Otitída

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 389 slov
Počet zobrazení: 65
Tlačení: 5
Uložení: 3

Otitída 

Osobitosti merania FF u detí

ZA je prítomný počas celu dobu urania FF!!!

Meranie TT u detského pacienta:

Najčastejšie sa prevádza axilárne, rektálne (u dojčiat a batoliat), tympanálne (meranie v uchu), orálne. Existuje niekoľko typov teplomerov, v pediatrii v našich podmienkach sa bežne používa elektronický teplomer, lekársky maximálny liehový teplomer, teplomer na meranie TT v uchu.

Meranie TT v uchu. Teplomer na meranie TT v uchu registruje teplotu membrana tympani (ušného bubienka) na základe infračerveného žiarenia. Bubienok je pre meranie TT dôležitý z toho dôvodu, že hypotalamus (centrum termoregulácie) i ušný bubienok majú rovnaké cievne zásobenie. Ušný teplomer meria teplotu telesného jadra snímaním energie infračerveného žiarenia vychádzajúceho z bubienka (teplota telesného jadra znamená približnú teplotu vnútorných orgánov). Meranie TT v uchu by malo byť presné u všetkých vekových kategóriách. Niektoré tympanálne teplomery majú sondu tvarovanú tak, že sa nemôžu zasúvať do zvukovodu detí mladších ako 3 mesiace. Tieto teplomery je nevyhnutné používať iba u detí starších ako 3 mesiace. Pri meraní bubienkovej teploty u detí do troch rokov je potrebné opatrne povytiahnuť ušný lalôčik smerom doledozadu. U detí starších ako 3 roky smerom hore a dozadu. Napriamením zvukovodu sa docieli presnejšie meranie.

Meranie TT v dutine ústnej. Meranie sa prevádza rovnakým spôsobom ako u dospelých.

Meranie TT v konečníku. Najbežnejší spôsob merania TT u dojčiat, aj u detí do 2. roku života, používame elektronický teplomer alebo lekársky maximálny liehový teplomer. Dieťa uložíme v polohe na chrbte. Rozbalíme ho, rukou uchopíme obidve nožičky v oblasti členkov, pokrčíme ich v kolienkach a pevne (nie nasilu) ich pritlačíme k hrudníku. Druhou rukou šetrne zavedieme sondu teplomeru potretú lubrikačným prostriedkom polokrúživým pohybom do konečníka (asi do hĺbky max 2,5 cm). Ak zavedenie teplomeru do konečníka vyvolá stolicu, meranie prerušíme a dieťa umyjeme. Teplomer umyjeme a postup merania TT zopakujeme. TT v rekte meriame ako poslednú, pretože obyčajne sa dieťa rozplače a plač ovplyvňuje pulzovú frekvenciu, respiračnú frekvenciu aj krvný tlak. U batoliat sa tento spôsob merania TT veľmi neodporúča, pretože majú väčšiu silu a ľahko sa z tejto polohy „vykopávajú“.

Meranie TT v axile. TT v axile meriame deťom pod stálym dohľadom. Teplomer pridržujeme v podpaží, pričom rameno pritláčame k hrudníku.

Meranie P a D u detského pac.

Pulzová a respiračná frekvencia novorodenca je vysoká. P aj D sa postupne spomaľujú, dokiaľ sa nestabilizujú na hodnotách obvyklých u dospelých osôb.

Meranie P. U detí mladších ako 5 rokov sa odporúča merať apikálny pulz. Apikálny pulz sledujeme fonendoskopom na hrote srdca. Pulzy počítame počas 1 min. U detí nad 5 rokov môžeme pulz v podstate merať na ľubovoľnej časti tela, kde niektorá z veľkých tepien prebieha nie príliš hlboko pod kožou a je obalená mäkkým tkanivom. Najbežnejšie miesta merania sú: a. temporalis superficialis, a. carotis communis, a. radialis a a. femoralis. Karotické P nie sú spoľahlivé u dojčiat, ktoré majú krátky a silný krk.

Meranie D. U dojčiat a batoliat s merajú dychy v spánku. Dychová frekvencia sa počíta rovnakým spôsobom ako u dospelých počas 1 min. zaznamenávame koľkokrát sa zdvihne hrudník a brucho. Sledovanie dychovej vlny.

