Štátny režim, volebné právo, politické strany

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 2 642
Tlačení: 175
Uložení: 165
Porovnajte štátny režim, volebné právo, politické strany, deľbu štátnej moci, ideológiu a mieru demokracie spred roku 1989 („nežná revolúcia“) a po ňom. Kriticky zhodnoťte, čo sa odvtedy zmenilo a čo nie.

Totalitný štát – je založený na nadštandartnom postavení určitej politickej skupiny, čím nepripúšťa súperenie o moc. To nadobúda podobu iba do boja politických klanov v strane. Iné strany, či združenia sú zakázané.
- ideologicky sa stotožňuje s vládnucou politickou stranou, náboženstvom
- politikov vyberá vládnuca strana, náboženská organizácia, …
- volebný akt využíva iba ako potvrdenie zhora vybraných osôb

Politické strany
- V Česko-Slovensku vznikla v roku 1921 v Prahe Komunistická strana Československa (KSČ). V roku 1938 bola jej činnosť na Slovensku zakázaná. Vedenie strany odišlo do Moskvy a po rozpade ČSR v roku 1939 sa KSČ na Slovensku organizačne osamostatnila a premenila na KSS s vedením v Moskve.

V parlamentných voľbách 26.5.1946 v znovu zjednotenom Česko-Slovensku bola na Slovensku KSS porazená Demokratickou stranou, zatiaľ čo v Čechách zvíťazila KSČ. Vo februári 1948 (víťazný február), došlo ku komunistickému prevratu, po ktorom sa Česko-Slovensko stalo socialistickým štátnym útvarom až do roku 1989. Po prevrate v roku 1989 (nežná revolúcia) došlo na Slovensku ku prudkým demokratizačným zmenám.

Ideológia socializmu
= politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve.

Demokracia a volebné právo
s ňou spojené sa dá chápať ako demokracia, avšak s možnosťou voliť len jednu stranu a to komunistickú. Dalo by sa teda povedať, že bola značne obmedzená.

Predpokladám, že porovnať tieto body so súčasnosťou nebude problém a ani kriticky zhodnotiť čo bolo lepšie a čo nie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019