3 generácie ľudských práv

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 255 slov
Počet zobrazení: 3 523
Tlačení: 183
Uložení: 188
1. Uveďte 3 generácie ľudských práv a zdôvodnite zaradenie jednotlivých ľudských práv do generácií. Uveďte niektoré práva a dajte ich do súvislosti s filozofiou.
 
Tri  generácie ľudských práv:

 a/ 1. generácia ľudských práv  -  tie, ktoré boli ako prvé zakotvené v ústavách národných štátov počas buržoáznych revolúcií. Občan (jednotlivec) sa snaží vymaniť sa spod vplyvu štátu. Patria sem občianske a politické práva.  (napr. Sloboda prejavu, Právo na informácie, Právo zhromažďovať sa, Združovať sa, atď. )
b/ 2. generácia ľudských práv  -  práva vyššieho vývojového stupňa, vychádzajú z predstavy sociálnej spravodlivosti. Každý by mal mať právo na vzdelanie, základné ekonomické zabezpečenie či právo na rodný jazyk a pod. Patria sem hospodárske, sociálne a kultúrne práva. (napr. Právo na voľbu povolania, Právo podnikať/zarábať, Právo na bezpečnosť, atď)
c/ 3. generácia ľudských práv  -   idealistická predstava o dosiahnutie vysnívaného stavu – vyriešenie globálnych problémov. Pri ich uplatňovaní je nevyhnutná medzinárodná spolupráca. (napr. Právo na zdravé životné prostredie, Právo na mier, Práva národnostných menšín, atď)

Súvislosti medzi právom a filozofiou - filozofia práva - teória princípov (základov, predpokladov) práva a právnej vedy, veda o zdroji, podstate, platnosti, idei a účele, najvyšších normách práva. Zahrňuje všeobecné základy jurisprudencie, dedukciu, definíciu, systematiku a kritiku právnych pojmov a právnych zásad, uvažovanie o spravodlivosti.

Filozofia práva predstavuje pokus o filozofické zdôvodnenie základov a princípov práva, ale aj pokus o filozofické zdôvodnenie idey spravodlivosti. Právo sa pritom skúma aj z logického, aj zo sociologického, etického hľadiska a z hľadiska teórie poznania.

Na každé z právo, ktoré som napísal v príkladoch,  je  možné hľadieť aj filozoficky.(Najlepšie bude obkecávať práva týkajúce sa slobody:)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016