Utorok, 28. februára 2017, meninyZlatica, zajtra Radomír
Dnes prezretých 10857 študentských prácOnline: 2549 mladých ľudí

Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Manažment IS a ochrana informácií Referát 1437 slov 708 33 35 10.11.2015 0
Slovenčina Business intelligence Referát 1900 slov 728 53 54 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment zmien a ICT/IS Referát 461 slov 694 33 37 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment projektov IS Referát 1405 slov 677 43 51 10.11.2015 0
Slovenčina Strategická rola informačných systémov Referát 283 slov 710 43 49 10.11.2015 0
Slovenčina Informačné systémy a jeho druhy Referát 1470 slov 714 45 43 10.11.2015 0
Slovenčina Web - ako funguje zdieľanie informácií Referát 725 slov 756 35 36 10.11.2015 0
Slovenčina Exchange server a digitálny podpis Referát 344 slov 624 33 36 10.11.2015 0
Slovenčina VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax Referát 909 slov 643 32 40 10.11.2015 0
Slovenčina Kompresia dát Referát 435 slov 669 30 36 10.11.2015 0
Slovenčina Mobilné siete a mobilná komunikácia Referát 630 slov 922 84 108 10.11.2015 2
Slovenčina Databázové systémy Referát 597 slov 650 46 56 10.11.2015 0
Slovenčina Autentifikačné zariadenia a postupy Referát 483 slov 569 36 36 10.11.2015 0
Slovenčina Bezpečnostné štandardy Referát 817 slov 694 30 32 10.11.2015 0
Slovenčina Elektronický obchod, elektronický marketing, push a pull technológie, reklama na internete Referát 1732 slov 927 79 87 10.11.2015 0
Slovenčina Intranet výhody Referát 148 slov 494 24 30 10.11.2015 0
Slovenčina Prepájanie LAN sietí Referát 382 slov 474 30 41 10.11.2015 0
Slovenčina Internet/ICT/IS Referát 373 slov 523 26 30 10.11.2015 0
Slovenčina Komunikačné metódy, štandardy a protokoly Referát 730 slov 1209 70 80 10.11.2015 0
Slovenčina Bežné médiá Referát 262 slov 427 30 29 10.11.2015 0
Slovenčina Čo je to sieťová architektúra Referát 587 slov 601 49 53 10.11.2015 0
Slovenčina Peer-to-peer (P2P) a klient/server Referát 717 slov 1032 78 81 10.11.2015 0
Slovenčina 57. Komunikácia Referát 1094 slov 551 34 37 09.11.2015 0
Slovenčina 56. Internet a informačné technológie Referát 1998 slov 693 53 59 09.11.2015 0
Slovenčina 55. Manažment IS a ochrana informácií Referát 2908 slov 543 24 30 09.11.2015 0
Slovenčina 54. Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania Referát 1392 slov 748 48 48 09.11.2015 0
Slovenčina 53. Implementácia IS Referát 1402 slov 444 53 49 09.11.2015 0
Slovenčina 52. Role IS Referát 1109 slov 474 39 44 09.11.2015 0
Slovenčina 51. Tvorba IS: Súčasné trendy Referát 963 slov 553 30 34 09.11.2015 0
Slovenčina 50. Organizačné základy IS Referát 1144 slov 506 29 31 09.11.2015 0
Slovenčina 49. Strategická rola informačných systémov Referát 970 slov 636 34 39 09.11.2015 0
Slovenčina 48. Systém Referát 1061 slov 471 27 37 09.11.2015 0
Slovenčina 47. Údaje a informácie Referát 940 slov 493 30 36 09.11.2015 0
Slovenčina 46. Finančné plánovanie Referát 1433 slov 750 79 65 09.11.2015 0
Slovenčina 45. Finančná analýza Referát 2180 slov 808 62 67 09.11.2015 0
Slovenčina 44. Manažment pracovného kapitálu (working capital) Referát 1823 slov 857 83 82 09.11.2015 0
Slovenčina 43. Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie Referát 2023 slov 860 63 74 09.11.2015 0
Slovenčina 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy Referát 2587 slov 702 62 74 09.11.2015 0
Slovenčina 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Referát 512 slov 729 62 65 09.11.2015 0
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Referát 1054 slov 823 62 67 09.11.2015 0
Slovenčina 39. Distribučné systémy a logistika Referát 1338 slov 820 56 69 09.11.2015 0
