VZORCE: Finančný manažment – 4. semester

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 281 slov
Počet zobrazení: 1 314
Tlačení: 60
Uložení: 59

VZORCE: Finančný manažment – 4. semester

DOKUMENT V PRILOŽENOM PDF DOKUMENTE NIŽŠIE.

OBSAH:

Výkaz ziskov a strát. 2

Súvaha. 2

Cash-Flow.. 2

Analýza pomerovými ukazovateľmi 3

Ukazovatele likvidity. 3

Ukazovatele zadlženosti 3

Ukazovatele aktivity. 3

Ukazovatele rentability. 3

Ukazovatele trhovej hodnoty. 4

Analýza common size výkazov. 4

Výnos (r) 5

Celkový výnos (divideny + kapitálový zisk) 5

Percentuálny celkový výnos- relatívna zmena (R) 5

Očakávaný výnos náhodnej premennej 5

Riziko (σ) 5

Očakávaný výnos dvojzložkového portfólia (Er) 5

Riziko dvojzložkového portfólia. 5

Korelácia (ρ) 5

Kovariancia (Cov) 5

Trhové riziko (β) 6

Očakávaný výnos akcie (Er) 6

Security Market Line (SML) 6

Faktor alfa (α) 6

Capital asset pricing model (CAPM) 6

Budúca hodnota peňazí (FV) – úročenie. 7

Jednoduché úročenie. 7

Zložené ročné úročenie. 7

Zložené polročné úročenie (m=2) 7

Plynulé úročenie. 7

Výnosnosť projektu. 7

Súčasná hodnota peňazí (PV) - diskontovanie. 7

Anuita. 7

Vklad na konci každého roka. 7

Vklad na začiatku každého roka. 7

Súčasná hodnota anuity. 7

Budúca hodnota anuity. 7

Splátka pri iných ako ročných splátkach. 8

Perpetuita. 8

Efektívna úroková miera (EAR) 9

Čistá súčasná hodnota projektu (NPV) 9

Dlhopis s fixným kupónom... 9

Súčasná hodnota dlhopisu. 9

Oceňovanie prioritných akcií 10

Oceňovanie kmeňových akcií 10

Ak sú dividendy rovnaké. 10

Ak dividendy rastú určitou konštantnou mierou Gordonov model rastu 10

Ak dividendy rastú nekonštantnou mierou. 10

Výnos z dividend. 10

Kapitálový výnos. 10

EPS – earnings per share. 10

Náklady cudzích zdrojov. 11

Náklady vlastného imania. 11

Náklady prioritných akcií 11

Náklady kmeňových akcií – model diskontovaných dividend 11

Náklady kmeňových akcií – CAPM model 11

Náklady kmeňových akcií – výnos z dlhopisu plus riziková prémia 11

Náklady nerozdeleného zisku.. 11

WACC - Vážená priemerná cena kapitálu.. 11

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#finančný manažment #gesundheit


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013