Stres

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 2 230
Tlačení: 154
Uložení: 160

Stres

Zdravie - stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha
Psychické zdravie - stav psychiky človeka, kedy človek má pozitívny vzťah k sebe samému, dobrý vzťah k iným ľuďom a sociálnemu prostrediu a keď človek zvláda životné situácie.
 

Stres

- stav psychickej záťaže ako dôsledok nešpecifikovanej reakcie organizmu na nejakú požiadavku
- stresové podnety:
a)  negatívne - problémy v rodine, smrť, vážne ochorenie, rozvod, prepustenie..
b)  pozitívne - svadba, stužková..
c) globálne - životné podmienky - vojna, chudoba, rýchle životné tempo
- príznaky stresu:
· telesné - žalúdočná nevoľnosť, bolesti hlavy, ohrýzanie nechtov..
· náladové - nepokoje, úzkosť, hnev, netrpezlivosť..
· v správaní - agresivita, narušená komunikácia, strata zmyslu pre humor..
- štádiá stresu:
ALARM (poplach) -----> REZISTENCIA (odolnosť) -----> EXHAUSCIA (vyčerpanosť)
 
- adaptácia stresu = prispôsobenie. Človek pod vplyvom stresu mobilizuje vnútorné energetické rezervy, vďaka ním sa dokážeme vysporiadať so záťažou. Rezervy sa vyčerpávajú, ak sa nedopĺňajú pravidelne môže prísť k zlyhaniu adaptácie. Adaptačné mechanizmy chránia človeka a jeho psyhiku.
1. Primeraná adaptácia - aktivity človeka, ktoré sú v súlade s ním aj prostredím. Neničí seba ani okolie.
2. Neprimeraná adaptácia - dochádza k nej, keď sa nepodarí dosiahnuť súlad medzi potrebami jedinca a prostredia.
a)  trpí sám jedinec - neurotická
b)  trpí okolie - sociálna
c) oboje
 
- duševné poruchy :
-  neurózy (prechodný charakter)
-  psychózy (odklon od spôsobu vnímania alebo správania)
-  poruchy osobnosti - oligotrémia (slabomyselnosť)
 

Duševná hygiena

- súbor pravidiel, ktoré prispievajú k rozvoju duševného zdravia
- ciele: predchádzať psychickým poruchám, zvládanie stresu, psychická rovnováha, rozvíjanie charakterových vôľových vlastností
- prostriedky duševnej hygieny:
ü  zdravý spôsob života (dostatočný oddych a regenerácia, správna životospráva, pohyb..)
ü  úprava pracovného prostredia (osvetlenie, vetranie..)
ü  úprava sociálnych vzťahov (rodina, priatelia..)
ü  primerané riešenie konfliktných situácií
ü  sebavýchova, sebaregulácia (rozvíjanie schopností..)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016