Právne formy podnikania v SR

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: miruska (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 115 slov
Počet zobrazení: 49
Tlačení: 3
Uložení: 3

Právne formy podnikania v SR

Navzájom sa od seba líšia: spôsobom založenia, výškou základného kapitálu, spôsobom ručenia za záväzky, spôsobom riadenia a spôsobom delenia zisku.

Základné právne formy podnikania:

Štátne a súkromné podniky: ziskové podniky (zamerané na podnikateľskú činnosť) a neziskové podniky (zamerané na verejnoprospešnú činnosť)

Podniky jednotlivcov:živnosti (podniky živnostníkov) a ostatné podniky (slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci,..)

Obchodné spoločnosti: osobné – verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť,

kapitálové – akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením

Družstvá – poľnohospodárske, výrobné, bytové, spotrebné, a. i.

Osobitné formy bez právnej subjektivity

Tiché spoločenstvo – zmluva o tichom spoločenstve

Združenie osôb na spoločne podnikanie – zmluva o združení

Podnikanie zahraničných osôb

FO alebo PO – so sídlom mimo územia SR

Európske spoločnosti

Európske družstvá

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021