Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 3 191
Tlačení: 257
Uložení: 263

Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny

Proces tvorby ponuky

ponuka je súhrn všetkých tovarov, výrobkov a služieb, s ktorými výrobcovia (firmy) prichádzajú na trh, aby ich za určitú cenu predali.
- ponuka závisí od týchto faktorov
1. cena ponúkaného tovaru
2. množstvo ponúkaného tovaru
3. náklady vynaložené na výrobu daného tovaru (cena nakupovaných výrobných faktorov)
4. výska zisku z predaja ponúkaného tovaru
5. organizácia trhu a postavenie firmy na trhu
6. ostatné faktory - počasie, štátne zásahy a iné vplyvy
- rozlišujeme viacero druhov ponuky:
a. individuálna ponuka - ponuka tovarov, výrobkov a služieb od jedného výrobcu (firmy)
b.  čiastková ponuka - ponuka jedného druhu tovaru od viacerých výrobcov (firiem)
c. agregátna (sumárna) ponuka - ponuka všetkých tovarov, výrobkov a služieb, ktoré predávajú všetci výrobcovia spolu
krivka ponuky - vyjadruje vzťah medzi cenou a množstvom ponúkaného tovaru.
  - má stúpajúcu tendenciu
 
- s rastom ceny stúpa výroba, a teda aj ponúkané množstvo tovaru, a naopak pokles ceny vyvolá pokles výroby a ponuky tovaru. Výrobcovia sa snažia svoj tovar predať čo najdrahšie, resp. pri vyššej cene dodať trhu väčšie množstvo tovaru, a tým zvýšiť svoj zisk. Pri nižších cenách je ponúkané množstvo tovaru nižšie.
 

Proces tvorby dopytu

dopyt - množstvo tovaru a služieb, ktoré sú spotrebitelia ochotní a schopní si kúpiť za určitú cenu
- dopyt závisí od:
1. ceny požadovaného tovaru
2. množstva požadovaného tovaru
3. výšky príjmu (dôchodku) spotrebiteľa
4. subjektívnych faktorov - módy, ceny iného tovaru...
5. iných faktorov - napr. počasie (zmrzlina)
- krivka dopytu - znázorňuje vzťah medi cenou a množstvom kupovaného (požadovaného) tovaru
  - má klesajúcu tendenciu

- ak je cena vysoká, spotrebitelia sú ochotní kúpiť menšie množstvo tovaru. Rast cien teda vyvoláva pokles požadovaného množstva tovaru. Naopak, čím je cena nižšia, tým väčšmi rastie množstvo kupovaného tovaru. Pokles cien znamená rast ich požadovaného množstva.
 

Proces tvorby cien

- trhová cena - cena odvodená od aktuálneho stavu ponuky a dopytu na trhu ( za predpokladu trhového mechanizmu), nie je zafixovaná, mení sa. Ustáli sa na množstve tovaru, ktoré sú kupujúci ochotní kúpiť a predávajúci predať (vyrobiť).
P > D = cena klesá (pretože je prebytok tovaru)
P < D = cena stúpa
P = D = relatívne stála, len prechodný stav
 
- na priesečníku krivky ponuky a krivky dopytu sa vytvorí cena trhovej rovnováhy -  rovnovážna cena. Cena zodpovedá bodu trhovej rovnováhy -E =ekvilibrium. Tento stav na trhu je výnimočný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016