Marketing v športe

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.03.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 557 slov
Počet zobrazení: 678
Tlačení: 27
Uložení: 23

MARKETING V ŠPORTE

Marketing v športe - propagovanie tovaru a produktov spojených s účasťou na športe, športových líg a športových podujatí, využívanie asociácií spojených so športom na propagovanie tovarov a služieb

- produkty :

 • Športové udalosti
 • Športový tovar
 • Osobné tréningy týkajúce sa športu
 • Športové informácie

- marketingová komunikácia : reklama, PR, osobný predaj, priamy marketing, podpora predaja, internet, sponzoring

Reklama v športe : 

 1. Zdroj, tvorca reklamného posolstva – pôvodca správy: športové asociácie, športové organizácie, kluby, spoločnosti zaoberajúce sa obchodom so športovými potrebami
 2. Samotné reklamné posolstvo, správa - konkrétne naplnenie reklamnej stratégie, oznamuje, čo vlastne chceme spotrebiteľovi povedať
 3. Médium, kanál - široká škála možností, prostredníctvom ktorých sa reklamná správa dostane ku spotrebiteľovi
 4. Príjemca správy - je daný trhový segment spotrebiteľov, fanúšikov, ktorý chce športová organizácia prostredníctvom reklamnej kampane osloviť
 5. Miesto určenia – v mnohých prípadoch sa prenos reklamnej správy nekončí u príjemcu, ten sa spravidla stáva jej rozširovateľom v mieste bydliska a v spoločnosti, v ktorej žije

- reklamné médiá v športe :

 • Noviny – obmedzený čas trvania, nízke náklady na reklamnú stratégiu, vyššia frekvencia oslovenia, športové, ekonomické, oddychové a víkendové rubriky
 • Časopisy – vysoká kvalita tlače vo farebnom, týždenníky, mesačníky, vysoké náklady na inzerciu
 • Programy, bulletiny, letáky – nízke náklady, využitie v oblasti PR
 • Televízia – zásah veľkej skupiny spotrebiteľov, vnímanie cez 2 zmysly, vysoké náklady, využitie nápaditosti
 • Rozhlas – audio správa, nižšie náklady ako v TV, čítanie správy podfarbené zvukom, špecializované športové rádiá, reklamné spoty v čase športových relácií
 • Internet – oslovenie veľa ľudí, nepretržitý prístup k informáciám, nízke náklady, rýchla merateľnosť úspechu kampane

Podpora predaja

 • Cenovo orientovaná - zľavy, akciové ceny vstupeniek, výpredajové ceny produktov
 • Necenovo orientovaná – špeciálne podujatia, možnosť vyskúšania produktu, darčeky, suveníry

prikladané k vstupenkám

Priamy marketing: telemarketing, teleshopping, direct mailing, fax mailing, bezadresný mailing, internetový marketing

Osobný predaj : priama komunikácia, je to nákladné

Public relations : prezentovanie svojej filozofie, cieľ je vybudovať si pozitívny imidž

- nástroje : články, rozhovory, prezentácie, charitatívne akcie, dni otvorených dverí, besedy, sponzoring

- úrovne uskutočnenia : asociácia, organizácia, kluby, športovci

Športová reklama - platená forma neosobnej prezentácie produktov, myšlienok prostredníctvom komunikačných médií

- médiá : televízia, rozhlas, denná tlač, plagáty, filmy

- reklama so športovými motívmi, ktorá ich prezentuje s využitím komunikačných médií

- špecifické médiá komunikácie z oblasti športu : dresy, výstroj, športové náradie, náčinie, štartovné čísla, mantinely, výsledkové tabule...

- funkcie :

 • Informačná
 • Presvedčovacia – vytvoriť alebo posilniť dopyt
 • Pripomínacia - v štádiu zrelosti produktu

Sponzoring - investovanie peňazí, resp. iných vkladov do aktivít, ktoré otvárajú prístup ku komerčne využiteľnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou

- sponzor pomáha sponzorovanému uskutočniť jeho projekt a sponzorovaný pomáha sponzorovi naplniť jeho komunikačné ciele

výhody : oslovenie v uvoľnenej atmosfére, v atraktívnom prostredí, veľká presnosť oslovenia cieľových skupín, multiplikačné efekty vďaka publicite v médiách, pravdepodobný transfer imidžu zo sponzorovaného na sponzora, možnosť obísť zákazy v reklame, jednoduchší prienik na medzinárodné trhy

- hlavné formy športového sponzoringu patrí sponzorovanie : športovcov, športových družstiev, športových inštitúcií, športových akcií, športovísk, vlastníckych práv).

- kľúčové športy : futbal a hokej

- rozdelenie sponzoringu :

 1. služby sponzorov : peniaze, vecné prostriedky, služby
 2. počet sponzorov : exkluzívny sponzor, kolektívny sponzor
 3. typ sponzorov : profesionálny, poloprofesionálny, klasický
 4. aktivita : sponzor aktívny v 1 alebo viac oblastiach, jednostranný sponzor, viacstranný sponzor
 5. forma protislužby : propagácia počas podujatia, použitie názvov v komunikačnom procese, sponzorovaný v komunikačnom procese
 6. typ sponzorovaných : profesionál, poloprofesionál, amatér
 7. služby sponzorovaných : masový, výkonný, špičkový charakter
 8. forma podujatí : oficiálne, neoficiálne, spracovanie vlastných projektov za pomoci sponzora

Sponzori podľa vybraných produktov športu: 

 1. Športové tovary (produkty I. stupňa) – produkty nevyhnutné na vykonávanie určitého druhu športu (tenisové rakety, oblečenie, obuv, lyžiarske viazanie ap.)
 2. Produkty blízke športu (produkty II. stupňa ) – nie sú nutné na vykonávanie športu, ale sú s ním v priamom spojení. Používajú sa pri tréningoch, pred alebo po súťažiach (sprchové gély ap.)
 3. 3Športu vzdialené produkty (produkty III. stupňa) – nepriamy vzťah k športu, napr. poistenie, kúpeľné zariadenia,…
 4. Športu cudzie produkty (produkty IV. stupňa) – žiadny vzťah, napr. SOV – Kia motors, Slovak Telecom,…

Darcovstvo – môže byť materiálne, finančné a dobrovoľníctvo

- ak sponzorstvo nenaplní svoj cieľ, tak sa stane len darcovstvom

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komunikácia v športe #fasion #oslovenie inštitúcie na finančnú pomoc #beseda so  športovcom #priamy marketing #rozhodovanie v sporte

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032