Medzinárodná marketingová komunikácia

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 2 203
Tlačení: 157
Uložení: 180

Medzinárodná marketingová komunikácia

Prvky marketingového komunikačného mixu. Význam prostredia. Problém adaptácie a štandardizácie. Plánovanie marketingovej komunikácie v medzinárodnom kontexte.

Prvky marketingového komunikačného mixu:

∙​Reklama​​je každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov alebo služieb, ktorú platí identifikovateľný sponzor.
 
∙​Podpora​ predaja​je označením pre krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj výrobku alebo služby ­ kupóny, súťaže, prémie, rabaty...

∙​Public​ Relations​znamená vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti prostredníctvom priaznivej publicity, ktorá zdôrazňuje dobrý imidž firmy a dementuje, resp. odvracia nepríjemné a inak škodiace príhody, udalosti, správy a klebety.

∙​Osobný​ predaj​reprezentuje ústnu prezentáciu v konverzácii s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi s cieľom predaja.
∙​Priamy​ marketing

Komunikačné bariéry:
 
­­> Jazyk, Legislatíva, Dostupnosť médií, Ekonomická vyspelosť, Miestna distribúcia, Postoje a hodnoty, Dostupnosť agentúr, Gramotnosť, etc.
 
Problém adaptácie a štandardizácie:
 
∙​sa​ môže použiť rovnaká komunikačná stratégia ako pre domáci trh ∙​niektoré​ multinacionálne firmy využívajú štandardizovanú (rovnakú)
 
reklamnú tému na celom svete
 
∙​samozrejme,​ že námet reklamy sa v malej miere mení, aby sa prispôsobil jazykovým odlišnostiam
 
Marketingové plánovanie​­nevyhnutnosťou je vchádzať z dôkladnej analýzy aktuálnej situácie, v ktorej sa organizácia nachádza.
 
­ Podstata je zabezpečiť rovnováhu medzi marketingovými cieľmi, zdrojmi podniku a príležitosťami na trhu.
 
Špecifické znaky marketingového mixu a promotion v medzinárodnom marketingu:
∙​ Jednoduché​ rozšírenie produktu
∙​ Modifikácia​ produktu na regionálne podmienky
 
∙  Invencia​ produktu ­ vývoj niečoho nového pre zahraničný trh, môže byť spätná alebo pokroková
 
∙  Modifikácia​ komunikácie ­ rozličné symboly a slová majú iný význam v regionálnych podmienkach
 
∙  Duálne​  vyhotovenie ­ znamená prispôsobenie produktu a market.

komunikácie podľa požiadaviek trhu.
 
+  Štarchoňove dokumenty: MM Komunikácia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018