Rodina

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 149 slov
Počet zobrazení: 2 605
Tlačení: 188
Uložení: 201

Rodina

- funkcie rodiny:
· emocionálna - uspokojuje citové potreby človeka (láska, ochrana, istota..)
· ekonomická - spočíva v materiálnom zabezpečení rodiny, rodina predstavuje ekon. jednotku
· výchovná - formuje charakterové a citové vlastnosti
· sociálno-repredukčná -zabezpečujú reprodukciu rodiny
· regeneračnú - dôležitá pre obnovu psychických a fyzických síl (choroba, staroba,..)
 
- typy rodinnej výchovy:
1)  Demokratická výchova
- rodičia: stanovia pravidlá, primerane ich kontrolujú, vysvetľujú a zdôvodňujú
- deti: môžu vyjadriť svoj názor, pocity, obojstranná komunikácia
2)  Autoritatívna výchova
- rodičia: príkazy, oceňujú rešpekt, poslušnosť, zachovanie poriadku
- deti: chýba im spontánnosť, motivácia, musia poslúchať..
3)  Liberálna výchova
- rodičia: sú benevolentný, málo požiadaviek, veľa slobody
- deti: bezstarostný život, chýba im kontrola a zodpovednosť
4)  Zanedbávajúca výchova
- rodičia: nestarajú sa, nezaujímajú sa, venujú sa sebe
- deti: málo komunikujú s rodičmi, bez kontroly
5)  Nadmerne ochranná výchova
- rodičia: robia pre dieťa všetko, nadmerne sa starajú
- deti: nesamostatné, pohodlné
6)  Disharmonická výchova
- rodičia: náladový, nie sú jednotné kritéria
- deti: v neistote, nevedia čo očakávať
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015