3 základné ekonomické otázky

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 391 slov
Počet zobrazení: 4 055
Tlačení: 275
Uložení: 263

Základné ekonomické otázky, typy ekonomík, výrobné faktory a mzda

3 základné ekonomické otázky

1)  Čo vyrábať?
- výrobcovia budú vyrábať výrobky, o ktoré majú spotrebitelia záujem, lebo vtedy výrobky predajú a môžu dosiahnuť zisk. V akom množstve a kedy vyrábať.
2)  Ako vyrábať?
- každý výrobca sa snaží znížiť vstupy, aby dosiahli najvyšší zisk. Zaoberá sa akým spôsobom vyrábať, akými technológiami
3)  Pre koho?
- aký spotrebitelia budú mať o výrobok záujem. Pre domáci trh alebo export
 

Typy ekonomík

a)  Tradičná
- založená na inštinktoch, tradíciách a zvykoch (v praveku, staroveku, stredoveku)

b)  Príkazová
- príkazové plánované hospodárstvo
- ekonomika je riadená štátom formou príkazov a nariadení
- prevláda štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov
- deformácia trhu, nefunguje trhový mechanizmus
- prevláda monopolné postavenie výrobcov
- je prebytkovo-nedostatková
- typická pre socialistické štáty (KĽDR, Kuba..)

c) Trhová
- ekonomika voľnej súťaže, prebieha v dokonalej konkurencii
- voľný trh, žiadne monopoly
- základom je funkčný trhový mechanizmus
- prevláda súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov
- štát vôbec nezasahuje, určuje len pravidlá
- v dobe ranného kapitalizmu (teraz nikde)

d)  Zmiešaná
- sociálne - trhové hospodárstvo založené na funkčnom trhu
- ide o riadené trhové hospodárstvo (riadené štátom)
- aby fungoval trh musia byť obmedzené zásahy štátu
- funguje v prostredí tzv. nedokonalej konkurencii (určitá miera monopolyzácie)
- prevažuje súkromné vlastníctvo, štát vlastní strategické (energetické..) podniky
 
Výrobné faktory = vstupné faktory
- Práca - cieľavedomá činnosť ľudí zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú potreby
- Prírodné zdroje a pôda - predstavuje všetko, čo človek získa z prírody a využíva pri výrobe statkov 
  a poskytovaní služieb
- Kapitál - sú všetky statky, ktoré slúžia na výrobu ďalších statkov a služieb.
  - fyzický kapitál - predstavuje statky (stroje, zariadenia, budovy..)
  - nehmotný kapitál (nové technológie)
  - finančný kapitál (peniaze, cenné papiere..)
 

Mzda

- je vyjadrenie ceny práce
- plat - špecifická formy mzdy, odmena za prácu, ktorý dostávajú zamestnanci od štátu a verejnej správy
- forma mzdy:
a)  úkolová - nie je stanovená časom, ale podľa výkonu pracovníka (počet vyrobených kusov)
b)  časová - stanovuje sa podľa odpracovaného času
c) podielová mzda - vypláca sa formou podielu na výnosoch (napr. z tržby)
d)  zmiešaná mzda - je zväčša kombináciou časovej a úkolovej mzdy
- z hľadiska využiteľnosti rozlišujeme:
a)  nominálna - peňažná suma, ktorú zamestnanec dostane za vykonanú prácu
b)  reálna - množstvo tovaru a služieb, ktoré si zamestnanec môže za svoju mzdu kúpiť
- delenie mzdy:
a)  hrubá - je tá, ktorú si zamestnanec zarobil, Tvorí ju základná mzda dohodnutá v pracovnej zmluve, odmeny prémie a všetky nárokové zložky mzdy
b)  čistá -  je hrubá mzda po odčítaní daní a odvodov do sociálnej či zdravotnej poisťovne a zrážok dohodnutých so zamestnávateľom (napr. za obedy)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.049