Pracovná zmluva

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 232 slov
Počet zobrazení: 2 645
Tlačení: 186
Uložení: 177

Pracovná zmluva

- dvojstranný právny úkon, ktorý zakladá právny (pracovný) pomer
- zmluvu spisujú dvaja
- pracovnou zmluvou sa zakladá pracovný pomer
- musí byť vyhotovený písomne
- obsah pracovnej zmluvy
1. druh práce, charakteristika
2. miesto výkonu práce
3. deň nástupu do práce (=vzniká pracovný pomer)
4. mzdové podmienky
5. výplatné termíny
6. pracovný čas
7. výber dovolenky
8. dĺžka výpovednej doby
9. skúšobná doba
 
1. - 4. = povinné
5. - 9. = ak nie sú v pracovnej zmluve, tak sú v zákonníku práce
 
- môže byť spísaná aj s mladistvým pod podmienkou: lekárske vyšetrenie mladistvého a súhlas rodiča
- zamestnávateľ musí dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania, nediskriminovať
- zamestnávateľ by nemal vyžadovať tieto údaje:
· údaje o tehotenstve
· rodinných pomeroch
· o bezúhonnosti (pri niektorých sa to vyžaduje)
· politickej, odborovej, nátlakovej príslušnosti
· pohlavná orientácie...
 

Ukončenie Pracovného pomeru

-  dohodou - dohodnú sa zamestnanec a zamestnávateľ písomne
-  výpoveďou - musí byť odôvodnená, výpovedná doba
-  okamžitým skončením
a)  zamestnávateľ - za odsúdenie, za závažné porušenie pracovnej disciplíny
b)  zamestnanec - z vážnych zdravotných dôvodov, ak mu nie je vyplatená mzda (15dni)
-  skončením v skúšobnej dobe - bez udania dôvodu, môžu obidve strany podať, písomne
 

Pracovné právo

- tvorí súbor právnych noriem, ktorých predmetom sú pracovné vzťahy
- pracovné vzťahy sú vzťahy pri ktorých zamestnávateľ za odmenu užíva pracovnú silu občana
- subjekty: zamestnanec, zamestnávateľ
 

Zákonník práce

- vznik a formy pracovného pomeru, o druhoch pracovného pomeru, nárok na odpočinok, o mzde, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o osobitných podmienkach žien, mladistvých a podobne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pracovna zmluva #vznik pracovneho pomeru #pracovné vzťahy pracovný pomer #pracovný pomer #vypovedná doba #Pracovny pomer pracovna zmluva


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034