Segmentácia trhu, výber cieľových trhov a tvorba trhovej pozície v medzinárodnom prostredí

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 458 slov
Počet zobrazení: 4 060
Tlačení: 218
Uložení: 227

Segmentácia trhu, výber cieľových trhov a tvorba trhovej pozície v medzinárodnom prostredí

Základné princípy segmentácie medzinárodných trhov a výberu cieľových segmentov. Špecifiká tvorby trhovej pozície v medzinárodnom kontexte. Zákaznícky bojkot.
 
Segmentácia trhu predstavuje rozčlenenie trhu do homogénnych skupín, ktoré sa vzájomne líšia svojimi potrebami, charakteristikami a nákupným správaním. (Kotler) Je lepšie uspokojiť časť trhu, ako zle uspokojiť celý trh. (Štarchoň) Adekvátny výber zahraničných trhov ako efektívnu prípravu jednotlivých segmentov predpokladá identifikovanie trhových skupín krajiny s podobnými vlastnosťami, ktoré slúžia na uplatnenie špecifických marketingových opatrení.
 
Základné princípy segmentácie medzinárodných trhov:
­​ dostatočná​ veľkosť​,
­​ homogenita​​(z hľadiska našej ponuky),
­ heterogenita​ (z hľadiska odlišnosti od konkurencie => znižovanie konkurenčného rizika),
 
­​prístupnosť/dostupnosť​–možnosť oslovenia segmentu v medzinárodnom prostredí, ­ merateľnosť​ (z hľadiska ekonomickej efektívnosti => získanie dostatočného množstva údajov).
 
Tieto princípy nesmieme zamieňať so segmentačnými kritériami.
 
Základné kroky medzinárodnej marketingovej segmentácie.
 
1.  Identifikácia trhu ­ trhový potenciál (veľkosť trhu). Výber trhu: A, B, C … n
2.  Intranacionálna segmentácia
 
●  Definitívne vylúčený – nepríťažlivý segment
●  Potenciálny segment
●  Reálny segment
 
3.  Porovnanie intranacionálnych segmentov
 
Analyzujeme kritériá (geografické, demografické, psychografické, behaviorálne)
4.  Identické vs. heterogénne segmenty ­ prispôsobovanie sa
5.  Positioning
 
Špecifikácie tvorby trhovej pozície v medzinárodnom kontexte.
Príklad. Poziciovanie produktov v rôznych segmentov v prípade piva Kozel je rôzne v ČR a na SR.
 
Hovoríme o rozhodnutí o ziskovej pozícii jednotlivých produktov na trhových segmentoch, ide o:
● určenie koncepcie výrobku a jeho imidžu,
● vymedzenie produktu voči konkurencií.
 
Hlavné globálne spotrebiteľské trendy v segmentácií
(Snaha o zdravie a pohodu, Život v pohybe, Domov je tam, kde ste Vy, Pragmatický materializmus, Nové médiá za staré, Propaganda slovom, Starnúca populácia, Snaha o relax, „Mať veci pod kontrolou“)
 
Zákaznícky bojkot.

Informácie o spoločnostiach, produktoch alebo službách sa šíria a zdieľajú. Neustále rastie marketingová gramotnosť zákazníkov a zákazník je stále vo väčšej miere tým silnejším. Vie si povedať, že daný produkt/službu nekúpi a rozhodne sa bojkotovať. Pri zákazníckom bojkote poznáme dve základné kritériá:
 
1.  Či sa predmetom zákazníckeho bojkotu stáva firma, keď použila nekalé praktiky alebo za to nemôže. Ak je použila nekalé praktiky, je to ​priamy ZB,a v opačnom prípade hovoríme o ​nepriamom ZB.
 
2.  Či je cieľom zákazníckeho bojkotu vyriešiť niečo ­ dosiahnuť nápravu alebo len vyjadriť postoj. Ak chcem len vyjadriť postoj, je to ​expresívny ZB,a ak chcem niečo vyriešiť, nazývame to ​inštrumentálny ZB. Rozdelenie vyzerá nasledovne:
 
­ Priamy
● inštrumentálny
● expresívny
 
­ Nepriamy
● inštrumentálny
● expresívny
 
Príklad 1. Pepsi Cola vs. Coca Cola ­ začiatok 90. rokov na Filipínach ­ vrchnáky s výhrou na každý deň. (Priamy ­ expresívny)
 
Príklad 2. Nestlé ­ 70. roky v USA (Priamy ­ inštrumentálny)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Segmentácia trhu, výber cieľových trhov a tvorba trhovej pozície v medzinárodnom prostredí

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030