Súčasné trendy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 752 slov
Počet zobrazení: 2 570
Tlačení: 116
Uložení: 129

52.  Súčasné trendy.

Vysvetlite súčasné trendy v ICT/IS (z hľadiska technológií a služieb) a popíšte aj výhody aj problémy, ktoré prinášajú pre organizáciu. Vysvetlite ako sa dajú použiť na elektronické podnikanie.
 
ICT – Information and Communication Technology - zdôrazňuje úlohu zjednotenej komunikácie a integrácie telekomunikácií, inteligentné systémy riadenia budov a audio-vizuálne systémy moderných informačných technológií. Skladá sa zo všetkých technických prostriedkov používaných na spracovanie informácií a pomoci pri komunikácii, vrátane počítačových sietí a hardware, komunikačné middleware rovnako ako potrebný softvér.
 
ICT je nutné vnímať len ako prostriedok na zabezpečenie dostatočne kvalitných vstupných dát a informácií do celostného systému, ktorý poskytuje manažmentu potrebný rozhľad a prehľad
– t. j. inteligenciu.
 
Podnikové informačné systémy (PIS) sú v dnešnej dobe závislé na informačných a komunikačných technológiách (ICT). Ich zavedenie do podnikovej praxe prinieslo veľa zmien:
 
•  umožnili fungovanie na globálnom trhu,
 
•  skrátenie inovačných cyklov,
 
•  rýchly rozvoj,
 
•  väčší boj o zákazníka,
 
•  vynútenie vyššej kreativity zamestnancov,
 
•  väčšia orientáciu na zákazníkov.
 
Pri výbere nového informačného systému je manažment spoločnosti postavený pred otázku, aký typ podnikového systému nasadiť. Vo všeobecnosti existujú iba dve riešenia – systém typu hotového balíčka, alebo customizovaný systém vyvinutý špeciálne pre danú spoločnosť.
 
Systémy balíčkového typu majú v SR silných nadnárodných zástupcov – SAP, Oracle, People-Soft, ako aj rad silných domácich spoločností ako SOFTIP, Datalock.
 
Výhody ICT – informačné a komunikačné technológie - prostredníctvom informačných technológií alebo informačno-komunikačných technológií sa prepájajú a komunikujú jednotlivci, krajiny dokonca aj celé kontinenty.
 
 
Hlavnými problémami ICT pre manažment je, že dostupné informačné systémy obsahujú často krát veľký podiel irelevantných a nepotrebných informácií, čo vedie k zahmlievaniu podstatných skutočností. Ochrana údajov v IS je najkritickejšou oblasťou, ktorá trápi prevádzkovateľov IS. Úniky informácií z IS každoročne spôsobujú mnohomiliardové škody. Najstarším riešením je autorizácia prístupov pomocou „login“-ov a hesiel.

Päť kľúčových trendov pre budúcnosť ICT:

1) Dynamické sieťové služby – ICT služby sa stále viac opierajú o cloud a dynamické
 
v podniku, nevznikajú prestoje ani zbytočné náklady. Služby sú dynamické, pretože ICT manažér kupuje len také množstvo služby, aké je v daný okamih potrebné. To je maximálne efektívne. Služby sú sieťové, takže sú dostupné odkiaľkoľvek. Zamestnanci pracujú rovnako efektívne z kancelárie, domova i z prevádzky klienta či dodávateľa.
 
2)  Hromadná spolupráca – Automobilky už túto odskúšanú metódu práce poznajú: výsledný produkt tvorí desiatky i stovky súčastí, ktoré pre automobilku vytvárajú subdodávatelia. Je efektívnejšie, lacnejšie a kvalitnejšie kúpiť produkt od firmy, ktorá sa na výrobu špecializuje, než sa snažiť vytvoriť produkty vlastné. To, čo funguje na fyzické produkty, bude v blízkej budúcnosti fungovať aj na služby. Spoločnosť si vyberie taký mix služieb, aký potrebuje. Za rovnaké alebo nižšie náklady dostane lepšiu ponuku služieb. Výhodou je, že práve u ICT služieb nie je rozhodujúca geografická poloha. Služby je možné dodávať na vzdialenosť tisíce kilometrov.
 
3)  Mobilné podnikania Je jedno, či zamestnanec sedí pri svojom stole, dohaduje zákazku u klienta alebo ide v aute. Všade bude mať to, čo potrebuje. Do SAP-u bude môcť pristupovať okamžite a odkiaľkoľvek, bude môcť poslať e-mail na tlačiareň zo svojho telefónu, neustále bude k zastihnutiu cez akúkoľvek formu komunikácie. Porady alebo konferenčné hovory bude možné vykonávať cez bežný mobilný telefón.
 
4)  Bezpečnosť Úroveň zabezpečenia je dnes vo firmách priam tragická. Väčšinou si totiž ICT manažér pod pojmom „bezpečnosť“ predstaví firewall, antivírus, spamový alebo phishingový filter. ICT manažér skrátka dbá na bezpečnosť siete, dodržiavanie licenčných podmienok, prípadne systém aktualizácií operačného systému. Len dôsledné firmy si však tiež pod bezpečnosťou predstavujú ochranu obchodných procesov,
šifrovanie dát alebo systém vnútornej kontroly systémov.
 
5)  Green IT pre trvalo udržateľný rozvoj Ekologické obchodné procesy majú hneď dvojitú výhodu: šetria náklady za čoraz drahšiu energiu a zlepšujú povesť podniku tým, že je vnímaný ako ekologicky šetrný, s nízkou uhlíkovou stopou. Cloud a dynamické sieťové služby sú najjednoduchšou cestou pre ekologický posun firmy. Organizáciám okamžite klesá spotreba elektrickej energie vďaka odsunu serverov k dodávateľovi ICT služieb. S tým súvisí aj nižšia spotreba klimatizáciou, pretože práve serverovne sú obrovským generátorom tepla, ktoré je nutné odvádzať, teda servery chladiť klimatizáciou.
 

Vysvetlite, ako sa dajú použiť na elektronické podnikanie.

Elektronické podnikanie je spôsob podnikania, ktorý využíva technológie Internetu ako v oblasti riadenia podniku, tak v oblasti spolupráce s partnerskými podnikmi, v oblasti nákupu a predaja, poskytovania služieb zákazníkom.
 
Obchodovanie sa využíva pre možnosť sprostredkovania a zabezpečenia služieb pre podnikateľskú sféru a bežných spotrebiteľov, ako aj pre ponuku priemyselných a spotrebných predmetov cez webovské stránky na internete.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015