Poisťovne a poistenie

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 192 slov
Počet zobrazení: 1 978
Tlačení: 148
Uložení: 135

Poisťovne a poistenie

- poisťovne - nebankové finančné inštitúcie

a)  komerčné (Kooperativa, Alianz..)
- finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť
- musí im byť vydaná licencia (NBS je vydáva a potom kontroluje)
- v SR zariadené len ako akciové spoločnosti
- poistenie - vzniká uzavretím poistnej zmluvy medzi (poisťovňa poisťuje poistnou zmluvou s poistencom)

- druhy poistení:


1. Životné - viazané na úmrtie, poškodenie zdravia

2. Neživotné - ak sa niečo stane a mám poistenie: poistná udalosť, vyplatia určité peniaze

3. Cestovné - pri zájazdoch - napr. batožina, pri ochorení, úmrtí v zahraničí
b)  zdravotné (Union, Dôvera, Všeobecná..)
- akciové spoločnosti
- kontroluje ich úrad nad zdravotnou starostlivosťou
- zdravotné poistenie je povinné zo zákona
- platia ho: zamestnanci, zamestnávatelia, podnikateľ, štát (hradí všeobecnú zdravotnú starostlivosť)
- uvažuje sa o 1 zdravotnej poisťovni
- systém je založený na princípe solidarity - zo zákona sa v % odvádza z príjmu (dôchodcovia menej odvádzajú a viac čerpajú) od tých čo viacej zarábajú viac sa im odvádza ale menej čerpajú

c) sociálna
- verejno-právna poisťovňa, zriadená na výkon sociálneho poistenia
- sociálne poistenie zabezpečuje ochranu občanov v prípade choroby, úrazu, straty zamestnanosti počas práceneschopnosti a v starobe

- druhy:
1)  nemocenské - OČR - ošetrenie člena rodiny, materská
2)  dôchodkové - invalidný, starobný, vdovský, sirotský - 3. pilier
3)  poistenie v nezamestnanosti - odvádza sa dávka v nezamestnanosti percentuálne a povinne zo zákona
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031