Implementácia stratégie a strategická kontrola

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 2 632
Tlačení: 144
Uložení: 166

27.  Implementácia stratégie a strategická kontrola.

Postavenie a úloha implementácie a kontroly v procese strategického manažmentu. Model 7S firmy McKinsey. Systémy strategickej kontroly.
 
Implementácia stratégie je vnímaná ako organická súčasť procesu strategického manažmentu. Jej úlohou je doviesť stratégiu do života tak, aby sa stratégia stala súčasťou každodenného
 
životného myslenia a konania, rozhodovania a manažmentu organizácie. Zahrňuje množstvo súčastí, činností a krokov.
 
Funkcie implementácie: plány, programy, procedúry.
 
Kontrola v SM neustále vyhodnocuje implementácie stratégie a poukazuje na účinnosť a problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s informovanosťou o stratégii. Vyhodnocuje, či je stratégia aktuálna, či sú ciele dobre stanovené, ale aj či sú poslanie a vízia aktuálne. Neustále hodnotí aj to, či sa externé a interné prostredie vyvíjajú tak, ako sme predpokladali pri tvorbe stratégie a či sme nepodcenili vplyv niektorých dôležitých faktorov.
 
Preventívnosť, nepretržitosť a akčnosť patria v súčasnosti medzi rozhodujúce charakteristické črty strategického controllingu. Patrí skôr na začiatok ako na koniec procesu.
 
Model 7S - vytvorili ho Peters a Waterman z poradenskej firmy McKinsey. Rozpracováva 7 základných faktorov, ktoré ovplyvňujú realizáciu stratégie. Ak vedenie podniku zanedbá jeden z nich, môže spôsobiť zrútenie ostatných.
 
1.  Stratégia informovanosť o stratégii, jej objasňovanie
 
2.  Štruktúra – v zmysle organizačnej štruktúry je faktorom, ktorý slúži pre podporu realizácie stratégie
3.  Systémy – v zmysle systémov plánovania, kontroly a informačných systémov. Mali by byť vytvárané tak, aby podporovali realizáciu stratégie.
 
4.  Štýl – v zmysle štýlu vedenia a voľby vhodného štýlu vedenia
 
5. Personál (Staff) – predstavujúci ľudí so schopnosťou ľudského myslenia, s vedomosťami, skúsenosťami a tvorivými schopnosťami, ktoré patria medzi kľúčové faktory úspešnosti.
 
6.  Skúsenosti a zručnosti mať schopných ľudí dnes neznamená, že ich schopnosti budú aktuálne aj v budúcnosti. Je potrebné sa venovať rozvíjaniu sa schopností ľudí, vytvárať priestor pre rozširovanie ich poznatkov, získavanie skúseností a zručností.
 
7.  Spoločné hodnoty – súvisia so záujmami jednotlivcov, skupín a celej organizácie.
 
Systémy strategickej kontroly:
 
•  Strategic Control System zameraný na kontrolu pre oblasť hodnotenia a kontroly poslania, strategických cieľov a základných smerov stratégie
 
•  Management Control System zameraný na oblasť implementácie stratégie, úzko prepojený na plánovací systém podniku
 
•  Operating Control System – zameraný na proces realizácie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#realizácia strategického manažmentu #postavenie a uloha implementacie #kontrolling #7s #implementácia stratégie

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.132