Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 4 434
Tlačení: 234
Uložení: 235

Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia

Tolerancia

(po lat. tolerare = strpieť)
- je znášanlivosť, základný princíp spolužitia a demokratického postoja voči každému, kto sa líši farbou pleti, pôvodom, kultúrou, jazykom, zvykmi a tradíciami, názormi, spôsobom života. Je to odmietanie predsudkov vo všetkých oblastiach ľudského spolužitia.
- formy tolerancie
· pasívna tolerancia = cinizmus
 - ľahostajnosť, t.j. nevšímať si iných ľudí, nebrať ich na vedomie.
· pasívna tolerancia v zmysle „ži a nechaj žiť“
- ja dám pokoj tebe, ty dáš mne, nezakladá sa na nejakom spolužití, iba umožňuje bytie vedľa seba. Nie je to ignorácia, ľahostajnosť ale vzájomné porozumenie
· aktívna tolerancia
- pozitívna tolerancia, úsilie pochopiť tých druhých, poznať v čom a prečo sú iní, brať do úvahy ich odlišnosť, pochopiť ich, spoznať ich kultúru, a tak sa zbavovať predsudkov
- v zmysle integrovať iných do spoločnosti - Rómovia, postihnutí - pomoc pri začleňovaní, snažíme sa ich brať ako seberovných
 

Intolerancia

- diskriminácia je opak tolerancie, sú to rôzne formy obmedzovania, porušovania ľudských práv medzi ľuďmi navzájom, obmedzovať osobnú slobodu druhej osoby.
 

Rasizmus

- je diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás. Obvykle je spojená s genocídou, vyhladzovaním menejcennej rasy nadradenou. Často založený len na predsudkoch
- na Slovensku
-  viac ako 80% Slovákov by bolo proti tomu, aby sa ich dcéra vydala za Róma
-  viac ako 65% z nás by boli proti tomu, keby sa do jeho susedstva nasťahoval Róm
-  skinheads
- prevažne mladí ľudia, sympatizujúci s fašizmom a neonacizmom, programovo vyznávajú násilie. Pýšia sa sklonmi k násiliu, vyznávajú ubližovanie iným - Rómom, černochom, utečencom, homosexuálom.. pod rúškom nastolenia “poriadku”. -
-  je trestné prejavovanie sympatií k hnutiam potláčajúcim práva a slobody občanov, je trestná ich propagácia a podpora akýmkoľvek spôsobom. Rovnako je trestná diskriminácia a potláčanie ľudských práv len na základe odlišností.
-  máme aktívne skupiny rasistických extrémistov
 

Neonacizmus

- je politická ideológia vychádzajúca z nacizmu, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne.
- vychádzajú z tézy o nadradenosti bielej rasy.
 

Xenofóbia

- je odborný termín z psychológie, ktorý znamená chorobný strach zo všetkého cudzieho (ľudí, prostredia, miest atď.), najmä však cudzích ľudí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016