Strategická rola informačných systémov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 283 slov
Počet zobrazení: 1 678
Tlačení: 133
Uložení: 132
Strategická rola informačných systémov  - Popíšte a analyzujte podnikový informačný systém. Popíšte úlohu niektorých dôležitých typov MIS v organizácii a vzťahy medzi týmito systémami. Vysvetlite dôležitosť IS pre podnik.
 
Strategický IS mení ciele, operácie, produkty, služby alebo vzťahy s prostredím v organizácii, aby pomohol získať org. konkurenčnú východu. IS je veľmi účinná zbraň a strategický zdroj voči konkurencii, pomáha zvýšiť produktivitu a efektívnosť.
 
MIS - pomáhajú získať konkurenčnú výhodu, vytvárajú konkurenčnú pozíciu a stratégiu - preto strategické IS
-  zlepšenie biznis procesov - efektívnejšie, nižšie náklady, vyššia kvalita, CIM, CAD, CAM...
-  biznis inovácie - vývoj nových produktov a služieb
-  zvyšuje bariéry vstupu na trh - potrebná technológia
-  silná strategická IT základňa
-  vývoj strategickej informačnej databázy - info o zákazníkoch, dodávateľoch a konkurentoch, demografické dáta a interné dáta
-  prelomenie bariér - geografických, časových (JIT), nákladových, štruktúrnych (napr. kredit karty)
-  zväčšuje dôveru zákazníkov a dodávateľov
-  nákladové vodcovstvo, diferenciácia produktov, inovácie
 

MIS a konkurenčná výhoda

MIS a zvýšenie predaja - vyšší trhový podiel, mrkt výskum, lojalita zákazníkov, R&D, strategické plánovanie
MIS  a zvýšená produktivita a znížené náklady - zbieranie dát pri ich zdroji, eliminovanie sprostredkovateľov, integrácia, redukcia ľudského elementu
MIS a zlepšenie služieb zákazníkom - maximálne pohodlie zákazníka, bonus služby, služby ako motivácia, služby na diaľku, in-house služby (home-banking)
MIS a zlepšenie manažmentu zdrojov - priame platby, elektronický bezhotovostný prenos prostriedkov, nelimitované info služby, riadenie materiálov, zariadení a vybavenia, riadenie HR, CAD-Computer Aided Design, CBT-Computer Based Training, CIM-Computer Integrated Manufacturing
 

Finančné dôsledky MIS

-  relatívne lacnejší - viac kapacity za tú istú cenu
-  redukcia hardvéru a softvéru
-  periférne zariadenia s relatívne väčším podielom na cene
finančné toky počas celého životného cyklu MIS (náklady na vývoj, náklady na prevádzku, náklady na inovácie)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#CAD #Manažment informačných systémov #Marketingové riadenie manažmentu srednej školy


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021