Neekonomické nátlakové skupiny

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 214 slov
Počet zobrazení: 3 069
Tlačení: 184
Uložení: 204

Neekonomické nátlakové skupiny

Typy nátlakových skupín
Záujmy a spôsob nátlaku
Združenia menšín
Máloktorá menšina sa môže stať väčšinou a preto potrebuje takú interpretáciu občianskych slobôd, ktorá by akceptovala jej špecifikum.
Združenia pre ĽP
Sledovať vývoj ústavnej garancie občianskych slobôd, realizovať ľudské práva, vychovávať človeka k občianstvu, hodnotiť dodržiavanie ľudských práv v medzinárodnom meradle. Tieto združenia realizujú mítingy, petície, konferencie.
Mierové združenia
Majú kozmopolitný charakter, zameriavajú sa na riešenie konkrétneho konfliktu. Najväčší rozmach zaznamenali v období vietnamskej vojny, angažujú sa v konfliktoch na blízkom východe, na územiach bývalého Sovietskeho zväzu.
Ekologické združenia
Ich cieľom je ochrana prírody a obmedzenie produkcie, ktorá ohrozuje. Ako formy nátlaku využívajú predkladanie vlastných analýz, obsadenie miesta, kde má byť neekologická stavba, obsadenie rybárskych lodí.
Združenie miest a obcí
Ich cieľom je hľadať efektívne metódy spravovania obcí, zodpovedajúce občianskej demokracii. Obce sa združujú, čím si vytvárajú priestor pre výmenu skúseností a účinnejší tlak na vládu.

Nátlakové združenia alebo nátlakové akcie môžu presiahnuť ústavný rámec a môže dôjsť ku kriminalizácii politiky. Preto by mal lobing fungovať v istých hraniciach →zákon→vytvoriť zoznamy lobistov, čím bude jednanie transparentné a nepresahujúce rámec zákona.

Lobbing alebo lobovanie (z anglického lobbying) je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov, prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými/nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem (tzv. lobby) s cieľom dosiahnuť nejaké rozhodnutie, v širšom zmysle propagovanie práv určitej skupiny vôbec.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035