Znaky štátu a funkcie štátu

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 143 slov
Počet zobrazení: 4 598
Tlačení: 257
Uložení: 256
Uveďte a charakterizujte znaky štátu a funkcie štátu.
 
A/Znaky štátu:
a/ štátna moc (štátne orgány): určuje správanie všetkých členov spoločnosti, zvrchovaný mechanizmus na území štátu
b/ štátne územie a hranice: priestor vymedzený hranicami
c/ štátne občianstvo: právnický zväzok medzi fyzickou osobou a štátom. Štátni občania sú zdrojom štátnej moci a na správe vecí verejných sa podieľajú priamo alebo nepriamo. (ako získať štátne občianstvo: narodením, naturalizáciou, udelením)
d/ štátne symboly: vonkajšie reprezentatívne prejavy štátnosti (štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, štátna hymna)
e/ štátna suverenita: nezávislosť štátnej moci (pr. Slovenský štát 1938)
 
B/Funkcie štátu:
 
a/vnútorné:
a/ ochrana práv a slobôd
b/ ochrana súkromného a verejného majetku
c/ ochrana verejného poriadku
d/ ochrana prírody a kultúry
e/ tvorba pravidiel hospodárskeho života
f/ podpora a rozvoj školstva, vedy a kultúry
 
b/vonkajšie:
a/ spolupráca s inými štátmi
b/ ochrana pred agresiou
c/ vytváranie priaznivej predstavy o štáte (právny systém, kultúra, účasť na medzinárodnom dianí...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016