Piatok, 28. júla 2017, meninyKrištof, zajtra Marta
Dnes prezretých 9100 študentských prácOnline: 1685 mladých ľudí

Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Manažment IS a ochrana informácií Referát 1437 slov 858 43 43 10.11.2015 0
Slovenčina Business intelligence Referát 1900 slov 870 61 65 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment zmien a ICT/IS Referát 461 slov 840 46 48 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment projektov IS Referát 1405 slov 804 53 62 10.11.2015 0
Slovenčina Strategická rola informačných systémov Referát 283 slov 826 58 63 10.11.2015 0
Slovenčina Informačné systémy a jeho druhy Referát 1470 slov 856 59 59 10.11.2015 0
Slovenčina Web - ako funguje zdieľanie informácií Referát 725 slov 905 48 51 10.11.2015 0
Slovenčina Exchange server a digitálny podpis Referát 344 slov 712 43 46 10.11.2015 0
Slovenčina VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax Referát 909 slov 753 43 51 10.11.2015 0
Slovenčina Kompresia dát Referát 435 slov 774 40 50 10.11.2015 0
Slovenčina Mobilné siete a mobilná komunikácia Referát 630 slov 1091 100 122 10.11.2015 2
Slovenčina Databázové systémy Referát 597 slov 770 58 66 10.11.2015 0
Slovenčina Autentifikačné zariadenia a postupy Referát 483 slov 680 49 50 10.11.2015 0
Slovenčina Bezpečnostné štandardy Referát 817 slov 806 39 42 10.11.2015 0
Slovenčina Elektronický obchod, elektronický marketing, push a pull technológie, reklama na internete Referát 1732 slov 1124 86 97 10.11.2015 0
Slovenčina Intranet výhody Referát 148 slov 606 33 40 10.11.2015 0
Slovenčina Prepájanie LAN sietí Referát 382 slov 570 41 50 10.11.2015 0
Slovenčina Internet/ICT/IS Referát 373 slov 619 33 41 10.11.2015 0
Slovenčina Komunikačné metódy, štandardy a protokoly Referát 730 slov 1589 84 91 10.11.2015 0
Slovenčina Bežné médiá Referát 262 slov 519 36 37 10.11.2015 0
Slovenčina Čo je to sieťová architektúra Referát 587 slov 736 63 67 10.11.2015 0
Slovenčina Peer-to-peer (P2P) a klient/server Referát 717 slov 1365 96 98 10.11.2015 0
Slovenčina 57. Komunikácia Referát 1094 slov 638 46 47 09.11.2015 0
Slovenčina 56. Internet a informačné technológie Referát 1998 slov 864 62 72 09.11.2015 0
Slovenčina 55. Manažment IS a ochrana informácií Referát 2908 slov 678 34 38 09.11.2015 0
Slovenčina 54. Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania Referát 1392 slov 1004 65 65 09.11.2015 0
Slovenčina 53. Implementácia IS Referát 1402 slov 519 62 65 09.11.2015 0
Slovenčina 52. Role IS Referát 1109 slov 588 50 54 09.11.2015 0
Slovenčina 51. Tvorba IS: Súčasné trendy Referát 963 slov 700 41 45 09.11.2015 0
Slovenčina 50. Organizačné základy IS Referát 1144 slov 663 42 41 09.11.2015 0
Slovenčina 49. Strategická rola informačných systémov Referát 970 slov 762 47 50 09.11.2015 0
Slovenčina 48. Systém Referát 1061 slov 593 35 47 09.11.2015 0
Slovenčina 47. Údaje a informácie Referát 940 slov 706 42 53 09.11.2015 0
Slovenčina 46. Finančné plánovanie Referát 1433 slov 970 92 76 09.11.2015 0
Slovenčina 45. Finančná analýza Referát 2180 slov 997 73 76 09.11.2015 0
Slovenčina 44. Manažment pracovného kapitálu (working capital) Referát 1823 slov 1110 101 97 09.11.2015 0
Slovenčina 43. Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie Referát 2023 slov 1072 80 88 09.11.2015 0
Slovenčina 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy Referát 2587 slov 910 80 94 09.11.2015 0
Slovenčina 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Referát 512 slov 980 79 85 09.11.2015 0
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Referát 1054 slov 1052 72 75 09.11.2015 0
Slovenčina 39. Distribučné systémy a logistika Referát 1338 slov 1165 68 80 09.11.2015 0
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Referát 1320 slov 1698 97 90 09.11.2015 0
