Boh – jeho poznanie a podstata

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 238 slov
Počet zobrazení: 2 233
Tlačení: 308
Uložení: 314
Boh – jeho poznanie a podstata
 
Poznanie Boha je trojaké:
- Existencia (že je Boh, že existuje)
- Podstata (čo, kto je Boh)
- Vlastnosti (aký je Boh)
 
Prirodzené poznanie Boha:
Boha možno s istotou poznať svetlom prirodzeného rozumu zo stvorených vecí (I. vatikánsky koncil). Naše poznanie Boha a sveta je nepriame (nevidíme a nepoznáme ho, aký je sám v sebe, ale iba usudzujeme o jeho jestvovaní), analogické (na Boha myslíme v obrazoch a podobnostiach s vecami, ktoré si vieme predstaviť) a neúplné. Naše poznanie Boha je síce nedokonalé, ale pravdivé a správne, lebo to, čo o Bohu vieme a poznávame na základe pojmov odvodených zo sveta, je skutočná pravda.
Boha môžeme poznať aj svetlom viery (dogma). Toto poznanie Boha je nadprirodzené. Na zemi sa deje vierou, vo večnosti vidíme Boha. Poznanie vierou je nepriame a analogické, videnie je priame a bezprostredné. Nadprirodzené poznanie Boha čerpáme z Božieho zjavenia.
 
Podstata:

Metafyzická bytnosť Boha spočíva v tom, že Boh je bytie samo jestvujúce vlastnou silou. Jeho podstatou je, že „je“, existuje. Boh je čistý duch, čiže je úplne jednoduchý, nie je zložený ani z matérie ani z formy, čiže nie je hmotou ani telesom. Boh je nekonečný, čo sa týka času aj priestoru.
Božiu podstatu vyjadruje Božie meno – JHWH, Ten, ktorý je. Z mnohých názvov a mien v Písme treba na prvé miesto postaviť dve: Ja som, ktorý som (lepšie vyjadruje plnosť bytia) a Boh je láska (lepšie sa prejavuje ako Dobro).
Božia podstata je človeku nepochopiteľná. Hoci sa Boh zjavuje, zostáva nevýslovným tajomstvom.
 
Bludy:
Polyteizmus, dualizmus, panteizmus, materializmus (ateizmus).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#viera v boha referat #spoločenská podstata človeka #podstata budhizmu #boh #boh a ja #viera v boha

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012