Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 4517 študentských prácOnline: 399 mladých ľudí

Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Manažment IS a ochrana informácií Referát 1437 slov 813 40 41 10.11.2015 0
Slovenčina Business intelligence Referát 1900 slov 840 59 62 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment zmien a ICT/IS Referát 461 slov 795 44 46 10.11.2015 0
Slovenčina Manažment projektov IS Referát 1405 slov 771 51 60 10.11.2015 0
Slovenčina Strategická rola informačných systémov Referát 283 slov 792 55 62 10.11.2015 0
Slovenčina Informačné systémy a jeho druhy Referát 1470 slov 811 55 55 10.11.2015 0
Slovenčina Web - ako funguje zdieľanie informácií Referát 725 slov 856 46 48 10.11.2015 0
Slovenčina Exchange server a digitálny podpis Referát 344 slov 690 41 43 10.11.2015 0
Slovenčina VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax Referát 909 slov 726 40 49 10.11.2015 0
Slovenčina Kompresia dát Referát 435 slov 739 38 47 10.11.2015 0
Slovenčina Mobilné siete a mobilná komunikácia Referát 630 slov 1043 95 118 10.11.2015 2
Slovenčina Databázové systémy Referát 597 slov 727 55 63 10.11.2015 0
Slovenčina Autentifikačné zariadenia a postupy Referát 483 slov 653 46 46 10.11.2015 0
Slovenčina Bezpečnostné štandardy Referát 817 slov 776 38 41 10.11.2015 0
Slovenčina Elektronický obchod, elektronický marketing, push a pull technológie, reklama na internete Referát 1732 slov 1072 84 94 10.11.2015 0
Slovenčina Intranet výhody Referát 148 slov 576 32 38 10.11.2015 0
Slovenčina Prepájanie LAN sietí Referát 382 slov 546 39 49 10.11.2015 0
Slovenčina Internet/ICT/IS Referát 373 slov 591 31 38 10.11.2015 0
Slovenčina Komunikačné metódy, štandardy a protokoly Referát 730 slov 1460 83 89 10.11.2015 0
Slovenčina Bežné médiá Referát 262 slov 490 35 34 10.11.2015 0
Slovenčina Čo je to sieťová architektúra Referát 587 slov 695 60 63 10.11.2015 0
Slovenčina Peer-to-peer (P2P) a klient/server Referát 717 slov 1263 90 93 10.11.2015 0
Slovenčina 57. Komunikácia Referát 1094 slov 616 42 45 09.11.2015 0
Slovenčina 56. Internet a informačné technológie Referát 1998 slov 812 59 69 09.11.2015 0
Slovenčina 55. Manažment IS a ochrana informácií Referát 2908 slov 636 30 36 09.11.2015 0
Slovenčina 54. Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania Referát 1392 slov 917 62 63 09.11.2015 0
Slovenčina 53. Implementácia IS Referát 1402 slov 494 61 63 09.11.2015 0
Slovenčina 52. Role IS Referát 1109 slov 551 46 51 09.11.2015 0
Slovenčina 51. Tvorba IS: Súčasné trendy Referát 963 slov 660 39 42 09.11.2015 0
Slovenčina 50. Organizačné základy IS Referát 1144 slov 613 40 40 09.11.2015 0
Slovenčina 49. Strategická rola informačných systémov Referát 970 slov 729 45 49 09.11.2015 0
Slovenčina 48. Systém Referát 1061 slov 561 33 45 09.11.2015 0
Slovenčina 47. Údaje a informácie Referát 940 slov 655 39 49 09.11.2015 0
Slovenčina 46. Finančné plánovanie Referát 1433 slov 906 88 72 09.11.2015 0
Slovenčina 45. Finančná analýza Referát 2180 slov 950 70 74 09.11.2015 0
Slovenčina 44. Manažment pracovného kapitálu (working capital) Referát 1823 slov 1032 99 95 09.11.2015 0
Slovenčina 43. Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie Referát 2023 slov 1019 78 86 09.11.2015 0
Slovenčina 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy Referát 2587 slov 833 76 89 09.11.2015 0
Slovenčina 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Referát 512 slov 904 75 81 09.11.2015 0
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Referát 1054 slov 976 69 72 09.11.2015 0
Slovenčina 39. Distribučné systémy a logistika Referát 1338 slov 1086 65 77 09.11.2015 0
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Referát 1320 slov 1528 94 87 09.11.2015 0
Slovenčina 37. Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby znaky, manažment portfólia produktov Referát 855 slov 1435 99 113 09.11.2015 1
Slovenčina 36. Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Referát 1937 slov 709 48 58 09.11.2015 0
Slovenčina 35. Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Referát 2476 slov 1056 106 107 09.11.2015 0
Slovenčina 34. Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Referát 4046 slov 1085 76 84 09.11.2015 9
Slovenčina 33. Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku Referát 1693 slov 1237 77 92 09.11.2015 0
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Referát 1833 slov 1951 117 128 09.11.2015 0
Slovenčina 31. Implementácia stratégie a strategická kontrola Referát 1220 slov 1398 86 94 09.11.2015 0
Slovenčina 30. Rastové stratégie a zdroje rastu Referát 1304 slov 913 83 88 08.11.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Manažment - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diverzifikácia organizačných foriem v školstve #manažment #charakteristika podniku #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #organizačná štruktúra podniku #hotelierstvo-charakteristika #výchova manažérov vypracovaná maturitná otázka #prínos a skúsenosti odbornej praxe #organizačná štruktúra #projekt na založenie ovocného sadu #organizácia práce v sekretariáte #priama a nepriama distribúcia produktu hotela v marketingu #organizacia prace na pracovisku #MARKETING #produktová stratégia #Podnikateľský plán ambulancia #vyrobne stredisko a pracovnici vyrobneho strediska #osobnost manažera #formálne znaky moci a mocenských štruktúr #charakteristika podnikania - cukráreň #organizačný dizajn #pastevný denník #marketing, esej #e-distribúcia vo vzťahu k  e-commerce #esej medzinárodné podnikanie #uvaha komunikacia medzi ludmi #segmentácia trhu príklad #styly vedenia ludi #projektový manažment #podnikatelska analyza #autorita manažéra #práce s kancelárskou a výpočtovou technikou #manažérska pyramída #znaky charakteristiky #strategicky manazment #podnikateľský plán- fitness centrum #nove trendy v manazmente #produkt hotela #organizacna diferenciacia a integracia #seminárna práca projektový manažment #komunikačný mix #podstata a obsah kontroly #ako žiť hospodárne #organizačná štruktúra hotela #cena-marketing #pert diagram #manažér #motiv vyberu pracoviska pre prax #výhody a nevýhody automatickej práčky #tímové rozhodovanie - metody
0.023