Intranet výhody

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 148 slov
Počet zobrazení: 1 642
Tlačení: 93
Uložení: 121
Aké prínosy pre firmu znamená prepojenie počítačov do siete (intranet)? Ako kontroluje organizácia prístup k informáciám na svojej vnútornej počítačovej sieti (intranete) a zároveň využíva výhody ktoré intranet ponúka?

Bez prepojenia počítačov do siete by bolo prakticky vylúčené v podniku zaviesť elektronický IS. Počítačová sieť umožňuje zdieľanie prostriedkov ako sú napríklad kapacity HDD, výkon procesorov, prípadne operačnej pamäti a iné. LAN a WAN umožňujú využívaním IS efektívne spracovanie údajov do informácií od jednotlivých úrovní riadenia organizácie až po jednotlivé skupiny pracovníkov. Treba poznamenať, že intranet môže byť na sieti typu LAN alebo WAN v závislosti na tom ako je  spoločnosť rozmiestnená.

V závislosti na tom ako je sieť riešená má organizácia možnosť riadiť prístup jednotlivých skupín pracovníkov k informáciám. Pre siete typu P2P je to dané zdieľaním alebo nezdieľaním častí diskov. Pre siete typu klient-server je to dané definovaním práv jednotlivých skupín, a tiež aj samotným IS ktorého výstupy sú odlišné pre rôzne skupiny pracovníkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Spracovanie údajov a Business intelligence


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021