Ekonomické nátlakové skupiny

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 3 179
Tlačení: 183
Uložení: 166

Nátlakové združenia

- v občianskej spoločnosti sa občania združujú v politických stranách, aby mohli tvoriť politiku. Z rôznych iných príčin si vytvárajú združenia, ktoré nechcú priamo vstúpiť do politiky, ale ich zjednocovacím motívom je spoločný záujem členov. Uspokojovanie ich záujmov sa však úzko dotýka politiky a preto aj nepolitické združenia vstupujú do politiky → menia sa na nátlakové organizácie s konkrétnym zámerom, ktorý chcú prostredníctvom politiky dosiahnuť. Poznáme:

Ekonomické nátlakové skupiny 


Typy nátlakových skupín

Záujmy a spôsoby nátlaku

Výrobné združenia

Výrobná aktivita, výrobcovia sa združujú podľa druhu produkcie (oceliari, stavebníci). Chcú od štátu ochranu ( dane, clá, subvencie). Nátlak vytvárajú prostredníctvom konkrétnych politikov, v parlamente sa vytvárajú skupiny poslancov presadzujúcich tieto záujmy ( lobbystické skupiny ).

Pracovné organizácie

Poznáme:
a)odborové- združujú ľudí podľa profesného zaradenia, musia byť zamestnanci. Požadujú pracovné príležitosti, rast miezd, dôchodkové zabezpečenie, vytváranie šancí pre nezamestnaných, zdravotnícka ochrana zamestnancov. Snažia sa o vytvorenie dohody s politickou stranou (programovo presadzuje ich záujmy), rokujú s vládou a tiež uskutočňujú nátlakové akcie (štrajky, demonštrácie).
b)zamestnávateľské- združujú podnikateľov s vlastnými zamestnancami. Zamestnávateľské majú v štáte značný vplyv. Poskytujú vláde podklady na jej ekonomické úvahy. Zväzy majú odborníkov z oblasti podnikania a výroby, ktorých využívajú štátne inštitúcie.

Obchodné komory

Združuje podnikateľov a manažérov z oblasti obchodu. Požadujú stabilitu obchodnej siete (štátne uvalenie ciel a dovozných kvót na konkrétnu produkciu orientuje obchodný záujem doma aj v zahraničí.)

Poľnohospodárske združenia

Je potrebné chrániť túto výrobnú sféru, pretože je nevyhnutná pre výživu obyvateľstva. Žiadajú od štátu dotácie na výrobu, garantovanie výkupu, výhodné pôžičky, nízke kvóty na potraviny dovezené zo zahraničia. Verejná likvidácia produkcie ( vylievanie mlieka, ničenie zeleniny na verejných priestranstvách), blokovanie ciest strojmi a dobytkom spôsobuje nátlak.

Profesné združenia

Nemajú odborársky charakter aj keď združujú ľudí s rovnakou profesiou. Zaujímajú sa o kvalitu profesie. Komora lekárov, právnikov. Združenia bankárov, učiteľov. Chcú prinútiť štát, aby akceptoval rozhodnutia združenia. ( Neprideľoval licencie v rozpore s komorou.)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018