Osobnosť

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča milena (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 202 slov
Počet zobrazení: 1 331
Tlačení: 128
Uložení: 120

Osobnosť

= je sebaregulujúci systém individuálne jedinečne kombinovaných psychických charakteristík, ktoré sa utvárajú individuálne jedinečne v jednote dedičného a získaného a ktoré fungujú v systéme vonkajších vzťahov u konkrétneho jedinca

Črty osobnosti

 = zistiteľné tendencie k akcii
umožňujú nám predvídať správanie a prežívanie človeka, ktorému pripisujeme patričnú črtu
majú ráz trvalej charakteristiky
čím je daná črta výraznejšia, tým väčšmi a častejšie bude ovplyvňovať správanie a prežívanie napr veľmi úzkostný človek/veľmi smelý človek
rozdiel medzi črtou/ vlastnosťou/ a stavom
 

Typy osobnosti

Hippokrates (4. Stor. pnl.) a Galenos (2.stor. pnl)
-typológia štyroch temperamentov= klasické temperamenty
· Sangvinik/  krv-sanguis/
· Cholerik/ žlč-cholé/
· Flegmatik/  hlien- phlegma/
· Melancholik/ čierna žlč- melan- cholé/
 
Jung- vo svojej typológii zaviedol pojmy:

· Introvert
· Extrovert
 
Eysenck- nadviazal na tieto dve typológie  a priradil k nim pojem neuroticizmus, ktorý pochádza z medicíny a označuje pohotovosť reagovať neuroticky, t.j. úzkostne, nepokojne, podráždene
· labilita
· stabilita
 
Spranger – rozoznáva 6 základných typov alebo foriem ľudskej individuality: a to človeka
· teoretického
· Praktického
· Estetického
· Sociálného
· Mocenského
· Náboženského
 
- typológie v snahe zjednodušiť problém osobnosti zachádzajú niekedy pridaleko
- schemetizujú niečo, čo je zrozumiteľné v komplexnosti
 - nevystihujú celú osobnosť
 - typy predstavujú extrémy, ktoré sa vyskytujú zriedka
 - pomoc vtedy, keď potrebujeme osobnosť nejakým spôsobom zatriediť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021