finančné plánovanie Referát 1433 slov 1015 95 80 09.11.2015 0
Slovenčina 45. Finančná analýza Referát 2180 slov 1036 74 78 09.11.2015 0
Slovenčina 44. Manažment pracovného kapitálu (working capital) Referát 1823 slov 1143 104 100 09.11.2015 0
Slovenčina 43. Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie Referát 2023 slov 1103 82 90 09.11.2015 0
Slovenčina 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy Referát 2587 slov 946 82 95 09.11.2015 0
Slovenčina 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Referát 512 slov 1023 80 86 09.11.2015 0
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Referát 1054 slov 1122 75 78 09.11.2015 0
Slovenčina 39. Distribučné systémy a logistika Referát 1338 slov 1235 71 83 09.11.2015 0
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Referát 1320 slov 1802 100 92 09.11.2015 0
Slovenčina 37. Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby znaky, manažment portfólia produktov Referát 855 slov 1691 105 117 09.11.2015 1
Slovenčina 36. Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Referát 1937 slov 795 52 62 09.11.2015 0
Slovenčina 35. Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Referát 2476 slov 1179 115 113 09.11.2015 0
Slovenčina 34. Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Referát 4046 slov 1210 81 88 09.11.2015 9
Slovenčina 33. Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku Referát 1693 slov 1419 82 98 09.11.2015 0
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Referát 1833 slov 2274 124 134 09.11.2015 0
Slovenčina 31. Implementácia stratégie a strategická kontrola Referát 1220 slov 1540 92 100 09.11.2015 0
Slovenčina 30. Rastové stratégie a zdroje rastu Referát 1304 slov 998 88 91 08.11.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Manažment - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diverzifikácia organizačných foriem v školstve #manažment #charakteristika podniku #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #organizačná štruktúra podniku #hotelierstvo-charakteristika #výchova manažérov vypracovaná maturitná otázka #prínos a skúsenosti odbornej praxe #organizačná štruktúra #projekt na založenie ovocného sadu #organizácia práce v sekretariáte #organizacia prace na pracovisku #priama a nepriama distribúcia produktu hotela v marketingu #produktová stratégia #MARKETING #Podnikateľský plán ambulancia #vyrobne stredisko a pracovnici vyrobneho strediska #formálne znaky moci a mocenských štruktúr #osobnost manažera #organizačný dizajn #charakteristika podnikania - cukráreň #pastevný denník #segmentácia trhu príklad #uvaha komunikacia medzi ludmi #strategicky manazment #e-distribúcia vo vzťahu k  e-commerce #marketing, esej #práce s kancelárskou a výpočtovou technikou #esej medzinárodné podnikanie #autorita manažéra #podnikatelska analyza #projektový manažment #podnikateľský plán- fitness centrum #styly vedenia ludi #podstata a obsah kontroly #manažérska pyramída #znaky charakteristiky #nove trendy v manazmente #žiadosť o zníženie pracovného úväzku #ako žiť hospodárne #organizačná štruktúra hotela #komunikacia #komunikačný mix #produkt hotela #cena-marketing #MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA A SOCIOLOGIA #organizacna diferenciacia a integracia #seminárna práca projektový manažment #pert diagram #komunikacia na pracovisku

Manažment - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Manažment Kategória Rozsah
Slovenčina Organizačná štruktúra podniku Manažment 924 slov
Slovenčina 23. Stratégia a strategické myslenie manažérov Manažment 829 slov
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Manažment 1054 slov
Slovenčina Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) Manažment 2542 slov
Slovenčina Rozhodovanie ako proces Manažment 1961 slov
Slovenčina Stratégie vstupu na zahraničné trhy a medzinárodný marketing Manažment 1512 slov
Slovenčina Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje Manažment 833 slov
Slovenčina Charakteristika, znaky a funkcie podniku Manažment 593 slov
Slovenčina Poslanie, úlohy a druhy sekretariátov Manažment 1136 slov
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Manažment 1833 slov
Slovenčina Vypracované otázky z manažmentu Manažment 5157 slov
Slovenčina Typy a organizačno-právne formy podnikov Manažment 421 slov
Slovenčina Elektronické podnikanie Manažment 7556 slov
Slovenčina 6. Manažment organizácií, základné atribúty organizácií Manažment 1051 slov
Slovenčina Charakteristika manažmentu Manažment 362 slov
0.068