Kultúra

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 256 slov
Počet zobrazení: 2 517
Tlačení: 157
Uložení: 158

Kultúra

= spôsob organizácie a uskutočňovania všetkých ľudských činností v rámci spoločnosti
- delí sa na materiálnu a duchovnú
- sociokultúrny systém = kultúra konkrétnej spoločnosti
1. Dominantná kultúra - prevládajúca
2. Subkultúra - určité skupinové kultúry, ktoré vznikajú v rámci dominantnej kultúry (sú jej súčasťou). Odlišuje sa od dominantnej - iné hodnoty, skupinové normy, ideológia (napr. hippies, punk..)
- každá kultúra má historické zázemie = vychádza z hodnôt, tradícií
- je dynamická, nie statická
- kultúrne zmeny:
a)  endogénne - zmeny, ktoré vyplývajú z vnútra
b)  exogénne - vonkajšie vplyvy, vzájomné vplyvy kultúr
- kultúrna difúzia - prvky jednej kultúry prenikajú do druhej (napr. amerikanizácia - sviatky, slová, spôsob stravovania..)
- niekedy dochádza až k úplnej strate kultúrnej identity ( pri veľkom vplyve iných kultúr)
- dôležitá je tolerancia, a preto rizikovou oblasťou bývajú rasové a národnostné rozdiely - rasizmus, nacionalizmus.
 

Kultúrny relativizmus

- vyjadruje stanovisko, podľa ktorého niet najlepšej kultúry, najlepšieho kultúrneho vzoru, t.j. nepripúšťa názor, že existuje hierarchia jednotlivých kultúr
- stavia na požiadavke, aby sa na každú kultúru hľadelo jej vlastnými očami, t.j. aby sa chápala a rešpektovala každá kultúra z jej vlastného hľadiska
- prijatie stanoviska znamená tolerovať, rešpektovať kultúrne správanie, ktoré je človeku cudzie, ,, neprirodzené“ , ,, nepochopiteľné“. Neznamená však vzdanie sa vlastných postojov či hodnôt

Etnocentrizmus

- vyjadruje stanovisko, podľa ktorého hierarchia jednotlivých kultúr existuje. Za najlepšiu sa obyčajne pokladá vlastná kultúra hodnotiaceho subjektu.
- posudzuje všetky kultúry z hľadiska jednej určitej kultúry
- ľahšie vzniká v relatívne homogénnych, izolovaných spoločnostiach, preferujúcich tradíciu. Ak sa členovia takýchto spoločností dostanú do kontaktu s odlišnými kultúrnymi vzormi, obyčajne ich nechápu ako odlišné, ale ako ,, zlé“. Nemajú totiž dostatok skúseností na to, aby si uvedomili vnútornú súvislosť javov odlišnej kultúry.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#etnocentrizmus a kulturny relativizmus #kultura #referát - moje záľuby #kultura a subkultura #etnocentrizmus


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.040