Aký je rozdiel medzi skupinou a tímom?

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 1 523
Tlačení: 94
Uložení: 83

Aký je rozdiel medzi skupinou a tímom. Vysvetliť dôvod prečo zamestnávatelia kladú dôraz na na tímy a tímovú prácu v organizácií

Skupina sa zriaďuje na dlhodobo a tími sa väčšinou zriaďujú iba za určitým účelom. Tími mávajú formálnych vedúcich a skupiny väčšinou iba neformálneho. Tím je zložený z malého počtu členov skupiny môžu mať aj okolo 18 členov. V tímoch si členovia sami určujú svoje funkcie v skupinách sú tieto prideľované.

Rozdiel medzi tímom a skupinou spočíva v tom, že v tíme je každý nesie člen zodpovednosť za výsledky práce celého tímu, členovia tímu sa nespoliehajú výhradne na vedenie jedným menovaným vedúcim alebo lídrom, čím sa aj zodpovednosť prenáša z individuálnej roviny na obe - individuálnu aj kolektívnu rovinu. Riešenie problémov sa stáva súčasťou každodenného života tímu a nie je len náhodnou aktivitou, ktorá môže pomôcť skupine. Výkony tímu sú hodnotené vcelku a nie ako prínos snaženia sa jednotlivcov, zatiaľ čo v skupinách sú hodnotené prínosy jednotlivcov k dosiahnutiu výsledku.

Základom každého tímu je presvedčenie členov tímu, že spoločne dosahujú vytýčený cieľ, ktorý by však nebolo možné úspešne dosiahnuť na individuálnej úrovni. Podstatu tímu teda tvorí spoločné úsilie, bez ktorého by v tíme nebolo možné dosiahnuť kolektívny výkon. Je preto potrebné, aby bol tím zložený tak, aby v ňom bola zastúpená široká škála schopností a zručností, avšak s dôrazom na potreby riešenej úlohy. Kombinácia vhodne zložených zručností v tíme vytvára synergický efekt, čo znamená, že výsledky práce tímu a výkony tímu sú väčšie, ako súčet výkonov a prínosov jednotlivých členov tímu.

Členovia tímu majú tiež možnosť rozhodovať tom, akým spôsobom budú pristupovať k riešeniu problémov a k dosahovaniu úloh. Je na členoch tímu, ako si zvolia pracovné potupy, ako si rozdelia úlohy ako aj spôsob kontrolovania výkonov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#tím

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033