Kompresia dát

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 435 slov
Počet zobrazení: 2 046
Tlačení: 118
Uložení: 124
Kompresia dát - Popíšte princíp, význam a druhy kompresie. Kompresia textu, grafiky a zvuku. Kompresia videa.

Kompresia dát je proces, pri ktorom sa vstupné dáta premieňajú na výstupné, pričom cieľom je znížiť množstvo výstupných dát na minimum, pri prijateľnej časovej náročnosti. Poznáme stratovú a bezstratovú kompresiu. V obidvoch variantoch sa využívajú kompresné algoritmy, ktoré sú buď stratové alebo bezstratové. Kompresný pomer je väčší pri stratových algoritmoch, ale za cenu mierneho zhoršenia kvality. Pre spustiteľné súbory neprichádza do úvahy stratová kompresia dát. Princípom nestratovej kompresie je Huffmanov kód a požívajú ho napríklad zip a rar. Toto kódovanie je pomenované podľa svojho objaviteľa D.A.Huffmana.

Huffmanov kód patrí medzi kódy pri tvorbe ktorých sa využíva znalosť pravdepodobnosti výskytu jednotlivých kódovaných znakov. Ako prvý s myšlienkou priradiť kratšie kódy častejšie sa vyskytujúcim znakom a dlhšie kódy menej často vyskytujúcim sa znakom prišiel v roku 1800 Samuel Morse. Tento princíp použil na zakódovanie 26 znakov anglickej abecedy pre potreby prenosu telegrafom, čím vznikol dobre známy Morseov kód (abeceda). Huffmanov algoritmus tvorby kódu generuje binárne stromy, kde cesty z počiatočného do koncového uzlu umožňujú vytvoriť kódové slová. Aritmetické kódovanie predstavuje ďalšiu efektívnu kompresnú metódu a je kandidátom na nahradenie Huffmanovho kódovania v rôznych aplikáciách, pretože dáva lepšie kompresné výsledky o 5 až 10%, aj keď za cenu náročných aritmetických operácií s veľkými reálnymi číslami.

Je veľmi náročné na pamäť a výkon procesora. Aritmetické kódovanie nepracuje na princípe nahradzovania vstupného znaku špecifickým kódom. Namiesto toho, kódovaný vstupný tok znakov nahradí jedným reálnym číslom z intervalu <0,1). Na začiatku uvažujeme celý tento interval. Ako sa správa predlžuje, spresňuje sa i výsledný interval a jeho horná a dolná hranica sa k sebe približujú. Čím je kódovaný znak pravdepodobnejší, tím sa interval zúži menej a k zápisu dlhšieho intervalu stačí menej bitov.

Pre kompresiu grafiky zvuku a videa sa väčšinou používajú stratové typy kompresie, i keď existujú aj v tomto prípade špeciálne nestratové algoritmy – kodeky. Pre prípad zvuku je to napríklad kodek flac.
 

Formáty audiovizuálnych dát:

Obrázky APNG • BMP • GIF • HDP • JPEG • JPEG 2000 • MNG • PCX • PNG • SVG • TIFF • WBMP • XPM
Video MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4 ASP • H.264 (MPEG-4 AVC) • HuffYUV • RealVideo • Theora • Dirac • WMV • M2TS (BLU-RAY)
Zvuk AAC • Apple Lossless • AC-3 • AMR • ATRAC • FLAC • G.711 • G.729 • MP3 • MOD • Speex • Vorbis • TAK • WAV • WMA • Musepack
Kontajnery AVI • Ogg • MPEG • QuickTime • ASF • MP4 • Matroska
a mnohé ďalšie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kompresia #kompresia dát #komprimovanie dat #flac


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027