Nezamestnanosť

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 230 slov
Počet zobrazení: 1 728
Tlačení: 134
Uložení: 117

Nezamestnanosť

= sociálno-ekonomický jav, ako dôsledok neúplného využitia práce schopného obyvateľstva
- prirodzená miera nezamestnanosti: u = U : L . 100 (u = miera nezamestnanosti, U = počet
nezamestnaných, L = počet práceschopných obyvateľov)
- miera nezamestnanosti na Slovensku cca 13,3%

- druhy:

1. Dobrovoľná nezamestnanosť
= počet nezamestnaných je nižší ako počet voľných pracovných miest
- teoreticky majú možnosť sa zamestnať
- formy:
· frikčná - spôsobená prirodzenými cyklami (materská, zmena zamestnania..)
· štrukturálna - štruktúra na trhu práce nie je vhodná (zmeny na trhu práce, ponuka sa nestíha vyrovnať dopytu práce...demografický vývoj, zlý systém vzdelávania..)
· cyklická - vyplýva z hospodárskych kríz a je najvážnejšia. Je zapríčinená nízkym dopytom po pracovných silách v určitých odboroch alebo odvetviach.
· sezónna - niektoré ekonomické činnosti majú sezónny charakter (zber úrody, ..)

2. Nedobrovoľná nezamestnanosť

-počet nezamestnaných je vyšší ako počet voľných pracovných miest
- nezamestnajú sa už ani teoreticky
 

Politika zamestnanosti

- štát zasahuje a reguluje ekonomiku
a)  aktívna - štát sa snaží vytvárať nové miesta (dotácie, daňové úľavy, nižšie ceny energií..)
b)  pasívna - štát len podporuje (napr. hmotne) nezamestnaných, hmotne zabezpečuje nezamestnaných
- príprava pracovných síl - dobre nadstavený systém vzdelávania, rekvalifikácia
- dávka v nezamestnanosti - (50%) dané poslednou mzdou (cca 6 mesiacov), predpokladá sa snaha zamestnať
- dávka v hmotnej núdzi - životné minimum
 

Inštitúcie pri nezamestnanosti

1)  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
- činnosť v oblasti politiky nezamestnanosti
2)  Sprostredkovateľské agentúry
3)  Agentúry dočasného zamestnania
4)  Agentúry podporovania zamestnania
5)  Personálne agentúry
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nezamestnanosť #Nezamestnanosť na Slovensku #prirodzená miera nezamestnanosti


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.058