:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Neekonomické nátlakové skupiny

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča milena (22)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 216 slov
Počet zobrazení: 619
Tlačení: 45
Uložení: 49

Neekonomické nátlakové skupiny


Typy nátlakových skupín

Záujmy a spôsob nátlaku

Združenia menšín

Máloktorá menšina sa môže stať väčšinou  a preto potrebuje takú interpretáciu občianskych slobôd, ktorá by akceptovala jej špecifikum.

Združenia  pre ĽP

Sledovať vývoj ústavnej garancie občianskych slobôd, realizovať ľudské práva, vychovávať človeka k občianstvu, hodnotiť dodržiavanie ľudských práv v medzinárodnom meradle. Tieto združenia realizujú mítingy, petície, konferencie.

Mierové združenia

Majú kozmopolitný charakter, zameriavajú sa na riešenie konkrétneho konfliktu. Najväčší rozmach zaznamenali v období vietnamskej vojny, angažujú sa v konfliktoch na blízkom východe, na územiach bývalého Sovietskeho zväzu.

Ekologické združenia

Ich cieľom je ochrana prírody a obmedzenie produkcie, ktorá ohrozuje. Ako formy nátlaku využívajú predkladanie vlastných analýz, obsadenie miesta, kde má byť neekologická stavba, obsadenie rybárskych lodí.

Združenie miest a obcí

Ich cieľom je hľadať efektívne metódy spravovania obcí, zodpovedajúce občianskej demokracii. Obce sa združujú, čím si vytvárajú priestor pre výmenu skúseností a účinnejší tlak na vládu.

Nátlakové združenia alebo nátlakové akcie môžu presiahnuť ústavný rámec a môže dôjsť ku kriminalizácii politiky. Preto by mal lobing fungovať v istých hraniciach →zákon→vytvoriť zoznamy lobistov, čím bude jednanie transparentné a nepresahujúce rámec zákona.

Lobbing  alebo lobovanie (z anglického lobbying) je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov,  prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými/nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem (tzv. lobby) s cieľom dosiahnuť nejaké rozhodnutie,  v širšom zmysle propagovanie práv určitej skupiny vôbec.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Maturita 293 slov 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ekonomické a neekonomické nátlakové skupiny #neekonomicke natlakove skupiny #Osobnosť
0.013