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Referát 1320 slov 1133 81 75 09.11.2015 0
Slovenčina 37. Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby znaky, manažment portfólia produktov Referát 855 slov 1093 86 97 09.11.2015 1
Slovenčina 36. Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Referát 1937 slov 602 38 44 09.11.2015 0
Slovenčina 35. Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Referát 2476 slov 852 93 96 09.11.2015 0
Slovenčina 34. Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Referát 4046 slov 869 64 74 09.11.2015 9
Slovenčina 33. Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku Referát 1693 slov 1019 64 81 09.11.2015 0
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Referát 1833 slov 1460 98 112 09.11.2015 0
Slovenčina 31. Implementácia stratégie a strategická kontrola Referát 1220 slov 1161 73 81 09.11.2015 0
Slovenčina 30. Rastové stratégie a zdroje rastu Referát 1304 slov 764 70 76 08.11.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Manažment - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#manažment #diverzifikácia organizačných foriem v školstve #charakteristika podniku #organizačná štruktúra podniku #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #prínos a skúsenosti odbornej praxe #hotelierstvo-charakteristika #organizačná štruktúra #výchova manažérov vypracovaná maturitná otázka #priama a nepriama distribúcia produktu hotela v marketingu #organizácia práce v sekretariáte #MARKETING #produktová stratégia #organizacia prace na pracovisku #projekt na založenie ovocného sadu #Podnikateľský plán ambulancia #osobnost manažera #charakteristika podnikania - cukráreň #vyrobne stredisko a pracovnici vyrobneho strediska #e-distribúcia vo vzťahu k  e-commerce #pastevný denník #projektový manažment #esej medzinárodné podnikanie #práce s kancelárskou a výpočtovou technikou #styly vedenia ludi #nove trendy v manazmente #znaky charakteristiky #autorita manažéra #podstata a obsah kontroly #segmentácia trhu príklad #komunikačný mix #manažérska pyramída #cena-marketing #produkt hotela #ako žiť hospodárne #výhody a nevýhody automatickej práčky #uvaha komunikacia medzi ludmi #organizačná štruktúra hotela #tímové rozhodovanie - metody #manažér #podnikatelska analyza #komunikacia #organizacna diferenciacia a integracia #MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA A SOCIOLOGIA #podnikateľský plán- fitness centrum #sms prianie k novej praci #organizačné štruktúry #komunikacia na pracovisku #výhody a nevýhody komunikácie cez internet #marketing, esej

Manažment - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Manažment Kategória Rozsah
Slovenčina Organizačná štruktúra podniku Manažment 924 slov
Slovenčina Charakteristika, znaky a funkcie podniku Manažment 593 slov
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Manažment 1833 slov
Slovenčina Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) Manažment 2542 slov
Slovenčina Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje Manažment 833 slov
Slovenčina Vypracované otázky z manažmentu Manažment 5157 slov
Slovenčina Poslanie, úlohy a druhy sekretariátov Manažment 1136 slov
Slovenčina Typy a organizačno-právne formy podnikov Manažment 421 slov
Slovenčina Rozhodovanie - rozhodovacie metódy Manažment 535 slov
Slovenčina Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby značky, manažment portfólia produktov Manažment 1146 slov
Slovenčina Projektové plánovanie Manažment 3745 slov
Slovenčina Analýza trhu ako súčasť marketingových analýz Manažment 1158 slov
Slovenčina Predmet a funkcie výrobného manažmentu Manažment 1182 slov
Slovenčina Projektový manažment Manažment 1011 slov
Slovenčina Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod Manažment 1114 slov
0.084