Volebné systémy

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 351 slov
Počet zobrazení: 3 008
Tlačení: 218
Uložení: 204

Volebné systémy

- ústavy a zákony určujú, ktorý volebný systém sa uplatňuje

1, Väčšinový systém

- napr. v USA, GB
- znaky: 
· územie štátu je rozdelené na viacero volebných obvodov
· utvárajú sa jednomandátové volebné obvody, v každom obvode sa volí 1 kandidát
· obvodov je toľko, koľko je poslaneckých miest v zastupiteľskom zbore, ktorý sa má voľbami utvoriť
· voliči volia kandidáta, nie politickú stranu
- výhody:
ü  Je postavený na konkurencii jednotlivcov
ü  v politickej sfére vyrastá viac individualít
ü  volič môže priamo porovnávať kvality potenciálnych poslancov
ü  do parlamentu sa môžu dostať aj nezávislí poslanci
ü  zaručuje väčšiu politickú stabilitu
- nevýhody:
û  všetci okrem víťaza sú porazení bez možnosti dostať sa do zastupiteľského orgánu
û  stráca sa menšinový hlas, menšie politické strany nemajú šancu
û  osobný boj kandidátov je bojom „na život a na smrť“
û  nekompromisnosť volebného súperenia vedie k vytláčaniu žien z politiky

2, Proporcionálny (pomerný) volebný systém

-napr. vo väčšine európskych štátov
- mladší typ volebného systému, politické strany reprezentujú záujmy čoraz väčšieho počtu občanov
- znaky:
· územie štátu je rozdelené na menší počet volebných obvodov
· utvárajú sa veľké a viacmandátové volebné kraje
· počet mandátov, ktoré majú pripadnúť na každý volebný kraj, sa určuje na základe počtu ich obyvateľov alebo voličov
· volič si vyberá jednu politickú stranu alebo politické hnutie (volič môže preferenčnými hlasmi niekoho uprednostniť  a ovplyvniť poradie kandidátov, ktorých navrhli politické strany)
· mandáty sa v každom volebnom kraji rozdeľujú medzi kandidátov politických strán v pomere k celkovému zisku hlasov
· mandáty získavajú kandidáti politických strán v takom poradí, v akom boli uvedení na kandidačných listinách
- výhody:
ü  verejnejšie zobrazuje rozloženie politických strán v krajine
ü  umožňuje presadiť sa aj menším politickým stranám
ü  umožňuje vytvárať pluralitu názorov v parlamente
ü  uľahčuje vytváranie nových politických strán
 
- nevýhody:
û  do volebného procesu môžu vstúpiť len politické strany, nie jednotlivci
û  volebný prah = 5% získaných hlasov (menšinový hlas sa do parlamentu nemusí dostať)
û  strácajú sa osobnosti, rozhodujúce sú dohody medzi politickými stranami
û  politická moc sa triešti, často vznikajú menej stabilné koaličné vlády

3, Paralelné (kombinované) volebné systémy

- sú súbežnou parlamentnou kombináciou dvoch základných princípov
- v praxi: 1 snemovňa sa volí podľa 1. volebného systému a druhá podľa 2. volebného systému
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Volebné systémy #volebný system #volebne systeny #pomerný volebný systém v SR #volebný systím v  SR


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020