Charakteristika manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 362 slov
Počet zobrazení: 5 607
Tlačení: 355
Uložení: 429
Charakteristika manažmentu
Slovo manažment pochádza z anglického slova „manage“- riadiť, viesť, vládnuť, dosiahnuť. Často sa stretneme aj so skratkou CEO (chief executive officer), ktorá označuje vrcholového vedúceho v danej organizácií.
Takže slovo manažment má viacero významov a veľa rôznych interpretácií, ktoré môžeme zhrnúť do troch základných skupín:
manažment je špecifická aktivita a vo všeobecnosti ho môžeme charakterizovať ako súhrn všetkých činností, ktoré je potrebné vykonať, aby bola zabezpečená funkcia organizácie
manažmentom označujeme skupinu riadiacich pracovníkov (najčastejšie sa stretávame s výrazom top manažment, ktorý označuje najvyššieho riadiaceho pracovníka (alebo pracovníkov) organizácie
manažment je aj vedná disciplína, ktorá sa v súčasnosti študuje na vysokých školách ako samostatný predmet
 
Manažment, čiže riadenie predstavuje v súčasnej dobe značne špecializovanú činnosť, bez ktorej sa nezaobíde žiaden väčší organizačný celok. Nutnosť riadenia sa stáva realitou každodenného života, či už ide o rodinu, zamestnanie, záujmovú činnosť alebo vzdelávanie. S manažmentom  sa stretávame v podnikoch, na školách, v zdravotníctve a samozrejme aj v kultúrnych inštitúciách.
 
► Manažment neposkytuje univerzálne návody ◄
 
lebo pri riadení musia byť rešpektované mnohé faktory (napr. regionálne, časové). Odporúčania v  manažmente sú premenlivé, pretože sú spojené s realitou, čiže napríklad to, čo platilo v riadení organizácie pred desiatimi rokmi, je už dnes prekonané a do popredia vystupujú nové názory a koncepcie.
 Teoretické poznatky manažmentu vychádzajú vždy z praktických činnosti a preto aj dobrého manažéra nemôžme jednoznačne definovať, lebo dobrým manažérom je ten, ktorého organizácia, či podnik prosperuje.
Riadenie organizácie prebieha vždy v konkrétnych podmienkach, takže zdanlivo rovnaký problém (napríklad animačná činnosť v rekreačnom stredisku) si vyžaduje rozdielny riadiaci zásah (záleží na konkrétnych podmienkach rekreačného strediska).
 
► Kultúra nepatrí v spoločnosti medzi výrobnú sféru, pre ktorú je manažment typický, ale aj tak sa jej inštitúcie a organizácie riadia pravidlami riadenia z jednoduchého dôvodu. Aj v kultúre sa pracuje s ľudskými zdrojmi, investujú sa a získavajú finančné zdroje, plánuje sa a organizuje určitá činnosť ◄
 
Aj keď manažment chápeme ako stále sa meniaci a dynamický sa systém, existujú storočné skúseností overené v praxi, ktoré môžeme považovať za  východiska riadenia, čiže manažmentu. Do tejto kategórie môžeme zaradiť základné manažérske funkcie, s ktorými sa stretávame pri každej riadiacej činnosti a na rôznych úrovniach. Stretne sa s nimi pri organizácií rodinného života, v zamestnaní, v ktorom pôsobíme ako vedúci pracovník, ale aj v pozícií „obyčajného“ zamestnanca. Medzi základné manažérske funkcie patrí:
Rozhodovanie
Plánovanie 
Kontrola
Organizovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.198