Meranie TK u detského pacienta

U detí sa obyč. TK meria na a. brachialis, a. poplitea, a. tibialis posterior. Používa sa neinvazívna auskultačná, palpačná metóda merania TK, metóda sčervenania prípadne elektronické alebo ultrazvukové (Dopplerove) meranie

Auskultačné meranie TK. Prevádza sa rovnako ako u dospelého pac. s výnimkou použitia pediatrickej manžety. Doporučujú sa nasledujúce veľkosti manžety: novorodenec, dojča – 4cm, 2 – 8 rokov – 7,5 cm, 9 – 12 rokov – 10 cm. Manžeta má zakrývať 2/3 ramena. TK nameraný na dolných končatinách je obvykle vyšší. (pozn. pulzný tlak sa počíta odčítaním diastolickej hodnoty od systolickej. Nachádza sa v medziach 20 – 50 mmHg. Rozširujúci sa pulzný tlak je známkou zvýšeného vnútrolebečného tlaku.

Palpačné meranie. Je jednou z najstarších metód. Maložená manžeta sa nafúkne viac ako je očakávaná hodnota tlaku. Na a. brachialis resp. a. radialis sa priložia brušká prstov. Systolický TK sa odčítava vo chvíli objavenia sa P. Týmto postupom nezistíme hodnotu diastolického tlaku. Uvedená metóda sa používa u novorodencov

Metóda sčervenania (flush metóda merania TK). Využíva sa predovšetkým u dojčiat na JIS, v prípade, že sa nedá zmerať TK vyššie opísanými metódami. Touto metódou určujeme stredný TK (hranicu medzi systolickým a diastolickým tlakom). Výška tlaku sa určuje podľa zmeny farby kože pri obnovení prekrvenia na končatine.

Elektronické alebo ultrazvukové (Dopplerove) meranie TK. Ide o neinvazívne monitorovanie TK, pri ktorom sa pomocou USG detekuje pohyb arteriálnej steny. Snímač s pripojenou manžetou sa nasadí cez artériu. Manžeta sa nafúkne nad hodnotu systolického tlaku a pomaly sa spúšťa. Snímač prenáša vaskulárne zvuky a hodnota merania sa zobrazuje na digitálnom displeji. Prístroj na meranie systolického alebo diastolického tlaku nevyžaduje auskultáciu fonendoskopom. Nasadí sa manžeta, prístroj sa zapne a v priebehu minúty sa na displeji objaví výsledok merania.

(pozn. dieťa je potrebné pripraviť na meranie TK, vysvetliť mu ako bude meranie prebiehať, že na niekoľko sekúnd pocíti zovretie ramena. Dieťaťu je potrebné dovoliť obzrieť si tlakomer, manžetu).

PP pri poranení ucha

Príčiny:

 • najčastejšie pri poranení hlavy a mozgu,
 • aj poranením ucha predchádza tomu úder na ucho,
 • výbuch, ponáranie do hlbokej vody (poranenie tlakovou vlnou),
 • vniknutie cudzieho telesa (u detí - guličky, figúrky…, u dospelých uvoľnený vatový tampónik, niekedy

vletí muška, iný hmyz).

Príznaky: podľa príčiny

- ostrá neskôr tupá bolesť,

- hluchota,

- závraty,

- vytekanie krvi (nebezpečné, môže byť príznakom zlomeniny lebky).

PP:

 • poloha: - v polosede s hlavou naklonenou na krvácajúcu stranu,

- ak je postihnutý v bezvedomí - stabilizovaná poloha, na strane poraneného ucha,

 • ucho sterilne prekryjeme a priložíme sací obväz,
 • cudzie teleso nevyťahovať, nehýbať s ním,
 • protišokové opatrenia,
 • volať ZZS.

DETSKÉ ODDELENIE

Je určené pre deti s vnútorným ochorením, ktorí si vyžadujú sústavnú liečbu. Prijímané sú deti od narodenia do 18 roku života + 365 dní (teda od 19tich rokov) pričom dôvod prijatia môže byť diagnostický, terapeutický alebo sociálny. Lôžkové oddelenie sa zvyčajne skladá z niekoľkých oše jednotiek:

