Konkurenčné stratégie v marketingovom manažmente

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 220 slov
Počet zobrazení: 596
Tlačení: 61
Uložení: 55

KONKURENČNÉ STRATÉGIE V MARKETINGOVOM MANAŽMENTE

Podstata tvorby konkurenčných stratégií organizácie a charakteristika stratégií podľa úrovne pôsobenia na trhu : pre vodcu, vyzývateľa, spolupútnika a štrbinára

- konkurenčno-strategické konanie možno najprv vyjadriť základným smerovaním podnikateľského konania z 2 hľadísk :

  • Prispôsobenie sa
  • Odklon od zaužívaného, vyniknutie nad ostatnými, povýšenie sa nad ostatných účastníkov trhu

- manažment si môže vybrať z 2 postojov :

  • Defenzívny – zameraný na udržanie strategického status quo (trhovej alebo technologickej pozície firmy)
  • Ofenzívny – agresívne využívanie vlastných výhod alebo potenciálu na pozitívnu zmenu pre zlepšenie vlastnej trhovej alebo technologickej pozície

Stratégie podľa úrovne pôsobenia na trhu (podľa Kotlera a Bliemela) :

  • Vodca na trhu – má najväčší podiel na trhu

- rozšíriť celkový trh – noví užívatelia, nové možnosti používania, väčšia spotreba

- obrana trhového podielu – inovácie,

- rozširovanie podielu na trhu – marketingová stratégia, ekonomické náklady, antitrustové opatrenia

  • Vyzývateľ – tvrdo bojuje o zvýšenie svojho podielu na trhu

- zaútočiť na vedúci podnik alebo sa uspokojiť s danou pozíciou

- frontálny útok, bočný útok, útok obkolesením, útok obchvatom, technologický skok, partizánsky (gerilový)

- nízke ceny, lacnejšia ponuka, prestížny tovar, produktová rôznorodosť, inovácie, zdokonaľovanie služieb, inovácia distribúcie, znižovanie výrobných nákladov, intenzívna reklama a podpora predaja

  • Spolupútnik – snaží sa o udržane si svojej pozície bez toho, aby napadol ostatných konkurentov

- upravovateľ, imitátor, klonovateľ, podvodník

  • Štrbinár – obsadzuje voľné trhové segmenty o ktoré nemajú záujem veľké podniky

- špecialista na konečného užívateľa, vertikálny, na osobitných zákazníkov, na jednotlivých zákazníkov, geografický, produktový, na produktový prvok, objednávkový, na kvalitu a cenu, na služby, distribučný

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#konkurenčná marketingová stratégia

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017