Slovenčina 37. Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby znaky, manažment portfólia produktov Referát 855 slov 1577 101 114 09.11.2015 1
Slovenčina 36. Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Referát 1937 slov 765 50 60 09.11.2015 0
Slovenčina 35. Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Referát 2476 slov 1138 111 110 09.11.2015 0
Slovenčina 34. Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Referát 4046 slov 1159 80 87 09.11.2015 9
Slovenčina 33. Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku Referát 1693 slov 1351 80 95 09.11.2015 0
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Referát 1833 slov 2137 120 131 09.11.2015 0
Slovenčina 31. Implementácia stratégie a strategická kontrola Referát 1220 slov 1485 89 98 09.11.2015 0
Slovenčina 30. Rastové stratégie a zdroje rastu Referát 1304 slov 962 86 90 08.11.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Manažment - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diverzifikácia organizačných foriem v školstve #manažment #charakteristika podniku #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #organizačná štruktúra podniku #hotelierstvo-charakteristika #výchova manažérov vypracovaná maturitná otázka #prínos a skúsenosti odbornej praxe #organizačná štruktúra #projekt na založenie ovocného sadu #organizácia práce v sekretariáte #organizacia prace na pracovisku #priama a nepriama distribúcia produktu hotela v marketingu #MARKETING #produktová stratégia #vyrobne stredisko a pracovnici vyrobneho strediska #Podnikateľský plán ambulancia #formálne znaky moci a mocenských štruktúr #osobnost manažera #charakteristika podnikania - cukráreň #pastevný denník #segmentácia trhu príklad #organizačný dizajn #marketing, esej #esej medzinárodné podnikanie #e-distribúcia vo vzťahu k  e-commerce #práce s kancelárskou a výpočtovou technikou #uvaha komunikacia medzi ludmi #autorita manažéra #podnikatelska analyza #projektový manažment #styly vedenia ludi #manažérska pyramída #podnikateľský plán- fitness centrum #nove trendy v manazmente #znaky charakteristiky #strategicky manazment #žiadosť o zníženie pracovného úväzku #podstata a obsah kontroly #produkt hotela #organizacna diferenciacia a integracia #MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA A SOCIOLOGIA #komunikačný mix #seminárna práca projektový manažment #cena-marketing #organizačná štruktúra hotela #ako žiť hospodárne #komunikacia #motiv vyberu pracoviska pre prax #výhody a nevýhody automatickej práčky

Manažment - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Manažment Kategória Rozsah
Slovenčina Strategický manažment Manažment 6310 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra podniku Manažment 924 slov
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Manažment 1320 slov
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Manažment 1833 slov
Slovenčina Proces riadenia realizácie projektu Manažment 1304 slov
Slovenčina Predmet a funkcie výrobného manažmentu Manažment 1182 slov
Slovenčina Analýza trhu ako súčasť marketingových analýz Manažment 1158 slov
Slovenčina Osobnosť manažéra, motivovanie ľudí Manažment 893 slov
Slovenčina Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby Manažment 1700 slov
Slovenčina Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje Manažment 833 slov
Slovenčina Charakteristika, znaky a funkcie podniku Manažment 593 slov
Slovenčina Typy a organizačno-právne formy podnikov Manažment 421 slov
Slovenčina Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) Manažment 2542 slov
Slovenčina Kapitál a zdroje financovania dlhodobých aktív Manažment 864 slov
Slovenčina Organizačná kultúra Manažment 845 slov
0.022