 1. Novorodenecké oddelenie - do 28. dňa po narodení
 2. Oddelenie nedonosencov – samostatné oddelenie pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
 1. Dojčenské oddelenie - zabezpečuje starostlivosť o deti do 1 roku života. Steny izieb sú z priehľadného materiálu - boxy. V 1 boxe sú 2-4 postieľky na kolieskach, prebaľovací stôl, vanička, váha, umývadlo. Nábytok musí byť z ľahko umývateľného materiálu. Súčasťou oddelenia je i mliečna kuchynka ktorá má čistú časť na prípravu stravy a nečistú časť, kde sa zbiera riad. Spojené sú sterilizátorom. Stravu pripravujú len detské sestry.
 2. Oddelenie batoliat - má podobné zariadenie ako dojčenské, ale v izbách sú stoličky, stolík prispôsobené veku detí. Súčasťou oddelenia je i herňa slúžiaca na pobyt detí počas dňa, ktorú môžu využívať, ak im to ich zdrav. stav dovoľuje. Výchovné zamestania - estetickú, jazykovú, hudobnú, rozumovú, mravnú, telesnú výchovu organizačne realizuje a zabezpečuje učiteľka MŠ. Herňa má byť esteticky zariadená, spĺňať bezpečnostné opatrenia, hračky musia byť z umývateľného materiálu. Hygienické zariadenie je prispôsobené veku deti.
 3. Oddelenia väčších detí - podobá sa ŠOJ pre dospelých. Súčasťou je aj herňa (manipulačné, sociálne, pohybové, spoločenské, didaktické, konštrukčné hry a hry s pravidlami) a miestnosť pre výučbu školopovinných detí - zaťažujú sa podľa aktuálneho zdravotného stavu.
 4. JIS – ak si dieťa vyžaduje nepretržité, kontinuálne pozorovanie, pri stavoch, ak je dieťa ohrozené zlyhaním životne dôležitých funkcií.

HOSPITALIZMUS – silná negatívna reakcia na hospitalizáciu.

Maladaptácia – nesprávna adaptácia, prejavuje sa určitou pasivitou, strnulosťou, pocitom únavy, nezáujem, nechuť do akejkoľvek činnosti, strach a úzkosť.

Keď chceme predísť hospitalizmu, musíme sa snažiť, aby nemocničné prostredie a režim dňa boli dostatočné stimulujúce. Detí je potrebné udržiavať v telesnej a duševnej aktivite, primerane ich stavu. Sestra má byť v úzkom kontakte s matkami a využívať ich prítomnosť k pozitívnemu pôsobeniu na deti. Snažíme sa aby deti neleňošili ale taktiež ich zbytočne nepreťažujeme. U detí je možné v poslednej dobe využiť na mnohých pracoviskách učiteľov MŠ aj herných terapeutov.

Deti – najčastejší výskyt hospitalizmu.

Špeciálny pedagóg realizuje výchovné zamestnanie so zameraním na mravnú, citovú, estetickú – hudobnú, literárnu a výtvarnú výchovu, pracovnú a telesnú, jazykovú výchovu.

 • výchovno-vzdelávací proces sa realizuje u detí školského veku v základných školách pri nemocniciach.

Zdravotnícky asistent výchovnú starostlivosť realizuje pri:

 • každom kontakte s deťmi,
 • poskytovaní základnej starostlivosti,
 • hre (manipulačné, sociálne, pohybové, spoločenské, didaktické, konštruktívne hry, piesne, rozprávky, básne, hádanky...).

Výchovné zamestnanie volíme vzhľadom na vek dieťaťa a jeho aktuálny zdravotný, psychický a somatický stav,

 • pri každom kontakte s ním využívame úsmev, milé slovo, pohladenie, pritúlenie, odvádzame pozornosť od výkonov rozprávaním, hladkaním, ukazovaním na hračky – uspokojujeme potrebu bezpečia, lásky a istoty.

Hra – základný prostriedok výchovy u detí – zlepšuje adaptáciu na nemocničné prostredie,

- pozitívne vplýva na citový stav dieťaťa – podporuje účinnosť liečby,

- uvoľňuje strach z choroby, dg., terapeutických a ošetrovateľských výkonov,

- rozvíja poznávacie procesy,

- prelomí sociálnu izoláciu,

- získa dôveru a istotu,

- prekonáva negativizmus.

Medzi základné opatrenia k prevencií patria:

 • obmedzenie hospitalizácie alebo skrátenie doby pobytu na najnutnejšiu dobu,
 • umožnenie pravidelných návštev,
 • humanizácia nemocničného prostredia,
 • hospitalizácia detí s doprovodom rodičov (podľa práv dieťaťa do 6 roku),
 • výkon vykonávať čo najrýchlejšie, dieťa upokojovať, odvádzať pozornosť a po zákroku pochváliť,
 • odporučiť spoluprácu so psychológom v prípade potreby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037